[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 22، شماره 6 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1398 ) ::
جلد 22 شماره 6 صفحات 392-401 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر پروبیوتیک‌های لاکتو باسیلوس کازئی و بیفیدوباکتریوم لاکتیس بر بلوغ اسپرم در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
سمیرا عباسی1 ، زهرا کشتمند 2
1- گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2- گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. ، zkeshtmand2001@gmail.com
چکیده:   (772 مشاهده)
زمینه: دیابت از بیماری‌های دارای شیوع بالا در جهان، که دارای عوارض جانبی از جمله در بخش‌های تولید مثلی است. پروبیوتیک‌ها میکروارگانیسم‌های مفید، اثرات پیشگیرانه و درمانی در بیماری‌ها دارند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر پروبیوتیک‌های لاکتوباسیلوس‌کازئی و بیفیدوباکتریوم لاکتیس بر بلوغ اسپرم در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین می‌باشد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی 35 سر موش صحرایی ویستار نر به پنج گروه کنترل، دیابتی، گروه‌های دیابتی تیمار با پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی و بیفیدوباکتریوم لاکتیس و مخلوطی از هر دو پروبیوتیک تقسیم‌بندی شدند. گروه‌های دیابتی (نوع 1) با تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین با دوز 60 میلی‌گرم بر کیلوگرم دیابتی شدند و تیمار با پروبیوتیک‌ها به مدت 35 روز انجام شد. در پایان دوره تیمار، سطح گلوکز خون، وزن اپیدیدیم و بلوغ اسپرم، مورد بررسی و درصد جایگزین هیستون-پروتامین با رنگ‌آمیزی آنیلین بلو ارزیابی شد.
یافته‌ها: در مطالعه حاضر میزان گلوکز خون در گروه دیابتی در مقایسه با گروه کنترل اختلاف معنی‌دار داشته (0001/0P<)، در حالی‌که در گروه‌های تیمار شده با لاکتوباسیلوس کازئی و بیفیدوباکتریوم لاکتیس در مقایسه با گروه دیابتی کاهش معنی‌دار را نشان داد (001/0P<). در موش‌های دیابتی در مقایسه با گروه کنترل درصد اسپرم نابالغ به‌طور معنی‌دار افزایش (0001/0P<) و در گروه‌های تیمار با پروبیوتیک‌ها در مقایسه با گروه دیابتی افزایش معنادار نشان داده شد (05/0P<).
نتیجه‌گیری: پروبیوتیک‌های لاکتوباسیلوس کازئی و بیفیدوباکتریوم لاکتیس بر کاهش گلوکز خون و درصد بلوغ اسپرم در موش‌های صحرایی دیابتی تأثیر مثبت دارد.
واژه‌های کلیدی: استرپتوزوتوسین، دیابت، لاکتوباسیلوس کازئی، بیفیدوباکتریوم لاکتیس، موش صحرایی نر
متن کامل [PDF 678 kb]   (161 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: میکروب‌شناسی و ایمنولوژی
دریافت: 1398/4/10 | پذیرش: 1398/7/30 | انتشار: 1398/11/8
فهرست منابع
1. Kautzky-Willer A, Harreiter J, Winhofer-Stöckl Y, et al. Gestational Diabetes Mellitus (Update 2019). Wien Klin Wochenschr 2019; 131(1): 91-102. [DOI:10.1007/s00508-018-1419-8]
2. Wandell PE. Quality of Life of Patients with Diabetes Mellitus, An Overview of Research in Primary Health Care in the Nordic Countries. Scand J Prim Health Care 2005; 23(2): 68-74. [DOI:10.1080/02813430510015296]
3. Tangvarasittichai S.Oxidative Stress, Insulin Resistance, Dyslipidemia and Type 2 Diabetes Mellitus. World J Diabetes 2015; 6(3): 456-80. [DOI:10.4239/wjd.v6.i3.456]
4. Al-Numair KS, Chandramohan G, Veeramani C, et al. Ameliorative Effect of Kaempferol, a Flavonoid, on Oxidative Stress in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats. Redox Rep 2015; 20(5): 198-209. [DOI:10.1179/1351000214Y.0000000117]
5. Aboonabi A, Rahmat A, Othman F. Antioxidant Effect of Pomegranate Against Streptozotocin-Nicotinamide Generated Oxidative Stress Induced Diabetic Rats. Toxicol Rep 2014; 1: 915-22. [DOI:10.1016/j.toxrep.2014.10.022]
6. Kianifard D, Sadrkhanlou RJ, Hasanzadeh SH. The Ultrastructural Changes of the Sertoli and Leydig Cells Following Streptozotocin Induced Diabetes. Iran J Basic Med Sci 2012; 15(1): 623-35.
7. Ahn C, An BS, Jeung EB. Streptozotocin Induces Endoplasmic Reticulum Stress and Apoptosis Via Disruption of Calcium Homeostasis in Mouse Pancreas. Mol Cell Endocrinol 2015; 412: 302-8. [DOI:10.1016/j.mce.2015.05.017]
8. Omolaoye S, Temidayo S, Du Plessis S. Diabetes Mellitus and Male Infertility. Asian Pac J Reprod 2018; 7(1): 6-14. [DOI:10.4103/2305-0500.220978]
9. Abbasi Z, Fatemi Tabatabaei SR, Mazaheri Y, et al. Effects of Sesame Oil on the Reproductive Parameters of Diabetes Mellitus-Induced Male Rats. World J Mens Health 2013; 31(2): 141-9. [DOI:10.5534/wjmh.2013.31.2.141]
10. Szkudelski T. The Mechanism of Alloxan and Streptozotocin Action in B Cells of the Rat Pancreas. Physiol Res 2001; 50(6): 536-46.
11. Morimoto S, Mendoza-Rodriguez CA, Hiriart M, et al. Protective Effect of Testosterone on Early Apoptotic Damage Induced by Streptozotocin in Rat Pancreas. J Endocrinol 2005; 187(2): 217-24. [DOI:10.1677/joe.1.06357]
12. Korejo NA, Wei QW, Shah AH, et al. Effects of Concomitant Diabetes Mellitus and Hyperthyroidism on Testicular and Epididymal Histoarchitecture and Steroidogenesis in Male Animals. J Zhejiang Univ Sci B 2016; 17(11): 850-63. [DOI:10.1631/jzus.B1600136]
13. Baccetti B, La Marca A, Piomboni P, et al. Insulin-Dependent Diabetes in Men is Associated with Hypothalamo-Pituitary Derangement and with Impairment in Semen Quality. Hum Reprod 2002; 17(10): 2673-7. [DOI:10.1093/humrep/17.10.2673]
14. Halliwell B. Free Radicals and Antioxidants: Updating A Personal View. Nutr Rev 2012; 70(5): 257-65. [DOI:10.1111/j.1753-4887.2012.00476.x]
15. Dos Santos JM, Tewari S, Mendes RH. The Role of Oxidative Stress in the Development of Diabetes Mellitus and Its Complications. J Diabetes Res 2019; 1-3. [DOI:10.1155/2019/4189813]
16. Asmat U, Abad K, Ismail K. Diabetes Mellitus and Oxidative Stress-A Concise Review. Saudi Pharm J 2016; 24(5): 547-53. [DOI:10.1016/j.jsps.2015.03.013]
17. Zhan CN, Li FX, Xu WN, et al. Combined Effects of Dietary Fructooligosac Charide and Bacillus Licheniform on Innate Immunity Antioxidant Capability and Disease Resistance of Triangular Bream(Megalobram Terminalis). Fish Shellfish Immunol 2013; 35(5): 1380-6. [DOI:10.1016/j.fsi.2013.07.047]
18. Imani Fooladi AA, Yazdi MH, Pourmand MR, et al. Th1 Cytokine Production Induced by Lactobacillus acidophilus in BALB/c Mice Bearing Transplanted Breast Tumor. Jundishapur J Microbiol 2015; 8(4): e17354. [DOI:10.5812/jjm.8(4)2015.17354]
19. De Andrade Calaça PR, Bezerra RP, Albuquerque WWC, et al. Probiotics as a Preventive Strategy for Surgical Infection in Colorectal Cancer Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Trials. Transl Gastroenterol Hepatol 2017; 2(8): 67. [DOI:10.21037/tgh.2017.08.01]
20. Mohammadi J, Mirzaei A, Azizi A, et al. The effects of hydroalcoholic extract of Juglans regia leaf on histological changes of Langerhans islet in diabetic rats model. Iran South Med J 2012; 15(4): 293-302.
21. Mazloom Z, Yousefinejad A, Dabbaghmanesh MH. Effect of Probiotics on Lipid Profile, Glycemic Control, Insulin Action, Oxidative Stress, and Inflammatory Markers in Patients with Type 2 Diabetes: a Clinical Trial. Iran J Med Sci 2013; 38(1): 38-43.
22. Shikhbahaei F, Ghanbari A, Keshtmand Z. Therapeutic Effect of Thymoquinone Against MethotrexateInduced Damage on Sperm Parameters in Mice. Int J Morphol 2018; 36(2): 519-22. [DOI:10.4067/S0717-95022018000200519]
23. Wong A, Chuan SS, Patton WC, et al. Addition of Eosin to the Aniline Blue Assay to Enhance Detection of Immature Sperm Histones. Fertil Steril 2008; 90(5): 1999-2002. [DOI:10.1016/j.fertnstert.2007.09.026]
24. Yadav H, Jain S, Sinha PR. Antidiabetic Effect of Probiotic Dahi Containing Lactobacillus Acidophilus and Lactobacillus Casei in High Fructose Fed Rats. Nutrition 2007; 23(1): 62-8. [DOI:10.1016/j.nut.2006.09.002]
25. Yadav H, Jain S, Sinha PR. Oral Administration of Dahi Containing Probiotic Lactobacillus Acidophilus and Lactobacillus Casei Delayed the Progression of Streptozotocin-Induced Diabetes in Rats. J Dairy Res 2008; 75(2): 189-95. [DOI:10.1017/S0022029908003129]
26. Badkoyeh H, Jafari P, Akbarei N. The Effect of Lactobacillus Casei Native Iranian TD2 Strain on Blood Glucose in Male Wistar Diabetic Rats. J Anim Physiol Dev 2013; 6(3): 17-22. (Persian)
27. Kumawat M, Sharma TK, Singh I, et al. Antioxidant Enzymes and Lipid Peroxidation in Type 2 Diabetes Mellitus Patients with and without Nephropathy. N Am J Med Sci 2013; 5(3): 213-9. [DOI:10.4103/1947-2714.109193]
28. Shaikh H, Shrivastava VK, Amir M. Diabetes Mellitus and Impairment of Male Reproductive Function: Role of Hypothalamus Pituitary Testicular Axis and Reactive Oxygen Species. Iran J Diabetes Obes 2016; 8(1): 41-50.
29. Komljenovic D, Sandhoff R, Tiegler A, et al. Disruption of Blood-Testis Barrier Dynamics in Ether-Lipid-Deficient Mice. Cell Tissue Res 2009; 337(2): 281-99. [DOI:10.1007/s00441-009-0809-7]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Abasi S, Keshtmand Z. The Effect of Probiotic Bifidobacterium Lactis and Lactobacillus Casei on Sperm Maturation in Streptozotocin-Diabetic Rats. Iran South Med J. 2020; 22 (6) :392-401
URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1201-fa.html

عباسی سمیرا، کشتمند زهرا. بررسی تأثیر پروبیوتیک‌های لاکتو باسیلوس کازئی و بیفیدوباکتریوم لاکتیس بر بلوغ اسپرم در موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین. طب جنوب. 1398; 22 (6) :392-401

URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1201-fa.htmlدوره 22، شماره 6 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب ISMJ

Iranian South Medical Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which allows users to read,
copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly

Copyright © 2017, Iranian South Medical Journal| All Rights Reserved

Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4215