:: دوره 20، شماره 2 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1396 ) ::
جلد 20 شماره 2 صفحات 163-169 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به ویتیلیگو در شهر اراک 1393
مینا میرنظامی *
بخش پوست، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اراک ، mirnezamim@yahoo.com
چکیده:   (1000 مشاهده)

زمینه: ویتیلیگو بیماری اتوایمیون است که به علت تخریب ملانوسیت‌ها می‌باشد و به صورت پچ‌های دپیگمانته روی پوست و مخاط نمایان می‌شود. گزارشات متناقضی از میزان سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به ویتیلیگو ذکر شده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به ویتیلیگو مراجعه کننده به درمانگاه‌های پوست دانشگاه علوم پزشکی اراک می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مورد – شاهدی، 103 بیمار مبتلا به ویتیلیگو و 103 فرد سالم به عنوان گروه شاهد پس از اخذ رضایت‌نامه اگاهانه وارد مطالعه شدند. دو گروه از نظر سن و جنس با هم  همسان شدند. سطح سرمی روی در هر دو گروه با روش اسپکترومتری اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها: میانگین سطح سرمی روی در ویتیلیگو لوکالیزه 13/8 ± 92/1 و در نوع ویتیلیگو ژنرالیزه 12/7±81/3 و در گروه کنترل 16/2±91/8 بود. در ویتیلیگوی ژنرالیزه سطح روی به شکل معنی‌داری کمتر از گروه شاهد بود.

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که سطح سرمی روی در بیماران مبتلا به ویتیلیگو ژنرالیزه پایین‌تر از افراد سالم می‌باشد. پس می‌توان از آن در درمان این بیماران استفاده کرد.  

واژه‌های کلیدی: اختلال رنگدانه‌ای، روی، ملانوسیت، ویتیلیگو
متن کامل [PDF 454 kb]   (431 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: پوست‌شناسی
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۹ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۲/۹
فهرست منابع
1. Kanwar AJ, Kumaran MS.Childhood vitiligo: treatment paradigms. Indian J Dermatol 2012; 57(6): 466-74. [PubMed] [Google Scholar]
2. Borderé AC, Lambert J, van Geel N. Current and emerging therapy for the management of vitiligo. Clin Cosmet Investig Dermatol 2009; 12: 15-25. [PubMed] [Google Scholar]
3. Bagherani N, Yaghoobi R, Omidian M. Hypothesis: zinc can be effective in treatment of vitiligo. Indian J Dermatol 2011; 56(5): 480-4. [PubMed] [Google Scholar]
4. Whitton ME, Pinart M, Batchelor J, et al. Interventions f or vitiligo. Cochrane Database Syst Rev 2015; 24(2): CD003263. [PubMed]
5. Abreu AC, Duarte GG, Miranda JY, et al. Immunological parameters associated with vitiligo treatments: a literature review based on clinical studies. Autoimmune Dis 2015; 2015: 196537. [PubMed] [Google Scholar]
6. Patel NS, Paghdal KV, Cohen GF. Advanced treatment modalities for vitiligo. Dermatol Surg 2012; 38(3): 381-91. [PubMed] [Google Scholar]
7. Ezzedine K, Sheth V, Rodrigues M ,et al. Vitiligo is not a cosmetic disease. J Am Acad Dermatol 2015; 73(5): 883-5. [PubMed] [Google Scholar]
8. Yaghoobi R, Omidian M, Bagherani N. Comparison of therapeutic efficacy of topical corticosteroid and oral zinc sulfate-topical corticosteroid combination in the treatment of vitiligo patients: a clinical trial. BMC Dermatol 2011; 11: 7. [PubMed] [Google Scholar]
9. Jalel A, Soumaya GS, Hamdaoui MH. Vitiligo treatment with vitamins, minerals and polyphenol supplementation. Indian J Dermatol 2009; 54(4): 357-60. [PubMed] [Google Scholar]
10. Mohammed GF, Gomaa AH, Al-Dhubaibi MS. Highlights in pathogenesis of vitiligo. World J Clin Cases 2015; 3(3): 221-30. [PubMed] [Google Scholar]
11. Cohen BE, Elbuluk N, Mu EW, et al. Alternative systemic treatments for vitiligo: a review. Am J Clin Dermatol 2015; 16(6): 463-74. [PubMed] [Google Scholar]
12. Butnaru C, Pascu M, Mircea C, et al. Serum zinc and copper levels in some dermatological disease. Rev Med Chir Soc Med Nat Lasi 2008; 112(1): 253-7. [PubMed] [Google Scholar]
13. Shameer P, Prasad PV, Kaviarasan PK. Serum zinc level in vitiligo: a case control study. Indian J Dermatol Veneol Leprol 2005; 71(3): 206-7. [PubMed] [Google Scholar]
14. Zeng Q, Yin J, Fan F, et al. Decreased copper and zinc in sera of Chinese vitiligo patients: a meta-analysis. J Dermatol 2014; 41(3): 245-51. [PubMed] [Google Scholar]
15. Brüske K, Salfeld K. Zinc and its status in some dermatologic diseases--a statistical assessment. Z Hautkr 1987; 1: 125-31. [PubMed] [Google Scholar]
16. Arora PN, Dhillon KS, Rajan SR, et al. Serum zinc level in cutaneous disorders. Med J Armed Forces India 2002; 58(4): 304-6. [PubMed] [Google Scholar]
17. Helmy MI, Gayyar EIMA, Hawas S, et al. Role of oxidative stress in the pathogenesis of vitiligo. J Pan-Arab League Dermatologist 2004; 15: 97-105. [Google Scholar]XML   English Abstract   Print


دوره 20، شماره 2 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها