:: دوره 18، شماره 4 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1394 ) ::
جلد 18 شماره 4 صفحات 826-810 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ارزیابی مقدماتی استرس گرمایی در محیط کار
حبیب اله دهقان1، سید باقر مرتضوی*2، محمدجواد جعفری3، محمدرضا مراثی4
1- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده‌ی علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، mortazav@ modares. ac. ir
3- گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
4- مرکز تحقیقات محیط زیست و گروه امار حیاتی و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
چکیده:   (5568 مشاهده)

زمینه: تنش گرمایی یکی از مهم‌ترین پیامدهای مواجهه با گرما در دنیاست. شاخص‌های موجود ارزیابی تنش گرمایی به دلیل داشتن محدودیت‌های ذاتی و کاربردی برای غربالگری تنش گرمایی در کشورهای در حال ‌توسعه مناسب نیستند. هدف این مطالعه ساخت، بررسی پایایی و روایی یک روش پرسشنامه‌ای تحت عنوان شاخص نمره استرین گرمایی یا HSSI (Heat Strain Score Index) برای ارزیابی مقدماتی استرس گرمایی بود. مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی در سال‌های 89-1388 در 7 مرحله (1) تولید پیش‌نویس (2) ارزیابی روایی محتوایی در سطح متخصصین بهداشت حرفه‌ای و ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت حرفه‌ای (3) تحلیل پایایی بر روی 98 نفر (4) تحلیل روایی سازه بر روی 150 نفر (5) تحلیل مدل اندازه‌گیری (6) تحلیل روایی ملاک بر روی 122 نفر از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی (عسلویه) و شرکت ذوب‌آهن اصفهان و (7) تعیین سطح ریسک گرمایی با کاربرد منحنی‌های ROC انجام شد. داده‌ها با نرم‌افزار SPSS ویرایش 19 و AMOS ویرایش 16 تحلیل شدند. یافته‌ها: در مرحله تولید پیش‌نویس پرسشنامه 40 پرسش و گزینه‌های مربوطه شناسایی شد، ارزیابی محتوایی در سطح متخصصین،27 آیتم اصلاح، 3 آیتم حذف و 3 آیتم اضافه گردید. در ارزیابی در سطح کارشناسی 19 آیتم اصلاح گردید. در تحلیل پایایی، ضریب آلفای کرونباخ برابر 91/0 به‌دست آمد. تحلیل عاملی به روش تحلیل مؤلفه‌های مؤثر با چرخش ابلیمین 4 فاکتور را استخراج کرد و مجموعاً 6/71 درصد از واریانس تبیین شد. در تحلیل عاملی تأییدی، مقادیر شاخص‌های برازش (036/0=RMSEA، 911/=0GFI) منجر به تأئید مدل اندازه‌گیری گردید. ضریب همبستگی بین مقیاس HSSI با دمای بدن 73/0 به‌دست آمد. نقطه برش 5/13 با حساسیت 91 درصد و ویژگی 50 درصد برای جداسازی افراد فاقد استرین گرمایی (سبز) از افراد احتمالاً دارای استرین گرمایی (زرد) و نقطه برش 18 با حساسیت 86 درصد و ویژگی 73 درصد برای جداسازی بین طبقه زرد و افراد دارای استرین گرمایی (قرمز) در مقیاس HSSI تعیین شد. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که 18 متغیر قابل‌اندازه‌گیری از طریق مشاهده و پرسش در مقیاس HSSI با متغیرهای شاخص WBGT و سایر پرسشنامه‌ها، نقاط مشترک بالایی دارد و از پایایی و روایی بالایی برخوردار‌است و نقاط برش تعیین‌شده، از حساسیت و ویژگی مناسب برخوردار هستند لذا می‌توان نتیجه گرفت که روش HSSI برای غربالگری و تعیین سطح ریسک تنش گرمایی مناسب است.

واژه‌های کلیدی: شاخص نمره استرین گرمایی، استرس گرمایی، روایی، پایایی، غربالگری
متن کامل [PDF 982 kb]   (2007 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت عمومی
دریافت: 1392/7/3 | پذیرش: 1393/5/14 | انتشار: 1394/6/21


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 18، شماره 4 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها