دوره 22، شماره 2 - ( دوماهنامه طب جنوب 1398 )                   جلد 22 شماره 2 صفحات 129-119 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Masoumpour M. Compliance with Glaucoma Therapy with Eye Drops and its Determinants in Glaucoma Pa-tients Presenting to Clinics Affiliated to Shiraz University of Medical Sciences. Iran South Med J 2019; 22 (2) :119-129
URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1071-fa.html
معصوم‌پور معصومه سادات، مهدوی‌آزاد حمیده. بررسی تبعیت دارویی از قطره‌های کاهنده فشار چشم و عوامل تعیین کننده آن در بیماران مبتلا به گلوکوم مراجعه کننده به درمانگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی شیراز. طب جنوب. 1398; 22 (2) :119-129

URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1071-fa.html


1- مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
2- گروه پزشکی خانواده، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران ، drmahdavih@gmail.com
چکیده:   (3159 مشاهده)
زمینه: در این مطالعه سطح تبعیت دارویی و عوامل تعیین کننده آن در بیماران گلوکوم مراجعه کننده به کلینیک شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی شیراز بررسی گردید و همچنین همبستگی بین کیفیت زندگی این بیماران و سطح تبعیت دارویی مورد ارزیابی قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر مطالعه مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد. جمعیت تحت مطالعه بیماران مبتلا به گلوکوم می‌باشند که جهت پیگیری روتین به کلینیک گلوکوم درمانگاه شهید مطهری شیراز مراجعه نموده‌اند. اطلاعات دموگرافیک و بالینی بیماران شامل: سن، جنسیت، سطح تحصیلات، وضعیت زندگی (تنها/ با خانواده)، وجود یا عدم وجود بیماری‌های مزمن، نوع گلوکوم، مدت زمان بیماری، نوع داروی مصرفی، تعداد دارو، حدت بینایی، شدت بیماری گلوکوم (بر اساس معاینه سر عصب بینایی) در فرم گردآوری اطلاعات ثبت می‌گردید. کیفیت زندگی و سطح تبعیت دارویی بیماران با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد کیفیت زندگی بیماران گلوکوم (15 سؤالی) و موریسکی مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS ویرایش 19 وارد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معناداری 05/0 برای تمامی آنالیزها در نظر گرفته شد.     
یافته‌ها: از 94 بیمار گلوکوم شرکت کننده در مطالعه، 54 نفر از بیماران (57 درصد) تبعیت دارویی کامل و 40 نفر (43 درصد) نفر عدم تبعیت دارویی داشتند. بین متغیرهای سن، جنسیت، سطح تحصیلات، وضعیت زندگی، بیماری‌های مزمن همراه، مدت زمان بیماری گلوکوم، تعداد دارو، دسته دارویی، حدت بینایی و شاخص کیفیت زندگی با تبعیت دارویی رابطه معنی‌داری از نظر آماری وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: سطح تبعیت دارویی در بیماران گلوکوم مراجعه کننده به مراکز دانشگاهی شیراز در حد مطلوب نمی‌باشد. آموزش صحیح و مؤثر در خصوص مصرف صحیح داروها و شناسایی عوامل مرتبط با بیمار، رژیم دارویی و محیطی تأثیرگذار در افزایش سطح تبعیت دارویی از اهمیت بسزایی برخوردار است.
متن کامل [PDF 658 kb]   (659 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: چشم‌پزشکی
دریافت: 1397/6/10 | پذیرش: 1397/10/23 | انتشار: 1398/2/28

فهرست منابع
1. Musch DC, Gillespie BW, Niziol LM, et al. Factors Associated with Intraocular Pressure before and during 9 Years of Treatment in the Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study. Ophthalmology 2008; 115(6): 927-33. [DOI:10.1016/j.ophtha.2007.08.010]
2. Osterberg L, Blaschke T. Adherence to Medication. N Engl J Med 2005; 353(5): 487-97 [DOI:10.1056/NEJMra050100]
3. Ashburn Jr FS, Goldberg I, Kass MA. Compliance with Ocular Therapy. Surv Ophthalmol 1980; 24(4): 237-48 [DOI:10.1016/0039-6257(80)90045-4]
4. Bloch S, Rosenthal AR, Friedman L, et al. Patient Compliance in Glaucoma. Br J Ophthalmol 1977; 61(8): 531-4. [DOI:10.1136/bjo.61.8.531]
5. Mansouri K, Iliev ME, Rohrer K, et al. Compliance and Knowledge about Glaucoma in Patients at Tertiary Glaucoma Units. Int J Ophthalmol 2011; 31(5): 369-76. [DOI:10.1007/s10792-011-9468-2]
6. Nordstrom BL, Friedman DS, Mozaffari E, et al. Persistence and Adherence with Topical Glaucoma Therapy. Am J Ophthalmol 2005; 140(4): 598. [DOI:10.1016/j.ajo.2005.04.051]
7. Kosoko O, Quigley HA, Vitale S, et al. Risk Factors for Noncompliance with Glaucoma Follow-up Visits in a Residents' Eye Clinic. Ophthalmology 1998; 105(11): 2105-11. [DOI:10.1016/S0161-6420(98)91134-4]
8. Patel SC, Spaeth GL. Compliance in Patients Prescribed Eyedrops for Glaucoma. Ophthalmic Surg Lasers Imaging Retina 1995; 26(3): 233-6.
9. Sleath B, Robin AL, Covert D, et al. Patient-reported behavior and problems in using glaucoma medications. Ophthalmology 2006; 113(3): 431-6. [DOI:10.1016/j.ophtha.2005.10.034]
10. Busche S, Gramer E. Improved Eyedrop Administration and Compliance in Glaucoma Patients. A Clinical Study. Klin Monbl Augenheilkd 1997; 211(4): 257-62 [DOI:10.1055/s-2008-1035132]
11. Park MH, Kang KD, Moon J, et al. Noncompliance with Glaucoma Medication in Korean Patients: a Multicenter Qualitative Study. Jpn J Ophthalmol 2013; 57(1): 47-56 [DOI:10.1007/s10384-012-0188-6]
12. Olthoff CM, Schouten JS, van de Borne BW, et al. Noncompliance with Ocular Hypotensive Treatment in Patients with Glaucoma or Ocular Hypertension: An Evidence-based Review. Ophthalmology 2005; 112(6): 953-61. [DOI:10.1016/j.ophtha.2004.12.035]
13. Robin A, Grover DS. Compliance and Adherence in Glaucoma Management. Indian J Ophthalmol 2011; 59(1): 93. [DOI:10.4103/0301-4738.73693]
14. Rajurkar K, Dubey S, Gupta PP, et al. Compliance to Topical Anti-glaucoma Medications Among Patients at a Tertiary Hospital in North India. Journal of Current Ophthalmology 2018; 30(2): 125-9. [DOI:10.1016/j.joco.2017.09.002]
15. Schwartz GF, Quigley HA. Adherence and Persistence with Glaucoma Therapy. Surv Ophthalmol 2008; 53: 57-68. [DOI:10.1016/j.survophthal.2008.08.002]
16. Heydari F, Shenasi A, Akbari R. The Continuation of Treatment Adherence in Patients with Glaucoma and Glaucoma Clinic Nikoukari Hospital Tabriz. Med J Tabriz Univ Med Sci 2012; 34(5): 24-7.
17. Movahedinejad T, Adib-Hajbaghery M. Adherence to Treatment in Patients with Open-angle Glaucoma and its Related factors. Electron Physician 2016; 8(9): 2954-61. [DOI:10.19082/2954]
18. Balkrishnan R, Bond JB, Byerly WG, et al. Medication-related Predictors of Health-related Quality of Life in Glaucoma Patients Enrolled in a Medicare Health Maintenance Organization. Am J Geriatr Pharmacother 2003; 1(2): 75-81. [DOI:10.1016/S1543-5946(03)90003-1]
19. Kline RB. Principles and Practice of Structural Equation Modeling. New York: Guilford Publications; 2015. 20.
20. Wolf EJ, Harrington KM, Clark SL, Miller MW. Sample size requirements for structural equation models an evaluation of power, bias, and solution propriety. Educ Psychol Meas 2013;73(6): 913e934. [DOI:10.1177/0013164413495237]
21. Mahdaviaza H, Roustaei N, Masoumpour MB, et al. Psychometric Properties of the Glaucoma Quality of Life-15 Questionnaire: Use of explanatory Factor Analysis. J Curr Ophthalmol 2017; 30(3): 211-6. [DOI:10.1016/j.joco.2017.12.005]
22. Morisky DE, Ang A, Krousel-Wood M, et al. Predictive Validity of a Medication Adherence Measure for Hypertension Control. J Clin Hypertens 2008; 10(5): 348-54. [DOI:10.1111/j.1751-7176.2008.07572.x]
23. Ghanei Gheshlagh R, Ebadi A, Veisi Raygani AK, et al. Determining Concurrent Validity of the Morisky Medication Adherence Scale in Patients with Type 2 Diabetes. IJRN 2015; 1(3): 24-32.
24. Virani S, Rewri P, Dhar M. Difficulties with Self Instillation of Eye Drops and its Impact on Intraocular Pressure in Glaucoma Patients. J Clin Ophthalmol Res 2015; 3(2): 87-90. [DOI:10.4103/2320-3897.156592]
25. Tripathi S, Gupta S, Arora V. SocioDemographic Determinants of Glaucoma Medications Compliance: A North Indian Cross Sectional Study. IndianJ Clin Exp Ophthalmol 2017; 3(1): 53-6.
26. Essam OA, Mousa ABA, Humaid ASS, et al. Compliance of Glaucoma Patients to Ocular Hypotensive Medications Among the Saudi Population. J Ocular Pharmacol Ther 2016; 32(1): 50-4. [DOI:10.1089/jop.2015.0052]
27. Kim CY, Park KH, Ahn J, et al. Treatment Patterns and Medication Adherence of Patients with Glaucoma in South Korea. Br J Ophthalmol 2017; 101(6): 801-7. [DOI:10.1136/bjophthalmol-2016-308505]
28. Pong JCF, Lai JSM, Tham CCY, et al. Compliance with Topical Antiglaucoma Medications. HKJ Opthalmol 2003; 9(1): 12-5.
29. Ahmad I, Khan BS, Rehman M. Causes of Non-Compliance in Patients with Open Angle Glaucoma. Opthalmology 2015; 13(1): 7-9.
30. Hwang DK, Liu CJ, Pu CY, et al. Persistence of Topical Glaucoma Medication: A Nationwide Population-Based Cohort Study in Taiwan. JAMA Ophthalmol 2014; 132(12): 1446-52. [DOI:10.1001/jamaophthalmol.2014.3333]
31. Loon SC, Jin J. The Relationship Between Quality Of Life And Adherence To Medication In Glaucoma Patients In Singapore. J Glaucoma 2015; 24(5): e36-42. [DOI:10.1097/IJG.0000000000000007]
32. Tsai JC, McClure CA, Ramos SE, et al. Compliance Barriers in Glaucoma: a Systematic Classification. J Glaucoma 2003; 12(5): 393-8. [DOI:10.1097/00061198-200310000-00001]
33. Dimatteo MR. Variations in Patients' Adherence To Medical Recommendations: A Quantitative Review Of 50 Years Of Research. Med Care 2004; 42(2): 200-9. [DOI:10.1097/01.mlr.0000114908.90348.f9]
34. Tsai JC. Medication Adherence in Glaucoma: Approaches for Optimizing Patient Compliance. Curr Opin Ophthalmo 2006; 17(2): 190-5.
35. Taylor SA, Galbraith SM, Mills RP. Causes of Non-compliance with Drug Regimens in Glaucoma Patients: A Qualitative Study. J Ocul Pharmacol Ther 2002; 18(5): 401-9. [DOI:10.1089/10807680260362687]
36. Schwartz GF. Compliance and Persistency in Glaucoma Follow-Up Treatment. Curr Opin Ophthalmol 2005; 16(2): 114-21. [DOI:10.1097/01.icu.0000156139.05323.26]
37. Shaya FT. Compliance with Medicine. Ophthalmol Clin North Am 2005; 18(4): 611-7.
38. Quek DT, Ong GT, Perera SA, et al. Persistence of Patients Receiving Topical Glaucoma Monotherapy in an Asian Population. Arch Ophthalmol 2011; 129(5): 643-8. [DOI:10.1001/archophthalmol.2010.345]
39. Stryker JE, Beck AD, Primo SA, et al. An Exploratory Study of Factors Influencing Glaucoma Treatment Adherence. J Glaucoma 2010; 19(1): 66-72. [DOI:10.1097/IJG.0b013e31819c4679]
40. Skalicky S, Goldberg I. Depression And Quality Of Life In Patients With Glaucoma: A Cross-Sectional Analysis Using The Geriatric Depression Scale-15, Assessment Of Function Related To Vision, And The Glaucoma Quality Of Life-15. J Glaucoma 2008; 17(7): 54 [DOI:10.1097/IJG.0b013e318163bdd1]
41. Skalicky SE, Goldberg I. Adherence and Persistence: The Challenges for Glaucoma Medical Therapy. Asia-Pac J Ophthalmol 2013; 2(6): 356-61. [DOI:10.1097/APO.0000000000000023]
42. Rotchford AP, Murphy KM. Compliance with Timolol Treatment in Glaucoma. Eye 1998; 12(2):234. [DOI:10.1038/eye.1998.56]
43. Gurwitz JH, Yeomans SM, Glynn RJ, et al. Patient Noncompliance in the Managed Care Setting: The Case of Medical Therapy for Glaucoma. Med Care 1998; 36(3): 357-69. [DOI:10.1097/00005650-199803000-00012]
44. Wane AM, Ndiaye MR, Wade A, et al. Compliance of Medical Treatment in Primitive Glaucoma Open Angle. J Fr Ophtalmol 2003; 26(10): 1039-44.
45. Khandekar R, Shama ME, Mohammed AJ. Noncompliance with Medical Treatment Among Glaucoma Patients in Oman-a cross-Sectional Descriptive Study. Ophthalmic Epidemiol 2005; 12(5): 303-9. [DOI:10.1080/09286580500224602]
46. Friedman DS, Okeke CO, Jampel HD, et al. Risk Factors for Poor Adherence to Eyedrops in Electronically Monitored Patients with Glaucoma. Ophthalmology 2009; 116(6): 1097-105. [DOI:10.1016/j.ophtha.2009.01.021]
47. Rossi GC, Pasinetti GM, Scudeller L, et al. Monitoring Adherence Rates in Glaucoma Patients Using the Travatan Dosing Aid. A 6- month Study Comparing Patients on Travoprost 0.004% and Patients on Travoprost 0.004%/timolol 0.5% Fixed Combination. Expert Opin Pharmacother 2010; 11(4): 499-504. [DOI:10.1517/14656561003601994]
48. Dreer LE, Girkin C, Mansberger SL. Determinants of Medication Adherence to Topical Glaucoma Therapy. J Glaucoma 2012; 21(4): 234. [DOI:10.1097/IJG.0b013e31821dac86]
49. Bour T, Blanchard F, Segal A. Therapeutic Observance and Life of Patients with Primary Open-angle Glaucoma. Apropos of 341 Cases in the Department of Marne. J Fr Ophtalmol 1993; 16(6-7): 380-91.
50. Gurwitz JH, Glynn RJ, Monane M, et al. Treatment for Glaucoma: Adherence by the Elderly. Am J Public Health 1993; 83(5): 711-6. [DOI:10.2105/AJPH.83.5.711]
51. Kholdebarin R, Campbell RJ, Jin YP, et al. Multicenter Study of Compliance and Drop Administration in Glaucoma. Can J Ophthalmol 2008; 43:454-61. [DOI:10.3129/i08-076]
52. Boland MV, Chang DS, Frazier T, et al. Electronic Monitoring To Assess Adherence With Once - Daily Glaucoma Medications And Risk Factors For Nonadherence: The Automated Dosing Reminder Study. JAMA Ophthalmol 2014; 132(7): 838-44. [DOI:10.1001/jamaophthalmol.2014.856]
53. Welge-Lussen U, Weis S, Yu AL. Assessing the Adherence Behavior of Glaucoma Patients to Topical Eye Drops. Patient Prefer Adherence 2015; 18:17-23. [DOI:10.2147/PPA.S69943]
54. Mehari T, Giorgis AT, Shibeshi W. Level of Adherence to ocular Hypotensive Agents and its Determinant Factors Among Glaucoma Patients in Menelik II Referral Hospital, Ethiopia. BMC Ophthalmol 2016; 16(1): 131. [DOI:10.1186/s12886-016-0316-z]
55. Granström PA. Progression of Visual Field Defects in Glaucoma: Relation to compliance with Pilocarpine Therapy. Arch Ophthalmol 1985; 103(4): 529-31. [DOI:10.1001/archopht.1985.01050040071020]
56. Granström PA, Norell S. Visual Ability and Drug Regimen: Relation to Compliance with Glaucoma Therapy. Acta Ophthalmol 1983; 61(2): 206-19. [DOI:10.1111/j.1755-3768.1983.tb01414.x]
57. Kharod BV, Johnson PB, Nesti HA, et al. Effect Of Written Instructions On Accuracy Of Self-Reporting Medication Regimen In Glaucoma Patients. J Glaucoma 2006; 15(3): 244-7. [DOI:10.1097/01.ijg.0000212213.18018.8f]
58. Tse AP, Shah M, Jamal N, et al. Glaucoma Treatment Adherence at a United Kingdom General Practice. Eye 2016; 30(8): 1118. [DOI:10.1038/eye.2016.103]
59. Sayner R, Carpenter DM, Blalock SJ, et al. Accuracy of Patient-Reported Adherence to Glaucoma Medications on a Visual Analog Scale Compared wit3244h Electronic Monitors. Clin Ther 2015; 37(9): 1975-85. [DOI:10.1016/j.clinthera.2015.06.008]

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می‌باشد.

طراحی و برنامه نویسی: یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | ISMJ

Designed & Developed by: Yektaweb