[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 25، شماره 1 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1401 ) ::
جلد 25 شماره 1 صفحات 41-30 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط کبد چرب غیرالکلی و رتینوپاتی دیابتی در بیماران دیابتی نوع دو: یک مطالعه مقطعی
زهرا حیدری* 1، زهرا شرفی2
1- گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران ، z.heidari10@yahoo.com
2- گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، زاهدان، ایران
چکیده:   (1008 مشاهده)
زمینه: رتینوپاتی دیابتی یک عارضه مزمن شایع دیابت و یکی از دلایل اصلی نابینایی اکتسابی در جهان است. اخیراً، علاوه بر عوامل خطر شناخته شده برخی از عوامل خطر دیگر نظیر کبد چرب غیرالکلی در پاتوفیزیولوژی رتینوپاتی مطرح شده است. این مطالعه در نظر دارد همراهی کبد چرب با رتینوپاتی را در یگ گروه از مبتلایان به دیابت نوع دو مورد بررسی قراردهد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی بر روی 1294بیمار مبتلا به دیابت نوع دو که از بهمن 1396تا خرداد 1399 به کلینیک‌های غدد درون‌ریز در زاهدان، مراجعه کرده بودند، انجام شده است. همه افراد از نظر رتینوپاتی و بیماری کبد چرب غیرالکلی مورد بررسی قرار گرفتند. معاینه سیستمیک‌، معاینه چشم، تست‌های بیوشیمیایی و سونوگرافی کبد برای همه شرکت کنندگان انجام شد. برای ارزیابی تفاوت متغیرهای کمی پیوسته از آزمون t مستقل و برای متغیرهای کیفی از آزمون مجذور کای استفاده شده است. برای برآورد نسبت شانس اجزای مختلف در ایجاد رتینوپاتی از تحلیل رگرسیون لجستیک چندگانه استفاده شد. همه تجزیه و تحلیل‌ها توسط نرم‌افزار STATA ویرایش 22 انجام شده است.
یافته‌ها: در مجموع 87/71 درصد از شرکت کنندگان مبتلا به کبد چرب و 56/39 درصد مبتلا به رتینوپاتی بودند. تجزیه و تحلیل رگرسیون لجستیک چند متغیره از عوامل خطر نشان داد که کبد چرب و جنس مرد به طور مستقل با حضور رتینوپاتی ارتباط دارند.
نتیجه‌گیری: کبد چرب در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بسیار شایع است و یک عامل خطر برای بروز رتینوپاتی محسوب می‌شود.
واژه‌های کلیدی: دبابت نوع دو، کبد چرب غیرالکلی، رتینوپاتی دیابتی، مقاومت به انسولین
متن کامل [PDF 471 kb]   (196 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: دستگاه غدد
دریافت: 1400/4/25 | پذیرش: 1400/10/21 | انتشار: 1400/12/22
فهرست منابع
1. Leoni S, Tovoli F, Napoli L, et al. Current Guidelines For The Management Of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: A Systematic Review With Comparative Analysis. World J Gastroenterol 2018; 24(30): 3361-73.
2. Wong VW, Chan WK, Chitturi S, et al. Asia-Pacific Working Party On Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Guidelines 2017-Part 1: Definition, Risk Factors And Assessment. J Gastroenterol Hepatol 2018; 33(1): 70-85.
3. Rinella ME. Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Systematic Review. JAMA 2015; 313(22): 2263-73.
4. Rhee EJ. Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Diabetes: An Epidemiological Perspective. Endocrinol Metab 2019; 34(3): 226-33.
5. NCD Risk Factor Collaboration. Trends In Adult Body-Mass Index In 200 Countries From 1975 To 2014: A Pooled Analysis Of 1698 Population-Based Measurement Studies With 19.2 Million Participants. Lancet 2016; 387(10026): 1377-96.
6. Younossi ZM, Koenig AB, Abdelatif D, et al. Global Epidemiology Of Nonalcoholic Fatty Liver Disease-Meta-Analytic Assessment Of Prevalence, Incidence, And Outcomes. Hepatology 2016; 64(1): 73-84.
7. Heidari Z, Gharebaghi A. Prevalence of Non Alcoholic Fatty Liver Disease and its Association with Diabetic Nephropathy in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. J Clin Diagn Res 2017; 11(5): OC04-OC07.
8. Arslan MS, Turhan S, Dincer I, et al. A Potential Link Between Endothelial Function, Cardiovascular Risk, And Metabolic Syndrome In Patients With Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Diabetol Metab Syndr 2014; 6: 109.
9. Song JU, Jang Y, Lim SY, et al. Decreased Lung Function Is Associated With Risk Of Developing Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: A Longitudinal Cohort Study. PLoS One 2019; 14(1): e0208736.
10. Hazlehurst JM, Woods C, Marjot T, et al. NonAlcoholic Fatty Liver Disease And Diabetes. Metabolism 2016; 65(8): 1096-108.
11. Perumpail BJ, Khan MA, Yoo ER, et al. Clinical Epidemiology And Disease Burden Of Nonalcoholic Fatty Liver Disease. World J Gastroenterol 2017; 23(47): 8263-76.
12. Alkagiet S, Papagiannis A, Tziomalos K. Associations Between Nonalcoholic Fatty Liver Disease And Ischemic Stroke. World J Hepatol 2018; 10(7): 474-8.
13. Abdeldyem SM, Goda T, Khodeir SA, et al. Nonalcoholic Fatty Liver Disease In Patients With Acute Ischemic Stroke Is Associated With More Severe Stroke And Worse Outcome. J Clin Lipidol 2017; 11(4): 915-9.
14. Mima A. Incretin-Based Therapy for Prevention of Diabetic Vascular Complications. J Diabetes Res 2016; 2016: 1379274.
15. Idilman IS, Akata D, Hazirolan T, et al. Nonalcoholic Fatty Liver Disease Is Associated With Significant Coronary Artery Disease In Type 2 Diabetic Patients: A Computed Tomography Angiography Study 2. J Diabetes 2015; 7(2): 279-86.
16. Yan LH, Mu B, Guan Y, et al. Assessment Of The Relationship Between Non-Alcoholic Fatty Liver Disease And Diabetic Complications. J Diabetes Investig 2016; 7(6): 889-94.
17. Mikolasevic I, Milic S, Wensveen T, et al. Nonalcoholic Fatty Liver Disease - a Multisystem Disease? World J Gastroenterol 2016; 21(43): 9488-505.
18. Chang Y, Ryu S, Sung KC, et al. Alcoholic And Non-Alcoholic Fatty Liver Disease And Associations With Coronary Artery Calcification: Evidence From The Kangbuk Samsung Health Study. Gut 2019; 68(9): 1667-75.
19. Duseja A, Singh SP, Saraswat VA, et al. Non-Alcoholic Fatty Liver Disease And Metabolic Syndrome-Position Paper Of The Indian National Association For The Study Of The Liver, Endocrine Society Of India, Indian College Of Cardiology And Indian Society Of Gastroenterology. J Clin Exp Hepatol 2015; 5(1): 51-68.
20. Zhan YT, Zhang C, Li L, et al. Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Is Not Related To The Incidence Of Diabetic Nephropathy In Type 2 Diabetes. Int J Mol Sci 2012; 13(11): 14698-706.
21. Targher G, Byrne CD. Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: An Emerging Driving Force In Chronic Kidney Disease. Nat Rev Nephrol 2017; 13(5): 297-310.
22. Campos EJ, Campos A, Martins J, et al. Opening Eyes To Nanomedicine: Where We Are, Challenges And Expectations On Nanotherapy For Diabetic Retinopathy. Nanomedicine 2017; 13(6): 2101-13.
23. Zhang X, Zhao L, Hambly B, et al. Diabetic Retinopathy: Reversibility Of Epigenetic Modifications And New Therapeutic Targets. Cell Biosci 2017; 7: 42.
24. Ashraf H, Afarid M, Shahrzad S. Medical Follow-ups of Patients with Diabetic Retinopathy. Iran South Med J 2010; 13(4): 280-6. (Persian)
25. Afarideh M, Aryan Z, Ghajar A, et al. Association Of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease With Microvascular Complications Of Type 2 Diabetes. Prim Care Diabetes 2019; 13(6): 505-14.
26. Zhang M, Li L, Chen J, et al. Presence Of Diabetic Retinopathy Is Lower In Type 2 Diabetic Patients With Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. Medicine 2019; 98(18): e15362.
27. Lin TY, Chen YJ, Chen WL, et al. The Relationship between Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Retinopathy in NHANES III. PLoS One 2016; 11(11): e0165970.
28. Targher G, Bertolini L, Rodella S, et al. NonAlcoholic Fatty Liver Disease Is Independently Associated With An Increased Prevalence Of Chronic Kidney Disease And Proliferative/ Laser-Treated Retinopathy In Type 2 Diabetic Patients. Diabetologia 2008; 51(3): 444-50.
29. Petersmann A, Muller-Wieland D, Muller UA, et al. Definition, Classification and Diagnosis of Diabetes Mellitus. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2019; 127(S 01): S1-S7.
30. Wilkinson CP, Ferris FL 3rd, Klein RE, et al. Proposed International Clinical Diabetic Retinopathy And Diabetic Macular Edema Disease Severity Scales. Ophthalmology 2003; 110(9): 1677-82.
31. Aiello LM. Perspectives On Diabetic Retinopathy. Am J Ophthalmol 2003; 136(1): 122- 35.
32. Tchelepi H, Ralls PW, Radin R, et al. Sonography Of Diffuse Liver Disease. J Ultrasound Med 2002; 21(9): 1023-32.
33. Chalasani N, Younossi Z, Lavine JE, et al. The Diagnosis And Management Of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: Practice Guideline By The American Association For The Study Of Liver Diseases, American College Of Gastroenterology, And The American Gastroenterological Association. Am J Gastroenterol 2012; 107(6): 811-26.
34. Cusi K. Role Of Obesity And Lipotoxicity In The Development Of Nonalcoholic Steatohepatitis: Pathophysiology And Clinical Implications. Gastroenterology 2012; 142(4): 711-25.e6.
35. Dai W, Ye L, Liu A, et al. Prevalence Of Nonalcoholic Fatty Liver Disease In Patients With Type 2 Diabetes Mellitus: A MetaAnalysis. Medicine 2017; 96(39): e8179.
36. Ting DS, Cheung GC, Wong TY. Diabetic Retinopathy: Global Prevalence, Major Risk Factors, Screening Practices And Public Health Challenges: A Review. Clin Exp Ophthalmol 2016; 44(4): 260-77.
37. Dal Canto E, Ceriello A, Ryden L, et al. Diabetes As A Cardiovascular Risk Factor: An Overview Of Global Trends Of Macro And Micro Vascular Complications. Eur J Prev Cardiol 2019; 26(2_suppl): 25-32.
38. Kim BY, Jung CH, Mok JO, et al. Prevalences Of Diabetic Retinopathy And Nephropathy Are Lower In Korean Type 2 Diabetic Patients With Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. J Diabetes Investig 2014; 5(2): 170-5.
39. Lv WS, Sun RX, Gao YY, et al. Nonalcoholic Fatty Liver Disease And Microvascular Complications In Type 2 Diabetes. World J Gastroenterol 2013; 19(20): 3134-42.
40. Sasongko MB, Widyaputri F, Agni AN, et al. Prevalence of Diabetic Retinopathy and Blindness in Indonesian Adults With Type 2 Diabetes. Am J Ophthalmol 2017; 181: 79-87.
41. Yun JS, Lim TS, Cha SA, et al. Clinical Course and Risk Factors of Diabetic Retinopathy in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus in Korea. Diabetes Metab J 2016; 40(6): 482-93.
42. Yan ZP, Ma JX. Risk Factors For Diabetic Retinopathy In Northern Chinese Patients With Type 2 Diabetes Mellitus. Int J Ophthalmol 2016; 9(8): 1194-9.
43. Abougalambou SS, Abougalambou AS. Risk Factors Associated With Diabetic Retinopathy Among Type 2 Diabetes Patients At Teaching Hospital In Malaysia. Diabetes Metab Syndr 2015; 9(2): 98-103.
44. Targher G, Bertolini L, Scala L, et al. Plasma PAI-1 Levels Are Increased In Patients With Nonalcoholic Steatohepatitis. Diabetes Care 2007; 30(5): e31-2.
45. Abiru S, Migita K, Maeda Y, et al. Serum Cytokine And Soluble Cytokine Receptor Levels In Patients With Non-Alcoholic Steatohepatitis. Liver Int 2006; 26(1): 39-45.
46. Groop PH, Forsblom C, Thomas MC. Mechanisms Of Disease: Pathway-Selective Insulin Resistance And Microvascular Complications Of Diabetes. Nat Clin Pract Endocrinol Metab 2005; 1(2): 100-10.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Heidari Z, Sharafi Z. Association of Non-Alcoholic Fatty Liver Dis-ease and Diabetic Retinopathy in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus: a Cross-Sectional Study. Iran South Med J 2022; 25 (1) :30-41
URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1545-fa.html

حیدری زهرا، شرفی زهرا. بررسی ارتباط کبد چرب غیرالکلی و رتینوپاتی دیابتی در بیماران دیابتی نوع دو: یک مطالعه مقطعی. طب جنوب 1401; 25 (1) :41-30

URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1545-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 25، شماره 1 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب ISMJ

Iranian South Medical Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which allows users to read,
copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly

Copyright © 2022, Iranian South Medical Journal| All Rights Reserved

Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4533