:: دوره 20، شماره 4 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1396 ) ::
جلد 20 شماره 4 صفحات 317-325 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی اثر لوتیروکسین بر خونریزی رحمی در زنان با عملکرد طبیعی تیروئید
مهری جمیلیان1، افسانه طلایی2، علی چهره‌ای 3، محمدرضا رضوانفر2، فاطمه رفیعی4
1- گروه بیماری‌های زنان، مرکز تحقیقات اختلالات تیروئید، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
2- بخش بیماری‌های غدد درون ریز و متابولیسم، مرکز تحقیقات اختلالات تیروئید، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
3- گروه پاتولوژی، مرکز تحقیقات اختلالات تیروئید، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
4- گروه آمار، مرکز تحقیقات اختلالات تیروئید، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
چکیده:   (3312 مشاهده)
زمینه: کم‌کاری و پرکاری تیروئید از علل شناخته شده DUB (dysfunctional uterine bleeding) می‌باشند که به‌صورت بی‌نظمی‌های قاعدگی بروز می‌کنند. با توجه به تأثیر هورمون‌های تیروئید بر قاعدگی، مصرف لوتیروکسین در زنان یوتیروئید ممکن است بر DUB تأثیر داشته باشد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی مداخله‌ای، دو سوکور، کنترل شده با پلاسبو، ۱۲۰ زن ۳۵ تا ۵۵ ساله مبتلا به DUB که فاقد علل ارگانیک بودند و عملکرد تیروئید طبیعی داشتند و قرص جلوگیری از بارداری برای کنترل DUB مصرف می‌کردند، به طور تصادفی به دو گروه ۶۰ نفره تقسیم شدند. در گروه مداخله قرص لووتیروکسین ۱/۰ میلی‌گرم روزانه و در گروه کنترل دارونما به مدت سه ماه تجویز شد و بعد از سه ماه مقایسه بین دو گروه، به وسیله نرم‌افزار SPSS ویرایش 16 و با استقاده از آزمون‌های آماری paired t test و t test student و تحلیل کوواریانس آنالیز اطلاعات انجام شد.
یافته‌ها: در این مطالعه میزان بهبودی همه انواع الگوهای اختلالات قاعدگی به ترتیب در گروه مداخله و کنترل 48 (۸۰ درصد) و 51 (۸۵ درصد) بود که تفاوت معناداری بین میزان بهبودی در دو گروه نسبت به پیش از درمان وجود نداشت (47/0=p). گرچه مقایسه میزان بهبودی بر اساس انواع مختلف الگوهای قاعدگی در دو گروه نشان داد که در زیر گروه متروراژی میزان بهبودی در گروه مداخله بیشتر بوده است (۱۰۰ درصد). بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل کوواریانس، بهبودی معناداری در میانگین متغیرهای مدت زمان خونریزی، فاصله بین قاعدگی‌ها و تعداد پد مورد استفاده در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد (۰۰۶/۰=p و ۳۵۲/۴=F).
نتیجه‌گیری: مصرف لوتیروکسین می‌تواند موجب تنظیم قاعدگی در زنان یوتیرویید شود.
واژه‌های کلیدی: لوتیروکسین، خونریزی رحمی، یوتیروئید، زنان
متن کامل [PDF 586 kb]   (1388 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بیماری‌های زنان
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۶/۵
فهرست منابع
1. Olive DL, Palter SF. Reproductive Physiology. Berek, Novak's Gynecologty. 15th ed. Philadelphia: Williams and Wilkins, 2012, 1012-20.
2. Kaur T, Asseja V, Sharma S. Thyroid dysfunction in dysfunctional uterine bleeding. Webmed Cent Obstet Gynecol (WMCOO) 2011; 2(9): 1-11.
3. Goldstein SR. Menorrhagia and abnormal bleeding before the menopause. Best Pract Res Clin Obtet Gynaecol 2004; 18(1): 59-69. [DOI:10.1016/j.bpobgyn.2003.10.003]
4. Sangeeta P, Shailja G, Jasmine K. Thyroid dysfunction in dysfunctional uterine bleeding. J Adv Res Biol Sci 2013; 5(1): 78-83.
5. Borna S, Behjati Ardakani J, Ghanbari Z, et al. Menstrual irregularities in thyroid diseases, Imam Hosptial (1999). Tehran Univ Med J 2002; 60(6): 447-52. (Persian)
6. Padmaleela K, Thomas V, Lavanya KM, et al. Thyroid disorders in dysfunctional uterine bleeding among reproductive age group women. Int J Med Pharm Sci 2013; 4(1): 41-6.
7. Maruna P. Gynecological aspects of thyroid disorders. A review. Ceska Gynekol 2006; 71(4): 332-8.
8. Joshi JV, Bhandarkar SD, Chadha M, et al. Menstrual irregularities and lactation failure may precede thyroid dysfunction or goitre. J Postgrad Med 1993; 39(3): 137-41.
9. Berent D, Zboralski K, Orzechowska A, et al. Thyroid hormones association with depression severity and clinical outcome in patients with major depressive disorder. Mol Biol Rep 2014; 41(4): 2419-25. [DOI:10.1007/s11033-014-3097-6]
10. Kalra S, Balhara YP. Euthyroid depression: the role of thyroid hormone. Recent Pat Endocr Metab Immune Drug Discov 2014; 8(1): 38-41. [DOI:10.2174/1872214807666131229130540]
11. Attia AH, Youssef D, Hassan N, et al. Subclinical hyperthyroidism as a potential factor for dysfunctional uterine bleeding. Gynecol Endocrinol 2007; 23(2): 65-8. [DOI:10.1080/09513590601095061]
12. Sweet MG, Schmidt-Dalton TA, Weiss PM, et al. Evaluation and management of abnormal uterine bleeding in premenopausal women. Am Fam Physician 2012; 85(1): 35-43.
13. Gokyildiz S, Aslan E, Beji NK, et al. The effects of menorrhagia on women's quality of life: a case-control study. ISRN Obstet Gynecol 2013; 2013; 918179.
14. Warner PE, Critchley HO, Lumsden MA, et al. Menorrhagia I: measured blood loss, clinical features, and outcome in women with heavy periods: a survey with follow-up data. Am J Obstet Gynecol 2004; 190(5): 1216-23. [DOI:10.1016/j.ajog.2003.11.015]
15. Diaz A, Laufer MR, Breech LL. Menstruation in girls and adolescents: using the menstrual cycle as a vital sign. Pediatrics 2006; 118(5): 2245-50. [DOI:10.1542/peds.2006-2481]
16. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). US. Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 2010. MMWR Recomm Rep 2010; 59(RR-4): 1-86.


XML   English Abstract   Printدوره 20، شماره 4 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها