[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 23، شماره 5 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1399 ) ::
جلد 23 شماره 5 صفحات 475-493 برگشت به فهرست نسخه ها
عوامل مؤثر بر رضایتمندی کارکنان بهداشتی درمانی از اجرای طرح تحول نظام سلامت در شبکه های بهداشت و درمان استان بوشهر در سال 1397: مطالعه‌ای کیفی
زینب اله‌یاری1 ، عظیمه خدامی1، اکرم فرهادی2، راضیه حاجیونی3، اکرم انصاری‌فر3، مریم مرزبان 4
1- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت و تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
2- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
3- گروه بهداشت، معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
4- گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران ، marzbanh@gmail.com
چکیده:   (647 مشاهده)
زمینه: ارزیابی و شناسایی چالش‌های موجود پیرامون برنامه طرح تحول نظام سلامت، می‌تواند سیاستگذاران و مجریان را در رفع این نواقص و دستیابی به اهداف طرح کمک کنند. رضایتمندی کارکنان بهداشتی درمانی نقش مهمی در موفقیت برنامه‌های اصلاحی نظام سلامت دارد. هدف مطالعه، سنجش رضایت کارکنان بهداشتی در شبکه‌های بهداشت و درمان در خصوص رضایت از طرح تحول در استان بوشهر می‌باشد.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک تحلیل محتوای کیفیِ قراردادی است، که در سطح شبکه‌های بهداشتی درمانی در استان بوشهر در سال 1397، با روش نمونه‌گیری هدفمند انجام شده است. مشارکت کنندگان از تمام سطوح شبکه‌های بهداشتی استان وارد مطالعه شده و مصاحبه با آن‌ها به صورت نیمه ساختارمند و با روش بحث گروهی متمرکز تا زمان اشباع داده‌ها انجام شده است. بعد از پایان یافتن مرحله پیاده‌سازی مصاحبه‌ها، تمام موارد مصاحبه شده طبق روش آنالیز محتوای قراردادی کدبندی شده و مفاهیم استخراج گردید.
یافته‌ها: نتایج مربوط به مصاحبه با 54 نفر در قالب هشت گروه متمرکز مورد تحلیل قرار گرفت. پس از انجام تحلیل و کدگذاری 1501 کد اولیه به دست آمد، درون مایه اصلی این مطالعه "رضایتمندی از اجرای طرح تحول" بود که در برگیرنده دو طبقه اصلی شامل عوامل درونی (با زیر طبقه‌های ماهیت کار، توانمندی شغلی، قدردانی و احترام، استقلال و آزادی عمل در کار، رشد مهارت‌های حرفه‌ای و بار جسمانی، خانوادگی و هیجانی) و بیرونی (با زیر طبقه‌های مدیریت و برنامه‌ریزی، نظارت و سرپرستی، حقوق و مزایا، ارتباطات درون‌بخشی و بین‌بخشی، زیر ساخت‌ها، ثبات شغلی و سازمانی و ذی‌نفعان) می‌باشد.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه به شناسایی عوامل درونی و بیرونی رضایتمندی کارکنان شبکه‌های بهداشتی از طرح تحول در نظام سلامت انجامید، که با طراحی مجدد مبتنی بر این نتایج می‌توان به رفع نواقص موجود در طرح تحول اقدام نموده و زمینه رضایتمندی بیشتر کارکنان فعال در این طرح و نهایتاً ارائه مراقبت‌های بهداشتی با کیفیت‌تر را به خدمت گیرندگان فراهم آورد.
واژه‌های کلیدی: طرح تحول نظام سلامت، رضایت سنجی، مطالعه کیفی، کارکنان شبکه‌های بهداشتی
متن کامل [PDF 449 kb]   (138 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت عمومی
دریافت: 1398/9/24 | پذیرش: 1399/4/17 | انتشار: 1399/8/17
فهرست منابع
1. Doshmangir L, Bazyar M, Najafi B, et al. Health Financing Consequences Of Implementing Health Transformation Plan In Iran: Achievements And Challenges. Int J Health Policy Manag 2019; 8(6): 384-6. [DOI:10.15171/ijhpm.2019.18]
2. Olyaeemanesh A, Behzadifar M, Mousavinejhad N, et al. Iran's Health System Transformation Plan: A SWOT Analysis. Med J Islam Repub Iran 2018; 32(1): 224-30. [DOI:10.14196/mjiri.32.39]
3. Cutler DM, Davis K, Stremikis K. The Impact Of Health Reform On Health System Spending. Issue Brief (Commonw Fund) 2010; 88: 1-14.
4. Mahdavi M, Parsaeian M, Jaafaripooyan E, et al. Recent Iranian Health System Reform: An Operational Perspective To Improve Health Services Quality. Int J Health Policy Manag 2018; 7(1): 70-4. [DOI:10.15171/ijhpm.2017.89]
5. Bahadori M, Ravangard R, Alimohammadzadeh K, et al. Plan And Road Map For Health Reform In Iran. Brit Med J 2015; 351: h4407. [DOI:10.1136/bmj.h4407]
6. Rashidian A, Salavati S, Hajimahmoodi H, et al. Does Rural Health System Reform Aimed At Improving Access To Primary Health Care Affect Hospitalization Rates? An Interrupted Time Series Analysis Of National Policy Reforms In Iran. J Health Serv Res Policy 2019; 24(2): 73-80. [DOI:10.1177/1355819618815721]
7. Jalali R, Lotfi S, Ahmadi S, et al. Assessing The Satisfaction Rate Of Patients Admitted To Hospitals Affiliated To Kermanshah University Of Medical Sciences With Regard To The Quality Of Health Services Provided After Implementation Of The Health System Reform Plan In 2017. Fresen Environ Bull 2018; 27(3): 1850-4.
8. Bastani P, Mousa Kazemi Z, Ahmadzadeh MS. A Comprehensive Evaluation Of The Satisfaction Rate Related To Implementation Of Health Transformation Plan In Southern Iran In 2015. Daneshvar Med 2017; 24(2): 75-86. (Persian)
9. Gholami S, Oveisi S, Ghamari F, et al. Study Of Educational Hospital Employees' Satisfaction With The Administration Of The Health Reform Plan In Ghazvin, 2015. Electron Physician 2015; 7(7): 1500-4. [DOI:10.19082/1500]
10. Goudarzian AH, Sharif Nia H, Jafari H, et al. Inpatient Satisfaction With Health System Transformation Project In Mazandaran Educational Hospitals, Iran. J Mazandaran Univ Med Sci 2016; 26(136): 190-5. (Persian)
11. Faridfar N, Alimohammadzadeh K, Seyedin SH. The Impact Of Health System Reform On Clinical, Paraclinical And Surgical Indicators As Well As Patients' Satisfaction In Rasoul-EAkram Hospital In 2013 To 2014. Razi J Med Sci 2016; 22(140): 92-9. (Persian)
12. Peikanpour M, Esmaeli S, Yousefi N, et al. A Review Of Achievements And Challenges Of Iran's Health Transformation Plan. Payesh 2018; 17(5): 481-94. (Persian)
13. Eskandari N, Raisi M, Abbasi M. Explanation Of The Management Challenges Of Health System Reform In Health Care Domain City QOM: A Qualitative Study (Iran). Qom Univ Med Sci J 2019; 13(2): 78-89. (Persian) [DOI:10.29252/qums.13.2.78]
14. Khalajinia Z, Gaeeni M. Challenges in Implementation of Health Care Reform in the Area of Treatment Qom City. Manage Strat Health Syst 2018; 3(3): 212-24. (Persian)
15. Ma CC, Samuels ME, Alexander JW. Factors That Influence Nurses' Job Satisfaction. J Nurs Adm 2003; 33(5): 293-9. [DOI:10.1097/00005110-200305000-00005]
16. Bastani P, Kavosi Z, Ahmadzadeh MS, et al. Performance Evaluation Of The Operating Rooms In The Largest Teaching Hospital In South Of Iran, Before And After Implementation Of The Health Care Reform Plan. J Health Based Res 2016; 2(2): 197-205. (Persian)
17. Roshanzadeh M, Aghaei M, Kashani E, et al. Strategies Of Professional Nursing Autonomy. Sci J Nurs Midwifery Paramed Fac 2018; 4(1): 1-5. (Persian)
18. Sadati AK, Rahnavard F, Heydari ST, et al. Health Sector Reform, Emotional Exhaustion, And Nursing Burnout: A Retrospective Panel Study In Iran. J Nurs Res 2017; 25(5): 368-74. [DOI:10.1097/JNR.0000000000000183]
19. Maharlou HR, Barati O, Maher MH. The Study Of Inpatient Services Costs Provided To Cardiovascular Patients Referred To Al-Zahra Heart Hospital In Shiraz During 2 nd Half Of 2013 And Compare To The Same Time After Iranian Health Transformation Plan Implementation. J Healthc Manag 2016; 7(2): 31-8. (Persian)
20. Moradi R, Karimi S, Yarmohammadian MH, et al. Opportunities And Challenges Of Resident Specialists' Attendance Plan Guidelines (Health-Care Transformation Plan) In Isfahan University Hospitals In 2015. J Educ Health Promot 2018; 7: 39.
21. Mehrabi T, Ghazavi Z. Health Assessment Of Female Nurses Of Isfahan University Of Medical Sciences. J Hyg Health 2006; 2(1): 1-5.
22. Kabir MJ, Abolhallaje M, Bastani P, et al. Necessary Requirements For Implementation Of Financial Reform In The Iranian Health Sector. Health Scope 2017; 6(3): e14184. [DOI:10.5812/jhealthscope.14148]
23. Nakhaei Z, Gharehbagh ZA, Jalalmanesh S. A Survey On Nurse's Satisfaction Concerning The Health System Reform Plan In Hospitals Affiliated To Birjand University Of Medical Sciences In 2016. J Rafsanjan Univ Med Sci 2017; 16(1): 61-72. (Persian)
24. Rajabi F, Esmailzadeh H, Rostamigooran N, et al. What Must Be The Pillars Of Iran's Health System In 2025? Values And Principles Of Health System Reform Plan. Iran J Public Health 2013; 42(2): 197-205.
25. Damari B. Road Map Of Health Area In Iran Health System. Refah J 2019; 18(70): 9-30. (Persian) [DOI:10.29252/refahj.18.70.9]
26. Jahangir M, Khorakian A, Mortazavi SS, et al. Risk Management Model Of Iran's Health System Transformation Plan: A Qualitative Study. Payesh 2019; 18(4): 333-45. (Persian)
27. Bidarpoor F, Rahmani KH, Akhavan B, et al. Identifying Reasons Of Non-Attendance Of Urban Households In The Comprehensive Centers Of Health Services In Sanandaj: A Combination Of Two Quantitative And Qualitative Approaches. Iran J Epidemiol 2019; 14(4): 302-11. (Persian)
28. Salarvand S, Azizimalekabadi M, Jebeli AA, et al. Challenges Experienced By Nurses In The Implementation Of A Healthcare Reform Plan In Iran. Electron Physician 2017; 9(4): 4131-7. [DOI:10.19082/4131]
29. Abedi G, Soltani Kontai SA, Marvi A, et al. SWOT Analysis Of Health Reform Plan On Healthcare Sector From The Stakeholder Perspective. J Mazandaran Univ Med Sci 2018; 28(166): 199-212. (Persian)
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Allahyari Z, KHodami A, Farhadi A, Hajiyoni R, AnsariFar A, Marzban M. Factors Affecting the Satisfaction of Healthcare Workers with the Healthcare System Reform Plan in Healthcare Networks in Bushehr Province in 2018: A Qualitative Study. Iran South Med J. 2020; 23 (5) :475-493
URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1353-fa.html

اله‌یاری زینب، خدامی عظیمه، فرهادی اکرم، حاجیونی راضیه، انصاری‌فر اکرم، مرزبان مریم. عوامل مؤثر بر رضایتمندی کارکنان بهداشتی درمانی از اجرای طرح تحول نظام سلامت در شبکه های بهداشت و درمان استان بوشهر در سال 1397: مطالعه‌ای کیفی. طب جنوب. 1399; 23 (5) :475-493

URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1353-fa.htmlدوره 23، شماره 5 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب ISMJ

Iranian South Medical Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which allows users to read,
copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly

Copyright © 2017, Iranian South Medical Journal| All Rights Reserved

Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4313