:: دوره 20، شماره 5 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1396 ) ::
جلد 20 شماره 5 صفحات 426-436 برگشت به فهرست نسخه ها
تایپینگ مولکولی جدایه‌های سالمونلا انتریکا سرووار اینفنتیس با استفاده از روش ERIC-PCR
ابوالفضل مقدم1، شهرام نظریان* 2
1- گروه سلولی و مولکولی، دانشکده زیست شناسی،دانشگاه تهران، تهران، ایران
2- گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران ، kpnazari@ihu.ac.ir
چکیده:   (1054 مشاهده)
زمینه: سالمونلاها از باکتری‌های مهم خانواده انتروباکتریاسه بوده که از نظر بیوشیمیایی و سرولوژیک بسیار متنوع می‌باشند و عمدتاً از راه مواد غذایی منتقل می‌شوند. گسترش سالمونلاهای غیر تیفوئیدی یکی از مهم‌ترین موضوعات قابل بررسی در تحقیقات امروزی می‌باشد. بنابراین تشخیص و تایپینگ سریع این بیماری‌زاها اطلاعات مناسبی در ردیابی و کنترل عفونت در اختیار می‌دهد. هدف از مطالعه حاضر تایپینگ سویه‌های بالینی سالمونلا اینفنتیس می‌باشد.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش از مراکز درمانی مختلف سویه‌های سالمونلا اینفنتیس جداسازی شد. تمامی سویه‌ها با استفاده از روش‌های استاندارد میکروبیولوژی، بیوشیمیایی و مولکولی مورد شناسایی قرار گرفتند. رابطه ژنتیکی سویه‌ها با استفاده از روش
ERIC-PCR مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: در این تحقیق از مجموع 842 نمونه مدفوع و خون بیماران مبتلا به اسهال، 48 سویه مربوط به سالمونلا اینفنتیس جداسازی شد. جدایه‌ها با استفاده از روش ERIC-PCR از نظر ژنوتایپینگ به 14 گروه مختلف دسته‌بندی شدند که بیشترین تعداد سویه در گروه 5ام (20 درصد،10 سویه) جای گرفتند.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که سویه‌های سالمونلا اینفنتیس مورد مطالعه از نظر ژنتیکی متنوع بودند که می‌تواند به علت شیوع پلی کلونال سویه‌ها در نمونه‌های انسانی باشد. همچنین نشان داده شد که روش ERIC-PCR قدرت تمایزی بالایی را جهت تایپینگ مولکولی دارد.
واژه‌های کلیدی: سالمونلا اینفنتیس، ERIC-PCR، تنوع ژنتیکی، تایپینگ مولکولی
متن کامل [PDF 728 kb]   (336 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: میکروب‌شناسی و ایمنولوژی
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۲
فهرست منابع
1. Lasser C, Miller S. Harrisons principles of internalmedicine. 17th ed. Fauci F, Braunwald E, Isselbacher K, editors. New York: McGraw-Hill, 2001, 970-5.
2. Skjolaas KA, Burkey TE, Dritz SS, et al. Effects of Salmonella enterica serovars Typhimurium (ST) and Choleraesuis (SC) on chemokine and cytokine expression in swine ileum and jejunal epithelial cells. Vet Immunol Immunopathol 2006; 111(3-4): 199-209 [PubMed] [Google Scholar]
3. Ranjbar R, Giammanco GM, Farshad Sh, et al. Serotypes, antibiotic resistance, and class 1 integrons in Salmonella isolates from pediatric cases of enteritis in Tehran, Iran. Foodborne Pathog Dis 2011; 8(4): 547-53. (Persian) [PubMed] [Google Scholar]
4. Wilson R, Feldman RA, Davis J, et al. Salmonellosis in infants: the importance of intrafamilial transmission. Pediatrics 1982; 69(4): 436-8. [PubMed] [Google Scholar]
5. Hulton CS, Higgins CF, Sharp PM. ERIC sequences: a novel family of repetitive elements in the genomes of Escherichia coli, Salmonella typhimurium and other enterobacteria. Mol Microbiol 1991; 5(4): 825-34. [PubMed] [Google Scholar]
6. Chmielewski R, Wieliczko A, Kuczkowski M, et al. Comparison of ITS profiling, REP- and ERIC-PCR of Salmonella Enteritidis isolates from Poland. J Vet Med B Infect Dis Vet Public Health 2002; 49(4): 163-8. [PubMed] [Google Scholar]
7. Burr MD, Josephson KL, Pepper IL. An evaluation of ERIC PCR and AP PCR fingerprinting for discriminating Salmonella serotypes. Lett Appl Microbiol 1998; 27(1): 24-30. [PubMed] [Google Scholar]
8. Weigel RM, Qiao B, Teferedegne B, et al. Comparison of pulsed field gel electrophoresis and repetitive sequence polymerase chain reaction as genotyping methods for detection of genetic diversity and inferring transmission of Salmonella. Vet Microbiol 2004; 100(3-4): 205-17. [PubMed] [Google Scholar]
9. Muńoz P, Díaz MD, Rodríguez-Créixems M, et al. Antimicrobial resistance of Salmonella isolates in a Spanish hospital. Antimicrob Agents Chemother 1993; 37(5): 1200-2. [PubMed] [Google Scholar]
10. Llanes C, Kirchgesner V, Plesiat P. Propagation of TEM- and PSE-type beta-lactamases among amoxicillin-resistant Salmonella spp. isolated in France. Antimicrob Agents Chemother 1999; 43(10): 2430-6. [PubMed] [Google Scholar]
11. Wray C, McLaren I, Parkinson NM, et al. Differentiation of Salmonella typhimurium DT204c by plasmid profile and biotyping. Vet Rec 1987; 121(22): 514-6. [PubMed] [Google Scholar]
12. Eshraghi S, Soltan Dalall M, Fardsanei F, et al. Salmonella enteritidis and antibiotic resistance patterns: A study on 1950 children with diarrhea. Tehran Univ Med J 2010; 67(12): 876-82. (Persian) [Google Scholar]
13. Tenover FC, Arbeit RD, Goering RV. How to select and interpret molecular strain typing methods for epidemiological studies of bacterial infections: a review for healthcare epidemiologists. Molecular Typing Working Group of the Society for Healthcare Epidemiology of America. Infect Control Hosp Epidemiol 1997; 18(6): 426-39 [PubMed] [Google Scholar]
14. Ross IL, Heuzenroeder MW. A comparison of three molecular typing methods for the discrimination of Salmonella enterica serovar Infantis. FEMS Immunol Med Microbiol 2008; 53(3): 375-84. [PubMed] [Google Scholar]
15. Stevens A, Kerouanton A, Marault M, et al. Epidemiological analysis of Salmonella enterica from beef sampled in the slaughterhouse and retailers in Dakar (Senegal) using pulsed-field gel electrophoresis and antibiotic susceptibility testing. Int J Food Microbiol 2008; 123(3): 191-7. [PubMed] [Google Scholar]
16. Nógrády N, Kardos G, Bistyák A, et al. Prevalence and characterization of Salmonella infantis isolates originating from different points of the broiler chicken-human food chain in Hungary. Int J Food Microbiol 2008; 127 (1-2): 162-7. [PubMed] [Google Scholar]
17. Merino LA, Ronconi MC, Navia MM, et al. Analysis of the clonal relationship among clinical isolates of Salmonella enterica serovar Infantis by different typing methods. Rev Inst Med Trop Sao Paulo 2003; 45(3): 119-23. [PubMed] [Google Scholar]
18. Nath G, Maurya P, Gulati AK. ERIC PCR and RAPD based fingerprinting of Salmonella Typhi strains isolated over a period of two decades. Infect Genet Evol 2010; 10(4): 530-6. [PubMed] [Google Scholar]
19. Ranjbar R, Torabi R, Mirzaie A. Molecular typing of Salmonella enteritidis strains isolated in several laboratory centers in Tehran by ERIC-PCR. Sci J Kurdistan Univ Med Sci (SJKU) 2013; 18(2): 77-85. (Persian) [Google Scholar]
20. Soria G, Barbé J, Gibert I. Molecular fingerprinting of Salmonella typhimurium by IS200-typing as a tool for epidemiological and evolutionary studies. Microbiologia 1994; 10(1-2): 57-68. [PubMed] [Google Scholar]
21. Saxena MK, Singh VP, Lakhcharua BD, et al. Strain differentiation of Indian isolates of Salmonella by ERIC-PCR. Res Vet Sci 2002; 73(3): 313-4. [PubMed] [Google Scholar]
22. Madalena V, Mario G, Rogerio T, et al. Evaluation of PCR-based fingerprinting comparatively to the RFLP-PFGE for discrimination of Salmonella sp. isolated from slaughtered pork polymerase chain reaction identification of Salmonella serotypes. J Food Drug Anal 2008; 16(1): 88-95. [Google Scholar]
23. Fardsanei F, Nikkhahi F, Bakhshi B ,et al. Molecular characterization of Salmonella enterica serotype Enteritidis isolates from food and human samples by serotyping, antimicrobial resistance, plasmid profiling, (GTG)5-PCR and ERIC-PCR. New Microbes New Infect. 2016 ; 14:24-30 [PubMed] [Google Scholar]


XML   English Abstract   Printدوره 20، شماره 5 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها