:: دوره 20، شماره 5 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1396 ) ::
جلد 20 شماره 5 صفحات 416-425 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط پلی‌مورفیسم های c.*49T>C و c.-932 G>A ژن CYBA با بیماری عروق کرونر: یک مطالعه مورد- شاهدی در جمعیت مردم کاشان
طاهره مازوچی1، محمد کریمیان2، مجید مازوچی *3، اباصلت حسین‌زاده‌ کلاگر4
1- مرکز تحقیقات علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
2- مرکز تحقیقات علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
گروه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
3- گروه قلب و عروق، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران
4- گروه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
چکیده:   (251 مشاهده)
زمینه: ژن (Cytochrome B-245 Alpha Chain; p22phox) CYBA، کد کننده زیر واحد اصلی آنزیم NADH/NADPH- اکسیداز است. این آنزیم در سلول‌های عضلات صاف دیواره رگ‌ها بیان می‌شود، که گونه‌های فعال اکسیژن را تولید می‌کنند. از سوی دیگر استرس اکسیداتیو در پاتوژنز بیماری عروق کرونر (Coronary Artery Disease; CAD) نقش اساسی دارد. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم‌های (c.*49T>C) rs7195830 و (c.-930G>A)rs9932581 ژن CYBA، با بیماری عروق کرونر در یک جمعیت ایرانی می‌باشد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه مورد- شاهدی، نمونه‌های خون سیتراته از 180 فرد شامل 85 بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر و 95 فرد سالم جمع‌آوری شدند. قطعات حاوی هریک از پلی‌مورفیسم‌های تک نوکلئوتیدی rs7195830 و rs9932581 ژن CYBA نمونه‌های DNAی استخراج شده، با واکنش زنجیره‌ای پلیمرازی (PCR) تکثیر گردید. سپس ژنوتیپ آنها به روش Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) تعیین شد. آنالیز وابستگی ژنتیکی به‌وسیله آزمون رگرسیون لجستیک نیز بررسی شد.
یافته‌ها: آنالیز داده‌ها در مورد پلی‌مورفیسم c.-930G>A نشان داد که ارتباط معنی‌دار بین ژنوتیپ AA و ریسک ابتلا به CAD وجود دارد (041/0=p،06/7-04/1 :CI95 درصد، 71/2:OR). همچنین آنالیز آللی نشان داد ارتباط معنی‌داری بین آلل A و ریسک ابتلا به CAD وجود دارد (029/0=p، 57/2-05/1:CI 95 درصد، 65/1:OR). این در حالی است که هیچ ارتباط معنی‌داری بین پلی‌مورفیسم c.*49T>C و ریسک ابتلا به CAD مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که پلی‌مورفیسم c.-930G>A ممکن است در استعداد ابتلا به CAD نقش داشته باشد که می‌تواند به‌عنوان یک بیومارکر برای بررسی‌ها بیشتر توسط محققان مورد توجه قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: بیماری عروق کرونر، ژن CYBA، پلی‌مورفیسم ژنتیکی، کاشان
متن کامل [PDF 786 kb]   (138 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: دستگاه قلب و عروق
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۲XML   English Abstract   Print


دوره 20، شماره 5 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها