:: دوره 22، شماره 1 - ( دوماهنامه طب جنوب 1398 ) ::
جلد 22 شماره 1 صفحات 53-41 برگشت به فهرست نسخه ها
تحلیل ارتباط رخدادهای سالانه بیماری لیشمانیازیس جلدی و نوسانات بین سالی آب و هوایی مطالعه موردی شهر مشهد
زهرا زارعی چقابلکی1 ، داریوش یاراحمدی* 2، مصطفی کرم‍‍پور1، علی اکبر شمسی‌پور3
1- گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران
2- گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران ، yarahmadi.d@Lu.ac.ir
3- گروه اقلیم شناسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده:   (2545 مشاهده)
زمینه: لیشمانیازیس جلدی از مهم‌ترین بیماری‌های عفونی است هر ساله رخدادهای فروانی از آن ثبت می‌گردد. سه مؤلفه، انگل، مخزن و ناقل این بیماری تعیین کننده اصلی دینامیک زمانی و مکانی این بیماری می‌باشد که عوامل اقلیمی می‌توانند با تأثیرگذاری بر روی این مؤلفه‌ها، بروز بیماری را به صورت چشمگیری تغییر دهد.
مواد و روش‌ها: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نوسانات اقلیمی بر رخدادهای سالانه بیماری لیشمانیازیس جلدی در شهر مشهد می‌باشند. برای تحلیل ارتباط بین بروز سالانه بیماری و نوسانات اقلیمی، ابتدا فازهای مختلف خشکسالی با استفاده از شاخص SPI شناسایی گردید و سپس به تحلیل فراوانی رخداد بیماری در این فازها با استفاده از تست ناپارامتریک کروسکال والیس و آزمون Dunn-Bonferroni، در سطح اطمینان 95 درصد پرداخته شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون ناپارامتریک کروسکال والیس روی رخداد بیماری در سه فاز خشکسالی تفکیک شده، بیانگر آن بود که تفاوت معنی‌داری بین میانگین‌های سالانه رخداد بیماری در فازهای مختلف اقلیمی وجود داشت، تست تعقیب مربوط به آزمون کروسکال والیس (Dunn-Bonferroni)، نشان داد که میانگین سالانه رکوردهای بیماری در سال‌های با خشکسالی شدید به صورت بارزی بیشتر از سال‌های با بارش نرمال بوده است، بالا بودن معنی‌دار میانگین رکوردهای سالانه رخداد بیماری در فازهای خشکسالی شدید را می‌توان با محدود شدن منابع غذایی در دسترس مخازن این بیماری که بیشتر جوندگان هستند مرتبط دانست.
نتیجه‌گیری: محدودیت منابع غذایی در سال‌های خشک باعث می‌شود جوندگان که مخازن اصلی این بیماری هستند برای جستجوی منابع غذایی بیشتر در معرض خونخواری پشه خاکی‌ها قرار گیرند و رخداد بیماری افزایش یابد.
واژه‌های کلیدی: خشکسالی، نوسانات آب و هوایی، لیشمانیازیس جلدی، مشهد
متن کامل [PDF 921 kb]   (497 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آسیب‌شناسی
دریافت: 1397/3/12 | پذیرش: 1397/8/21 | انتشار: 1398/1/18
فهرست منابع
1. arahmadi D, Halimi M, Zarei Chaghabalki Z, et al. El Niño Southern Oscillation and Cutaneous Leishmaniasis Incidence in Iran. J Sch Public Health Inst Public Health Res 2017; 15(1): 61-72. (Persian)
2. Shirzadi M, Esfahania S, Mohebalia M, et al. Epidemiological Status of Leishmaniasis in the Islamic Republic of Iran. East Mediterr Health J 2015; 21(10): 736. [DOI:10.26719/2015.21.10.736]
3. Darvishi M, Jafari R, Darabi H, et al. Survey of Rodents Fauna regarding their Probabilistic Contamination to Leishmania (2013-2014). Iran South Med J 2017; 20(4): 362-9. (Persian)
4. Mohebali M. Visceral leishmaniasis in Iran: Review of the Epidemiological and Clinical features. Iran J Parasitol 2013 8(3): 348.
5. Zarei C Z, Halimi M, Amraei B. The Effect of a Large Scale of Enso Climate on Epidemic Leishmaniasis,(Case Study Qasr-e Shirin City). Exp Anim Biol 2017; 6(1): 91-101.
6. Boudrissa A, Cherif K, Kherrachi I, et al. Extension de Leishmania Major au nord de l'AlgérieSpread of Leishmania Major to the North of Algeria. Bull Soc Pathol Exot 2012; 105(1): 30-5. [DOI:10.1007/s13149-011-0199-4]
7. Ready PD. Leishmania Manipulates Sandfly Feeding to Enhance its Transmission. Trends Parasitol 2008; 24(4): 151-3. [DOI:10.1016/j.pt.2007.12.007]
8. Toumi A, Chlif S, Bettaieb J, et al. Temporal Dynamics and Impact of Climate Factors on the Incidence of Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis in Central Tunisia. PLoS Negl Trop Dis 2012; 6(5): e1633. [DOI:10.1371/journal.pntd.0001633]
9. WHO. International travel and health Situation as on 1 January 2012: WHO Press; 2012.
10. Halimi M, Farajzadeh M, Delavari M, Arbabi M. Developing a climate-based risk map of fascioliasis outbreaks in Iran. Journal of Infection and Public Health 2015; 8(5): 481-6. [DOI:10.1016/j.jiph.2015.04.024]
11. Holakouie-Naieni K, Mostafavi E, Boloorani AD, et al. Spatial Modeling of Cutaneous Leishmaniasis in Iran from 1983 to 2013.Acta Trop 2017; 166: 67-73. [DOI:10.1016/j.actatropica.2016.11.004]
12. Gholamrezaei M, Mohebali M, Hanafi-Bojd AA, et al. Ecological Niche Modeling of Main Reservoir Hosts of Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis in Iran. Acta Trop 2016; 160: 44-52. [DOI:10.1016/j.actatropica.2016.04.014]
13. Hanafi-Bojd AA, Yaghoobi-Ershadi MR, Haghdoost AA, et al. Modeling the Distribution of cutaneous leishmaniasis vectors (Psychodidae: Phlebotominae) in Iran: a potential Transmission in Disease Prone Areas. J Med Entomol 2015; 52(4): 557-65. [DOI:10.1093/jme/tjv058]
14. Salahi-Moghaddam A, Mohebali M, Moshfae A, et al. Ecological Study and Risk Mapping of Visceral Leishmaniasis in an Endemic Area of Iran based on a Geographical Information Systems Approach. Geospat Health 2010; 5(1): 71-7. [DOI:10.4081/gh.2010.188]
15. Chaves LF, Calzada JE, Valderrama A, et al. Cutaneous Leishmaniasis and Sand Fly Fluctuations are Associated with El Niño in Panamá. PLoS Negl Trop Dis 2014; 8(10): e3210 [DOI:10.1371/journal.pntd.0003210]
16. McKee TB, Doesken NJ, Kleist J, editors. The relationship of drought frequency and duration to time scales. Proceedings of the 8th Conference on Applied Climatology; 1993: American Meteorological Society Boston, MA.
17. Hayes MJ, Svoboda MD, Wilhite DA, et al. Monitoring the 1996 Drought Using the Standardized Precipitation Index. Bull Amer Meteor Soc 1999; 80(3): 429-38. https://doi.org/10.1175/1520-0477(1999)080<0429:MTDUTS>2.0.CO;2 [DOI:10.1175/1520-0477(1999)0802.0.CO;2]
18. Boussaa S, Guernaoui S, Pesson B, et al. Seasonal Fluctuations of Phlebotomine Sand Fly Populations (Diptera: Psychodidae) in the Urban Area of Marrakech, Morocco. Acta Trop 2005; 95(2): 86-91. [DOI:10.1016/j.actatropica.2005.05.002]
19. Cazelles B, Hales S. Infectious diseases, climate influences, and nonstationarity.PLoS Med 2006; 3(8): e328 [DOI:10.1371/journal.pmed.0030328]XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 22، شماره 1 - ( دوماهنامه طب جنوب 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها