:: دوره 19، شماره 6 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1395 ) ::
جلد 19 شماره 6 صفحات 1005-1010 برگشت به فهرست نسخه ها
سیستیک هیگروما در نوزادان‌‍‍، بررسی مقالات و معرفی یک مورد
فاطمه اقبالیان
گروه کودکان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، eghbalian_fa@yahoo.com
چکیده:   (3229 مشاهده)

سیستیک هیگروما که منشا‌‌‍ء آن از جوانه‌های لنفاتیک است، ترکیبی از کیست‌های متعدد با ماهیت خوش‌خیم می‌باشد. میزان بروز این بیماری یک در شصت هزار تولد زنده تخمین زده می‌شود. 75 درصد موارد در گردن و20 درصد زیر بغل دیده می‌شود. ناهنجاری‌های کروموزومی در 60 درصد موارد وجود دارد. سیستیک هیگروما معمولاً ساختمان‌های عصبی عروقی مجاور راهم در برمی‌گیرد. وخیم‌ترین عارضه آن انسداد راه‌های هوائی است، عفونت و خونریزی در درجات بعدی قرار دارند. درمان انتخابی آن برداشت کامل توسط جراحی می‌باشد. بیمار مورد نظر نوزاد پسر 3 روزه‌ای با وزن 3 کیلوگرم بود که به علت توده بزرگ بـدون حدود مشخص در دو طرف گـردن و دیسترس تنفسـی شـدید در بخش نوزادان بیمارستان بعثت بستری شد. بیمار به صـورت اور‌‌ﮊانـس تحـت عمل جـراحی قرار گرفت و کیست برداشـته شد. پس از عمل نوزاد به مدت 4 روز تحت ونتیلاتور قرار داشت. به دلیل عود کیست، بیمار به بخش جراحی ارجاع، و باقیمانده سیستیک هیگروما در 6 هفتگی جراحی و خارج شد.

واژه‌های کلیدی: نوزاد، سیستیک هیگروما، جراحی، بیماری
متن کامل [PDF 257 kb]   (4007 دریافت)    
موضوع مقاله: پزشکی کودکان
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۷ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۰/۷ | انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۷
فهرست منابع
1. Ghritlaharey RK. Management of giant cystic lymphangioma in an infant, J Clin Diagn Res. 2013; 7(8): 1755-6. [PubMed] [Google Scholar]
2. Sarin YK. Cystic hygroma. Indian Pediatr 2000; 37(10): 1139-40. [PubMed]
3. Mirza B, Ijaz L, Saleem M, et al. Cystic Hygroma: An Overview. J Cutan Aesthet Surg 2010; 3(3): 139-44. [PubMed] [Google Scholar]
4. Laforgia N, Schettini F, De Mattia D, et al. Lymphatic malformation in newborns as the first sign of diffuse lymphangiomatosis: successful treatment with sirolimus. Neonatology 2016; 109(1): 52-5. [PubMed] [Google Scholar]
5. Ninh TN, Ninh TX. Cystic hygroma in children a report of 126 cases. J Pediatr Surg 1974; 9(2): 191-5. [PubMed] [Google Scholar]
6. Burns C. Principles and Practices of Pediatric Surgery. Ann Surg 2006; 243(4): 567. [Google Scholar]
7. McCaffreya F, Taddeob J. Surgical management of adult-onset cystic hygroma in the axilla. Int J Surg Case Rep 2015; 7C: 29-31. [PubMed] [Google Scholar]
8. Chen M, Lee CP, Lin SM, et al. Cystic hygroma detected in the first trimester scan in Hong Kong. J Matern Fetal Neonatal Med 2014; 27(4): 342-5. [PubMed] [Google Scholar]
9. Gedikbasi A, Oztarhan K, Aslan G, et al. Multidisciplinary approach in cystic hygroma: prenatal diagnosis, outcome, and postnatal follow up. Pediatr Int 2009; 51(5): 670-7. [PubMed] [Google Scholar]
10. Mirzaei K, Zahmatkesh S, Amini M. Effect of evidence-based Medical Education on knowledge and ability to use and apply it among clinical students of Bushehr University of Medical Sciences: a controlled trial. Iran South Med J 2016; 19(3): 398-410. (Persian) [Google Scholar]XML   English Abstract   Printدوره 19، شماره 6 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها