:: دوره 21، شماره 2 - ( دوماهنامه طب جنوب 1397 ) ::
جلد 21 شماره 2 صفحات 134-146 برگشت به فهرست نسخه ها
از انتقال سؤال پژوهش تا ترویج استفاده از شواهد در فرآیند ترجمان دانش: خودارزیابی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
سارا دخش1 ، افشین استوار2، علی حمیدی 3
1- گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
2- مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج‌فارس، پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج‌فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
3- گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران ، a.hamidi@bpums.ac.ir
چکیده:   (690 مشاهده)
زمینه: یکی از چالش‌های پیش‌ روی نظام مراقبت سلامت، شکاف انتقال دانش است. امروزه در اجرای پژوهش‌ها، انتخاب درست و همه‌جانبه مخاطبین، تعیین اولویت‌های پژوهشی و انتشار پیام کلیدی پژوهش با زبانی ساده و قابل فهم، جایگاه ویژه‌ای دارد. ترجمان دانش، به عنوان راهبردی مؤثر در تقویت پذیرش و به کارگیری نتایج پژوهش در صحنه عمل، مثمرثمر خواهد بود. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین عملکرد پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از مرحله انتقال سؤال پژوهش تا ترویج استفاده از شواهد در فرآیند ترجمان دانش انجام گرفته است.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع پیمایشی با رویکرد توصیفی است. آزمودنی‌های این پژوهش را پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تشکیل دادند که به شیوه تمام‌شماری انتخاب و در نهایت با به کارگیری معیار ورود برخورداری از حداقل پنج طرح پژوهشی تصویب شده در بازه زمانی 1390 تا 1394 در جایگاه مجری و یا همکار طرح، 83 پژوهشگر انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه خودارزیابی فعالیت‌های ترجمان دانش پژوهشگران دانشگاهی انجام گرفت که روانسنجی آن در بخش دیگری از همین پژوهش مورد تأیید قرار گرفته است.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد عملکرد پژوهشگران در گویه‌های اطلاع از اولویت‎‌های پژوهشی دانشگاه با میانگین و انحراف معیار 08/1±4 و آشنایی با کاربران نتایج پژوهش با میانگین و انحراف معیار90/0±61/3 (در حیطه انتقال سوال پژوهش)، انجام پژوهش‌های به روز و متناسب با نیاز ذی‌نفعان با میانگین و انحراف معیار 84/0±25/4، انجام فعالیت‌های لازم برای تولید پیام قابل انتقال با میانگین و انحراف معیار 83/0±09/4 و رعایت فاصله زمانی مناسب بین مشخص شدن موضوع تا شروع پژوهش با میانگین و انحراف معیار83/0±08/4 (در حیطه تولید دانش)، انتشار نتایج پژوهش در مجلات داخلی و خارجی با میانگین و انحراف معیار 65/0±58/4 و ارائه نتایج پژوهش در کنفرانس‌ها، سمینارها و همایش‌های داخلی و خارجی با میانگین و انحراف معیار 95/0 ±22/4 (در حیطه انتقال دانش) و اجرای پژوهش‌ها با هدف تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد با میانگین و انحراف معیار 02/1±97/3 (در حیطه ترویج استفاده از شواهد) بهتر از سایر فعالیت‌ها است.
نتیجه‌گیری: نتایج بیانگر این است که هر چند عملکرد پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در کل فرآیند ترجمان دانش در سطح مطلوب قرار دارد اما شکاف بین دانش و عمل پژوهشگران در حیطه‌های انتقال سؤال پژوهش و انتقال دانش نیاز به دخالت مؤثر دارد. لذا پیشنهاد شد ساختاری تحت عنوان کمیته ترجمان دانش در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ایجاد شود.
واژه‌های کلیدی: پژوهشگران، ترجمان دانش، انتقال سؤال پژوهش، تولید دانش، انتقال دانش، ترویج استفاده از شواهد، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
متن کامل [PDF 919 kb]   (251 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۳۰ | انتشار: ۱۳۹۷/۳/۳۰


XML   English Abstract   Printدوره 21، شماره 2 - ( دوماهنامه طب جنوب 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها