[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 20، شماره 3 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1396 ) ::
جلد 20 شماره 3 صفحات 277-267 برگشت به فهرست نسخه ها
شناسایی باکتری اشریشیا کلی سویه O157:H7 با استفاده از پرایمرهای اختصاصی برای ژن‌های rfbE و stx2b
مصطفی بخشی1، فیروز ابراهیمی1، شهرام ناظریان2، یوسف تاروردی‌زاده1، داود صادقی1
1- مرکز علم و فناوری زیستی، دانشکده و پژوهشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران
2- مرکز علم و فناوری زیستی، دانشکده و پژوهشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران ، kpnazari@ihu.ac.ir
چکیده:   (7105 مشاهده)

زمینه: باکتری اشریشیا کلی سویه O157:H7 جزء پاتوژن‌های روده‌ای می‌باشد که آسیب‌های جدی را بر دستگاه گوارش پدید می‌آورد. شناسایی این باکتری که قابلیت تولید توکسین را داراست و عامل اصلی عفونت‌های بیمارستانی محسوب می‌شود، عموماً از طریق کشت بر روی محیط سوربیتول مکانکی آگار انجام می‌شود که آزمونی زمانبر است. هدف از انجام این پژوهش فراهم ساختن روشی سریع و دقیق به منظور شناسایی این باکتری با استفاده از روش مولکولی مبتنی بر تکنیک PCR بود.

مواد و روش‌ها: ژن‌های rfbE و stx2b برای شناسایی اختصاصی اشریشیا کلی سویه O157:H7 انتخاب شدند و پس از طراحی پرایمرهای اختصاصی، تکثیر ژن‌ها توسط PCR صورت پذیرفت. از محیط کشت اختصاصی سوربیتول مکانکی آگار برای بررسی قابلیت رشد کلنی‌های انتخاب شده طی فرآیند PCR استفاده گردید.

یافته‌ها: با ظهور باندهای مربوط به ژن‌های rfbE و stx2b بر روی ژل آگارز تأیید گردید که پرایمرهای طراحی شده توانسته‌اند به خوبی وجود ژن rfbE و توکسین شیگا را در نمونه متعلق به باکتری اشریشیا کلی سویه O157:H7 شناسایی نمایند. کلنی‌های انتخاب شده طی PCR قابلیت رشد بر روی محیط سوربیتول مکانکی آگار را داشتند.

نتیجه‌گیری: مشخص گردید که ما می‌توانیم روشی سریع، دقیق و نسبتاً راحت را برای شناسایی پاتوژن اشریشیا کلی سویه O157:H7 با استفاده از تکنیک PCR و وجود پرایمرهای اختصاصی نسبت به سایر روش‌های موجود فراهم کنیم. 

واژه‌های کلیدی: شناسایی اشریشیا کلی سویه O157:H7، واکنش زنجیره‌ای پلیمراز، ژن rfbE، ژن stx2b
متن کامل [PDF 650 kb]   (2270 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بیوشیمی
دریافت: 1395/8/17 | پذیرش: 1395/10/20 | انتشار: 1396/4/14
فهرست منابع
1. Lim JY, Yoon J, Hovde CJ. A brief overview of Escherichia coli O157:H7 and Its plasmid O157. J Microbiol Biotechnol 2010; 20(1): 5-14.
2. Tarr PI, Schoening LM, Yea YL, et al. Acquisition of the rfb-gnd Cluster in Evolution of Escherichia coli O55 and O157. J Bacteriol 2000; 182(21): 6183-91. [DOI:10.1128/JB.182.21.6183-6191.2000]
3. Maurer JJ, Schmidt D, Petrosko P, et al. Development of Primers to O-antigen biosynthesis genes for specific detection of Escherichia coli O157 by PCR. Appl Environ Microbiol 1999; 65(7): 2954-60.
4. Gyles CL. Shiga toxin-producing Escherichia coli: an overview. J Anim Sci 2007; 85(13 Suppl): E45-62. [DOI:10.2527/jas.2006-508]
5. Law D. Virulence factors of Escherichia coli O157 and other Shiga toxin-producing E. coli. J Appl Microbiol 2000; 88(5): 729-45. [DOI:10.1046/j.1365-2672.2000.01031.x]
6. Guth B, Prado V, Rivas M. Shiga Toxin Producing Escherichia coli. In: Torres AG, ed. Pathogenic Escherichia coli in Latin America. Sharjah: Bentham, Science Publishers, 2010, 65-83.
7. Ojeda A, Prado V, Martinez J, et al. Sorbitol-negative phenotype Enterohemorrhagic Escherichia coli strains of different serotypes and from different sources. J Clin Microbiol 1995; 33(8): 2199-201.
8. Noveir MR, Dogan HB, Kadir Halkman A. A note on Escherichia coli O157:H7 serotype in Turkish meat products. Meat Sci 2000; 56(4): 331-5. [DOI:10.1016/S0309-1740(00)00058-9]
9. Saeed AY, Ibrahim KS. Identification of Escherichia coli O157 in sheep and goats using PCR technique. IOSR-JAVS 2013; 6(2): 30-2. [DOI:10.9790/2380-0623032]
10. Tamerat N, Muktar Y, Shiferaw D. Application of molecular diagnostic techniques for the detection of E. coli O157:H7: a review. J Vet Sci Technol 2016; 7(362): 1-9. [DOI:10.4172/2157-7579.1000362]
11. Puttalingamma V, Niveditha S. A review: detection of Escherichia coli O157:H7. Int J Pharm Pharm Sci Res 2014; 4(3): 49-52.
12. Farajzadeh Sheikh A, Rostami S, Amin M, et al. Isolation and identification of Escherichia coli O157:H7 from ground beef hamburgers in Khuzestan Province, Iran. Afr J Microbiol Res 2013; 7(5): 413-7. [DOI:10.5897/AJMR12.2239]
13. Rychlik W. OLIGO 7 Primer Analysis Software. In: Yuryev A, editors. PCR Primer Design, Totowa: Humana Press, 2007, 35-59. [DOI:10.1007/978-1-59745-528-2_2]
14. Nazarian S, Mousavi Gargari SL, Rasooli I, et al. Prevalent phenotypic and genotypic profile of enterotoxigenic Escherichia coli among Iranian children. Jpn J Infect Dis 2014; 67(2): 78-85. [DOI:10.7883/yoken.67.78]
15. Mousavi SL, Rasooli I, Nazarian S, et al. Simultaneous detection of Escherichia coli O157:H7, toxigenic Vibrio cholerae, and Salmonella typhimurium by multiplex PCR. Arch Clin Infect Dis 2009; 4(2): 97-103.
16. Mesapogu S, Jillepalli CM, Arora DK. Agarose Gel Electrophoresis and Polyacrylamide Gel Electrophoresis: Methods and Principles. In: Arora DK, Das S, Sukumar M, editors. Analyzing microbes: Manual of molecular biology techniques. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013, 73-91. [DOI:10.1007/978-3-642-34410-7_5]
17. Tahamtan YE, Puorbakhsh SA, Shekarforoush SS. PCR detection of Escherichi coli O157:H7 directed from slaughtered cattle in Shiraz, Iran. Arch Razi Ins 2006; 61(1):1-6.
18. Tavakoli HR, Ghorban Alizadegan M, Najafi A, et al. Detection of toxicogenic E.coli 0157:H7 by PCR. Iran J Infect Dis Trop Med 2010; 15(49): 49-53. (Persian) Adeli Z, Firoozeh F, Zibaei M, et al. Prevalence of Shiga toxin and Intimine genes in Shiga toxin-producing Escherichia coli isolated from urine samples in Lorestan, Iran. Feyz 2013; 17(2): 188-94. (Persian) Kargar M, Daneshvar M, Homayoun M. Surveillance of Virulence Markers and Antibiotic Resistance of Shiga toxin Producing E.coli O157:H7 Strains from Meats Purchase in Shiraz. Iran South Med J 2011; 14 (2) :76-83 (Persian)
19. Hu Y, Zhang Q, Meitzler JC. Rapid and sensitive detection of Escherichia coli O157:H7 in bovine faeces by a multiplex PCR. J Appl Microbiol 1999; 87(6): 867-76. [DOI:10.1046/j.1365-2672.1999.00938.x]
20. Fode-Vaughan KA, Maki JS, Benson JA, et al. Direct PCR detection of Escherichia coli O157: H7. Lett Appl Microbiol 2003; 37(3): 239-43. [DOI:10.1046/j.1472-765X.2003.01386.x]
21. Campbell GR, Prosser J, Glover A, et al. Detection of Escherichia coli O157:H7 in soil and water using multiplex PCR. J Appl Microbiol 2001; 91(6): 1004-10. [DOI:10.1046/j.1365-2672.2001.01465.x]
22. Fratamico PM, Strobaugh TP. Simultaneous detection of Salmonella spp and Escherichia coli O157:H7 by multiplex PCR. J Ind Microbiol Biot 1998; 21(3): 92-8. [DOI:10.1038/sj.jim.2900520]
23. Matise I, Shelton M, Phillips G, et al. Sensitive PCR Method for Detection of Escherichia coli 0157:H7 and Other Shiga toxin-producing Bacteria in Ground Meat. Swine Res Rep 1997; 33: 1-6.
24. Ayaz ND, Copuroglu G, Ormeci E, et al. Presence of Staphylococcus aureus and Shiga Toxigenic Escherichia coli O157:H7 in Raw Meat in Agri, Turkey Int J Enteric Pathog 2016; 29: 1-7.
25. Fortin NY, Mulchandani A, Chen W. Use of Real-Time Polymerase Chain Reaction and Molecular Beacons for the Detection of Escherichia coli O157:H7. Anal Biochem 2001; 289: 281-288. [DOI:10.1006/abio.2000.4935]
26. Khatami F, Heidari M, Khatami M. Rapid Detection of Escherichia coli O157: H7 by Fluorescent Amplification–Based Specific Hybridization (FLASH) PCR. Iran Red Crescent Med J 2012; 14(9): 594-8.
27. Atabakhsh P, Amin MM, Mortazavi H, et al. Identification of Total and Fecal Coliforms and Heterotrophic to Microbiological Method and E. coli O157:H7 to Immunological, and Real Time PCR Methods in Isfahan Water Treatment Plant. Iran J Health & Environ 2010; 3(3): 335-46. (Persian)
28. Almeida C. Sousa JM, Rocha R, et al. Detection of Escherichia coli O157 by Peptide Nucleic Acid Fluorescence In Situ Hybridization (PNA-FISH) and Comparison to a Standard Culture Method. Appl Environ Microb 2013; 79(20): 6293-6300. [DOI:10.1128/AEM.01009-13]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Bakhshi M, Ebrahimi F, Nazarian S, Tarverdizade Y, Sadeghi D. Identification of E. coli O157:H7 by Using Specific Primers for rfbE and stx2b Genes. Iran South Med J. 2017; 20 (3) :267-277
URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-878-fa.html

بخشی مصطفی، ابراهیمی فیروز، ناظریان شهرام، تاروردی‌زاده یوسف، صادقی داود. شناسایی باکتری اشریشیا کلی سویه O157:H7 با استفاده از پرایمرهای اختصاصی برای ژن‌های rfbE و stx2b. طب جنوب. 1396; 20 (3) :277-267

URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-878-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 20، شماره 3 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب ISMJ

Iranian South Medical Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which allows users to read,
copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly

Copyright © 2022, Iranian South Medical Journal| All Rights Reserved

Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4419