:: دوره 20، شماره 5 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1396 ) ::
جلد 20 شماره 5 صفحات 437-447 برگشت به فهرست نسخه ها
مطالعه ارتباط بین پلی‌مورفیسم گیرنده نیکوتینی ژن آلفا 7 (CHRNA7) با پیشرفت اسکیزوفرنی در جمعیت ایران
شادی حقیقت1، رسول زحمتکش رودسری* 2، رضا رنجبر3
1- گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران
2- گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم زیستی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران ، rasoul130@yahoo.com
3- مرکز تحقیقات بیولوژی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...(عج)، تهران، ایران
چکیده:   (1013 مشاهده)
زمینه: SCZ (اسکیزوفرنی)، اختلال شایع روانی و ذهنی، که آسیب‌پذیری ژنتیکی مشترک را نشان می‌دهد. ژن گیرنده نیکوتینی رسپتورعصبی آلفا 7 (7CHRNA)، بر روی کروموزوم q 14-13-q15 قرار گرفته است. پلی‌مورفیسم‌های تک نوکلئوتیدی بسیاری (SNPs) در اگزون، اینترون‌ها و نواحی پروموتر درون ژن 7CHRNA وجود دارد. هدف از این تحقیق، مطالعه پلی‌مورفیسم گیرنده نیکوتینی ژن آلفا 7 (7CHRNA) با پیشرفت اسکیزوفرنی در جمعیت ایران است.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه موردی- شاهدی شامل، 100 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی و 100 فرد سالم به عنوان گروه کنترل، بررسی شدند. DNA ژنومی از نمونه خون استخراج گردید. ژنوتیپ‌ها با استفاده از روش PCR-RFLP شناسایی شدند. آنالیز آماری داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 20 انجام شد.
یافته‌ها: فراوانی ژنوتیپ‌های CC، TC؛TT در بیماران به ترتیب 18، 42 و 40 درصد و در افراد سالم به ترتیب 14، 45 و 41 درصد بود. آنالیز آماری نشان داد که در کل نمونه‌ها (مرد و زن) ارتباط معناداری بین پلی‌مورفیسم ژن 7CHRNA و بیماری اسکیزوفرنی وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: حضور آلل T در ژن 7CHRNA در موقعیت 904942rs به عنوان عامل خطر برای بیماری اسکیزوفرنی در نظر گرفته نمی‌شود. بنابراین، مطالعات ژنتیکی با بررسی جهش‌های تک نوکلئوتیدی و تعداد نمونه‌های بیشتر که جمعیت‌های متفاوتی را شامل گردد، مورد نیاز می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: اسکیزوفرنی، پلی‌مورفیسم، 7CHRNA، PCR-RFLP
متن کامل [PDF 908 kb]   (225 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: دستگاه اعصاب
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۸/۲۲
فهرست منابع
1. Stewart LR, Hall AL, Kang SH, et al. High frequency of known copy number abnormalities and maternal duplication 15q11-q13 in patients with combined schizophrenia and epilepsy. BMC Med Genet 2011;12: 154. [PubMed] [Google Scholar]
2. Toulopoulou T, Picchioni M, Rijsdijk F, et al. Substantial genetic overlap between neurocognition and schizophrenia: genetic modeling in twin samples. Arch Gen Psychiatry 2007; 64(12): 1348-55. [PubMed] [Google Scholar]
3. Stefansson H, Ophoff RA, Steinberg S, et al. Common variants conferring risk of schizophrenia. Nature 2009; 460(7256): 744-7 [PubMed] [Google Scholar]
4. Zhou D, Gochman P, Broadnax DD, et al. 15q13.3 duplication in two patients with childhood-onset schizophrenia. Am J Med Genet B Neuropsychiatr Genet 2016;171(6): 777-83. [PubMed] [Google Scholar]
5. Freund RK, Graw S, Choo KS, et al. Genetic knockout of the α7 nicotinic acetylcholine receptor gene alters hippocampal long-term potentiation in a background strain-dependent manner. Neurosci lett 2016; 627: 1-6. [PubMed] [Google Scholar]
6. Gass N, Weber-Fahr W, Sartorius A, et al. An acetylcholine alpha7 positive allosteric modulator rescues a schizophrenia-associated brain endophenotype in the 15q13.3 microdeletion, encompassing CHRNA7. Eur Neuropsychopharmacol 2016; 26(7): 1150-60 [Google Scholar]
7. Parikh V, Kutlu MG, Gould TJ. nAChR dysfunction as a common substrate for schizophrenia and comorbid nicotine addiction: Current trends and perspectives. Schizophr Res 2016; 171(1-3): 1-15. [PubMed] [Google Scholar]
8. Klemettilä J-P, Kampman O, Solismaa A, et al. Association study of arcuate nucleus neuropeptide Y neuron receptor gene variation and serum NPY levels in clozapine treated patients with schizophrenia. Eur Psychiatry 2017; 40: 13-9. [PubMed] [Google Scholar]
9. Nadalin S, Ristić S, Rebić J, et al. The insertion/deletion polymorphism in the angiotensin-converting enzyme gene and nicotine dependence in schizophrenia patients. J Neural Transm (Vienna) 2017; 124(4): 511-8. [PubMed] [Google Scholar]
10. Klemettilä JP. Metabolic adverse effects in clozapine-treated patients with schizophrenia: Cytokine and adipokine alterations, neuropeptide Y, and genetic associations. 2016 ,978-952-03-0293-1 [Google Scholar]
11. García I. Bases genéticas de la discapacidad intelectual y los trastornos del espectro autista: aplicación de las nuevas tecnologías al análisis de variantes del número de copias (CNVs). 2017-01-17T11:31:09Z [Google Scholar]
12. Firouzabadi SG, Karimine jad R, Vameghi R, et al. Copy number variants in patients with autism and additional clinical features: report of VIPR2 duplication and a novel microduplication Syndrome. Mol Neurobiol. In press 2016. [Google Scholar]
13. Bulayeva K, Bulayev O, Glatt S. Genomic Architecture of Schizophrenia Across Diverse Genetic Isolates: A Study of Dagestan Populations. New York City: Springer, 2016, 978-3-319-31964-3. [Google Scholar]
14. Lomartire S. Analysis of Copy Number Variants identifies new candidate genes for Autism Spectrum Disorder and Intellectual Disability. Alma, 2015. [Google Scholar]
15. Callicott JH, Straub RE, Pezawas L, et al. Variation in DISC1 affects hippocampal structure and function and increases risk for schizophrenia. Proc Natl Acad Sci U S A 2005; 102(24): 8627-32. [PubMed] [Google Scholar]
16. Sinkus ML, Graw S, Freedman R, et al. The human CHRNA7 and CHRFAM7A genes: A review of the genetics, regulation, and function. Neuropharmacology 2015; 96(Pt B): 274-88. [PubMed] [Google Scholar]
17. Bakanidze G, Roinishvili M, Chkonia E, et al. Association of the nicotinic receptor α7 subunit gene (CHRNA7) with schizophrenia and visual backward masking. Front Psychiatry 2013; 4: 133. [PubMed] [Google Scholar]
18. Zammit S, Spurlock G, Williams H, et al. Genotype effects of CHRNA7, CNR1 and COMT in schizophrenia: interactions with tobacco and cannabis use. Br J Psychiatry 2007; 191: 402-7. [PubMed] [Google Scholar]
19. DH, Scoles HA, Horike S-i, et al. 15q11.2-13.3 chromatin analysis reveals epigenetic regulation of CHRNA7 with deficiencies in Rett and autism brain. Hum Mol Genet 2011; 20(22): 4311-23. [PubMed] [Google Scholar]
20. Joo EJ, Lee KY, Kim HS, et al. Genetic association study of the alpha 7 nicotinic receptor (CHRNA7) with the development of schizophrenia and bipolar disorder in Korean population. Psychiatry Investig 2010; 7(3): 196-201. [PubMed] [Google Scholar]
21. Neves-Pereira M, Bassett AS, Honer WG, et al. No evidence for linkage of the CHRNA7 gene region in canadian schizophrenia families. Am J Med Genet 1998; 81(5): 361-3. [PubMed] [Google Scholar]


XML   English Abstract   Printدوره 20، شماره 5 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها