:: دوره 19، شماره 5 - ( دوماهنامه طب جنوب 1395 ) ::
جلد 19 شماره 5 صفحات 902-911 برگشت به فهرست نسخه ها
استفاده از ستاره دریایی در باز تولید کلیه انسان. تخیل یا واقعیت؟
مهدی محمودپور
مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج‌فارس، پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج‌فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران ، mehdimpr@gmail.com
چکیده:   (3829 مشاهده)

در دهه 1950 و 1960 میلادی با انجام اولین پیوندهای کلیه، امیدهای دانش پزشکی برای یافتن راهی مناسب جهت درمان بیماران مراحل انتهایی کلیوی و دیالیزی زنده شد. اما با توجه به اساس ایمونولوژی پیوند و استفاده از داروهای سرکوب کننده ایمنی و عوارض جانبی آنها، بیماران با عوارض شدید و جبران‌ناپذیری که گاهی منجر به مرگ آنها می‌شد مواجه می‌شدند. به همین جهت، در سال‌های اخیر، دانش پزشکی در همگرایی با فناوری، رویکردی جدید بنام پزشکی بازآفرینشی یا بازساختی را در پیش گرفته است که البته این روش نیز به نوبه خود دارای چالش‌ها و پیچیدگی‌های خاص خود می‌باشد. اما با توجه به توانایی‌های بالقوه ترمیمی در موجودات دریایی نظیر ستاره دریایی، ممکن است بتوان بر پاره‌ای از چالش‌های موجود در این روش چیرگی یافت. نتایج حاصل از مطالعات اخیر بر روی فرآیندهای تکاملی کلیه انسان و تکامل و ترمیم در ستاره دریایی و وجود مسیرها و سایتوکین‌های مشترک بین این فرآیندها، خود گویای این ادعا است. این نوشتار، شواهد و مدارکی را ارائه می‌دهد که بیانگر عملی بودن استفاده از ستاره دریایی جهت طراحی و بازآرایی کلیه انسان است.

واژه‌های کلیدی: بیماران دیالیزی و مبتلا به نارسایی کلیوی انتهایی، پزشکی بازارآفرینشی، ستاره دریایی
متن کامل [PDF 444 kb]   (1144 دریافت)    
نوع مطالعه: مروری | موضوع مقاله: دستگاه ادراری- تناسلی
دریافت: 1395/9/22 | پذیرش: 1395/9/22 | انتشار: 1395/9/22
فهرست منابع
1. Merrill JP, Harrison JH, Guild WR, et al. Successful homotransplantation of the kidney in an identical twin. Trans Am Clin Climatol Assoc 1955; 67: 167-73. [PubMed]
2. Al-Awqati Q, Oliver JA. Stem cells in the kidney. Kidney Int 2002; 61(2): 387-95. [PubMed] [Google Scholar]
3. Diep CQ, Ma D, Deo RC, et al. Identification of adult nephron progenitors capable of kidney regeneration in zebrafish. Nature 2011; 470(7332): 95-100. [PubMed] [Google Scholar]
4. Singh SR, Liu W, Hou SX. The adult Drosophila malpighian tubules are maintained by multipotent stem cells. Cell Stem Cell 2007; 1(2): 191-203. [PubMed] [Google Scholar]
5. Kim D, Dressler GR. Nephrogenic factors promote differentiation of mouse embryonic stem cells into renal epithelia. J Am Soc Nephrol 2005; 16(12): 3527-34. [PubMed] [Google Scholar]
6. Shkreli M, Sarin KY, Pech MF, et al. Reversible cell-cycle entry in adult kidney podocytes through regulated control of telomerase and Wnt signaling. Nat Med 2012; 18(1): 111-9. [PubMed] [Google Scholar]
7. Osafune K, Takasato M, Kispert A, et al. Identification of multipotent progenitors in the embryonic mouse kidney by a novel colony-forming assay. Development 2006; 133(1): 151-61. [PubMed] [Google Scholar]
8. Kobayashi A, Valerius MT, Mugford JW, et al. Six2 defines and regulates a multipotent self-renewing nephron progenitor population throughout mammalian kidney development. Cell Stem Cell 2008; 3(2): 169-81. [PubMed] [Google Scholar]
9. Takahashi K, Yamanaka S. Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and adult fibroblast cultures by defined factors. Cell 2006; 126(4): 663-76. [PubMed] [Google Scholar]
10. Murry CE, Keller G. Differentiation of embryonic stem cells to clinically relevant populations: lessons from embryonic development. Cell 2008; 132(4): 661-80. [PubMed] [Google Scholar]
11. Williams LA, Davis-Dusenbery BN, Eggan KC. SnapShot: directed differentiation of pluripotent stem cells. Cell 2012; 149(5): 1174. [PubMed] [Google Scholar]
12. Dressler GR. Advances in early kidney specification, development and patterning. Development 2009; 136(23): 3863-74. [PubMed] [Google Scholar]
13. Costantini F, Kopan R. Patterning a complex organ: branching morphogenesis and nephron segmentation in kidney development. Dev Cell 2010; 18(5): 698-712. [PubMed] [Google Scholar]
14. Mae S, Shono A, Shiota F, et al. Monitoring and robust induction of nephrogenic intermediate mesoderm from human pluripotent stem cells. Nat Commun 2013; 4: 1367. [PubMed] [Google Scholar]
15. Kim D, Dressler GR. Nephrogenic factors promote differentiation of mouse embryonic stem cells into renal epithelia. J Am Soc Nephrol 2005; 16(12): 3527-34. [PubMed] [Google Scholar]
16. Poladia DP, Kish K, Kutay B, et al. Role of fibroblast growth factor receptors 1 and 2 in the metanephric mesenchyme. Dev Biol 2006; 291(2): 325-39. [PubMed] [Google Scholar]
17. Tagushi A, Nishinakamura R. Nephron reconstruction from pluripotent stem cells. Kidney Inter 2015; 87(5): 894-900 [PubMed]
18. Wilson V, Olivera-Martinez I, Storey KG. Stem cells, signals and vertebrate body axis extension. Development 2009; 136(10): 1591-604. [PubMed] [Google Scholar]
19. Lengerke C, Schmitt S, Bowman TV, et al. BMP and Wnt specify hematopoietic fate by activation of the Cdx-Hox pathway. Cell Stem Cell 2008; 2(1): 72-82. [PubMed] [Google Scholar]
20. Costantini F, Kopan R. Patterning a complex organ: branching morphogenesis and nephron segmentation in kidney development. Dev Cell 2010; 18(5): 698-712. [PubMed] [Google Scholar]
21. Osafune K, Takasato M, Kispert A, et al. Identification of multipotent progenitors in the embryonic mouse kidney by a novel colony-forming assay. Development 2006; 133(1): 151-61. [PubMed] [Google Scholar]
22. Kispert A, Vainio S, McMahon AP. Wnt-4 is a mesenchymal signal for epithelial transformation of metanephric mesenchyme in the developing kidney. Development 1998; 125(21): 4225-34. [PubMed] [Google Scholar]
23. Sagrinati, C, Netti GS, Mazzinghi B, et al. Isolation and characterization of multipotent progenitor cells from the Bowman’s capsule of adult human kidneys. J Am Soc Nephrol 2006; 17(9): 2443-56. [PubMed]
24. Bussolati B, Moggio A, Collino F, et al. Hypoxia modulates the undifferentiated phenotype of human renal inner medullary CD133+ progenitors through Oct4/miR-145 balance. Am J Physiol Renal Physiol 2012; 302(1): F116-28. [PubMed] [Google Scholar]
25. Smeets B, Boor P, Dijkman H, et al. Proximal tubular cells contain a phenotypically distinct, scattered cell population involved in tubular regeneration. J Pathol 2013; 229(5): 645-59. [PubMed] [Google Scholar]
26. Ward HH, Romero E, Welford A, et al. Adult human CD133/1(+) kidney cells isolated from papilla integrate into developing kidney tubules. Biochim Biophys Acta 2011; 1812(10): 1344-57. [PubMed] [Google Scholar]
27. Lindgren D, Boström AK, Nilsson K, et al. Isolation and characterization of progenitor-like cells from human renal proximal tubules. Am J Pathol 2011; 178(2): 828-37. [PubMed] [Google Scholar]
28. Ronconi E, Sagrinati C, Angelotti ML, et al. Regeneration of glomerular podocytes by human renal progenitors. J Am Soc Nephrol 2009; 20(2): 322-32. [PubMed] [Google Scholar]
29. Angelotti ML, Ronconi E, Ballerini L, et al. Characterization of renal progenitors committed toward tubular lineage and their regenerative potential in renal tubular injury. Stem Cells 2012; 30(8): 1714-25. [PubMed] [Google Scholar]
30. Bourseau-Guilmain E, Griveau A, Benoit JP, et al. The importance of the stem cell marker prominin-1/CD133 in the uptake of transferrin and in iron metabolism in human colon cancer Caco-2 cells. PLoS ONE 2011; 6(9): e25515. [PubMed] [Google Scholar]
31. Hansson J, Hultenby K, Cramnert C, et al. Evidence for a morphologically distinct and functionally robust cell type in the proximal tubules of human kidney. Hum Pathol 2014; 45(2): 382-93. [PubMed] [Google Scholar]
32. Sallustio F, De Benedictis L, Castellano G, et al. TLR2 plays a role in the activation of human resident renal stem/progenitor cells. FASEB J 2010; 24(2): 514-25. [PubMed] [Google Scholar]
33. Bruno S, Bussolati B, Grange C, et al. Isolation and characterization of resident mesenchymal stem cells in human glomeruli. Stem Cells Dev 2009; 18(6): 867-80. [PubMed] [Google Scholar]
34. Buzhor E, Omer D, Harari-Steinberg O, et al. Reactivation of NCAM1 defines a subpopulation of human adult kidney epithelial cells with clonogenic and stem/progenitor properties. Am J Pathol 2013; 183(5): 1621-33. [PubMed] [Google Scholar]
35. Li W, Hartwig S, Rosenblum ND. Developmental origins and functions of stromal cells in the normal and diseased mammalian kidney. Dev Dyn 2014; 243(3): 853-63. [PubMed] [Google Scholar]
36. Humphreys BD, Lin SL, Kobayashi A, et al. Fate tracing reveals the pericyte and not epithelial origin of myofibroblasts in kidney fibrosis. Am J Pathol 2010; 176(1): 85-97. [PubMed] [Google Scholar]
37. Song JJ, Guyette JP, Gilpin SE, et al. Regeneration and experimental orthotopic transplantation of a bioengineered kidney. Nat Med 2013; 19(5): 646-651. [PubMed] [Google Scholar]
38. Candia MDC. Regenerative response and Endocrine Disrupters in crinoid Echinoderms: an old experimental model, a new ecotoxicological test. In: Matranga V, editors, Echinodermata. Heidelberg: Springer-Verlag, 2005, 167-98. [Google Scholar]
39. Candia Carnevali MD, Bonasoro F. Introduction to the Biology of Regeneration in Echinoderms. Microsc Res Tech 2001; 55(6): 365-8. [PubMed] [Google Scholar]
40. Eaves AA, Palmer AR. Reproduction: Widespread cloning in echinoderm larvae. Nature 2003; 425(6954): 146. [PubMed] [Google Scholar]
41. Patruno M, Smertenko A, Candia Carnevali MD, et al. Expression of TGF-B-like molecules in normal and regenerating arms of the crinoid Antedon mediterranea: immunocytochemical and biochemical evidence. Proc Biol Sci 2002; 269(1502): 1741-7. [PubMed]
42. Ortiz-Pineda PA, Ramírez-Gómez F, Pérez-Ortiz J, et al. Gene expression profiling of intestinal regeneration in the sea cucumber. BMC Genomics 2009; 10: 262. [PubMed] [Google Scholar]
43. McCauley BS, Akyar E, Saad HR, et al. Dose-dependent nuclear β-catenin response segregates endomesoderm along the sea star primary axis. Development 2015; 142(1): 207-17. [PubMed] [Google Scholar]
44. Boivin FJ, Sarin S, Evans JC, et al. The good and bad of beta catenin in kidney development and renal dysplasia. Front Cell Dev Biol 2015; 3: 81. [PubMed] [Google Scholar]
45. De Weerdt SE. Gene expression in regenerating sea stars. (Accessed Mar 26, 2001, at http://www.genomenewsnetwork.org/articles/03_01/Sea_stars.shtml)XML   English Abstract   Printدوره 19، شماره 5 - ( دوماهنامه طب جنوب 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها