راهنمای نگارش مقاله

" نویسندگان گرامی لطفاً جهت نگارش مقاله فایل فشرده شده راهنمای جامع و کامل نگارش مقاله را از لینک زیر دریافت نمایید. "                                    ⇔    " لینک دانلود راهنمای کامل نگارش مقاله در دوماهنامه طب جنوب  "     


راهنمای نویسندگان

مجله طب جنوب نشریه‌ای دارای رتبه علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است که هدف از انتشار آن ارائه نظریه‌ها، نتایج پژوهش‌ها و دستاوردهای علمی در زمینه علوم پایه، بالینی و سلامت و ارتقا دانش موجود می‌باشد که به دنبال آن ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش، تبادل و توسعه آموخته‌ها و تجربیات تازه علمی و آشنا کردن دانش‌آموخته‌گان با آخرین یافته‌های علمی را دربر دارد.

مجله به صورت دو ماهنامه و به زبان فارسی چاپ و خلاصه مقالات آن در بانک‌های اطلاعاتی EbscomagiranISC, SIDiranmedexresearch, google scholar نمایه می شود.

این مجله مقالات زیر را در حیطه‌ی علوم پایه پزشکی و بالینی به چاپ می‌رساند:

۱. مقاله پژوهشی اصیل (Original Research Article)، (ثبت مطالعات کارآزمایی بالینی در  www.irct.ir الزامی است): این مقالات حاصل یافته‌های پژوهشی نویسنده(گان) می‌باشد و بایستی حداکثر دارای ۴۰۰۰ کلمه، ۵ جدول و شکل و نمودار، حداقل ۱۵ منبع و ۸ بخش مشتمل بر چکیده، مقدمه، روش کار، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری، سپاسگذاری و منابع باشند.

۱.۱. مقالات کوتاه (Short Article): مقاله کوتاه جهت انتشار نتایج یک مداخله کوچک یا ارائه جزئیات مدل‌ها یا فرضیه‌های جدید، روش‌های جدید، تکنیک‌های جدید می‌باشد. این نوع مقالات از نظر ساختار مشابه مقالات پژوهشی اصیل هستند. مقاله کوتاه حداکثر ۲۵۰۰ کلمه می‌باشد. تعداد منابع مقاله کوتاه از ۱۵ منبع بیشتر نبوده و حداکثر از ۲ جدول یا تصویر یا نمودار به طوری که مجموع تعداد جداول، تصاویر و نمودارها از ۲ عدد تجاوز نکنند استفاده می‌شود.

۲. مقاله مروری (Review Article): (در صورت نیاز و بنا به درخواست مجله): این مقالات عمدتاً از نویسندگان شناخته شده با تجربه کافی در موضوع و صاحب تألیفاتی در مورد آن پذیرفته می‌شود و بایستی دارای بخش‌های چکیده، مقدمه، روش کار، شرح مقاله، بحث، نتیجه‌گیری، تشکر و قدردانی، تعداد قابل قبولی از منابع حداقل ۳ رفرنس از نویسنده مسئول یا نویسنده اول دارای حداکثر ۵۰۰۰ کلمه و حداکثر ۵ جدول و شکل باشند.

۳. مرور سیستماتیک و فراتحلیل (Review Systematic and Meta Analysis): ساختار این دسته از مقالات شبیه به مقالات اصیل پژوهشی بوده و می‌توانند به‌صورت‌های مرور نظام‌مند و متاسنتز، فراتحلیل و یا مرور نظام‌مند و فراتحلیل نگارش شوند.

۴. مورد نگاری (Case Report): این دسته از مقالات شامل مواردی استثنایی دارای جنبه‌های آموزشی و تحقیقاتی می‌باشند که در هر شماره حداکثر یک مورد از آن‌ها چاپ می‌گردد. این نوع مقالات باید دارای حداکثر ۲۰۰۰ کلمه و حداکثر ۳ شکل یا جدول و حداقل ۱۰ منبع باشد.

۵. نقد کتاب (Book Review)

۶. نامه به سردبیر (Letter to Editor): این دسته از مقالات به‌صورت اولیه و یا در ارتباط با مقالات یا نوشته‌های مجله همراه با پاسخ نویسنده مقاله منتشر شده و چکیده، جدول، نمودار و بیش از ۵ منبع ندارد و حجم متن آن‌ها نباید از ۱۰۰۰ کلمه تجاوز کند.

اطلاعات مربوط به نوع قلم و اندازه قلم (فونت) هر بخش مقاله در فایل فشرده شده راهنمای نگارش مقاله می باشد.

اصول آیین نگارش فارسی رعایت شود.

در متن مقاله باید از به‌کار بردن واژه‌های لاتین که معادل فارسی قابل فهم دارند، خوداری گردیده، پس از کاربرد معادل فارسی، بهتر است واژه‌ی لاتین آن نیز داخل پرانتز آورده شود.

عکس‌ها به صورت فایل‌های مجزا از نوع JPEG یا GIF و نمودارها در نرم‌افزار Excel طراحی شوند.

مقاله باید شامل قسمت‌های زیر باشد:

صفحه‌ی عنوان، خلاصه مقاله (فارسی و انگلیسی)، مقدمه، روش بررسی، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری، تقدیر و تشکر، منابع.

۱- صفحه‌ی عنوان: شامل عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی، نام و بالاترین درجه ‌ی علمی نویسنده یا نویسندگان به ترتیب اولویت، نام دپارتمان یا موسسه‌ی محل کار و تعیین نویسنده ‌ی مسوول ، نشانی پستی و شماره‌ تلفن‌های همراه و محل کار، نمابر و پست الکترونیکی نویسنده ‌ی مسوول (بخش، بیمارستان، دانشکده، دانشگاه یا محل اشتغال) و عنوان مکرر (Running Title) با حداکثر ۵ واژه جهت تکرار در بال ای صفحات مقاله ‌باشد.

۲- چکیده مقاله: شامل عنوان کامل مقاله، چکیده‌ی فارسی با حداکثر ۲۵۰ واژه و به تفکیک دارای قسمت‌های زمینه و هدف، روش بررسی، یافته‌ها، نتیجه‌گیری و ۴ تا ۶ واژه‌ی کلیدی از واژه‌‌های فهرست Mesh در اندکس‌مدیکوس باشد (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html).

چکیده‌ی انگلیسی (Abstract): ترجمه‌ی دقیق چکیده‌ی فارسی و حداکثر دارای ۲۵۰ واژه ( به ترتیب دارای قسمت‌های از چپ به راست:

(Conclusion و Results و Materials and Methods و Backgrounds) و نیز حداکثر دارای ۴ تا ۶ واژه‌ی کلید‌ی (Keywords) باشد. ذکر نام و آدرس تمام نویسندگان در چکیده‌ی انگلیسی بر اساس فرمت مجله ضروری است.

مقالات گزارش‌موردی شامل چکیده‌ی غیرسازمان‌یافته حداکثر تا ۱۰۰ کلمه (فارسی و انگلیسی)، واژگان کلیدی، مقدمه، گزارش‌مورد و بحث می‌باشد.

۳- مقدمه: بیان‌کننده‌ی هدف تحقیق، اهمیت و ضرورت موضوع و چکیده‌ای از مطالعات مرتبط با تحقیق می‌باشد و نباید شامل یافته‌ها و یا بحث در مورد موضوع باشد.

۴- مواد و روش‌ها: شامل نوع مطالعه، چگونگی انتخاب نمونه‌ها و کنترل آن‌ها، توضیح روش‌کار به طور کامل، مواد و ابزارهای آزمایشگاهی، نحوه‌ی تجزیه و تحلیل داده‌ها روش و نام آزمون‌های آماری مورد استفاده می‌باشد. در صورتی که مطالعه از نوع کار آزمایی بالینی باشد، شماره ثبت در www.irct.ir و مجوز اخلاق در اولین پاراگراف این قسمت قید شود.

 • اگر از تجهیزات و دستگاه خاص استفاده شده است، نام و آدرس شرکت سازنده‌ی دستگاه یا تجهیزات در داخل پرانتز ذکر شود.
 • اگر از روشی استفاده شده که قبلا مورد استفاده بوده است، منبع روش مذکور آورده شود.
 • اگر از روشی برای بار اول استفاده می‌شود، اطلاعات کافی در مورد آن روش برای استفاده محققان داده شود.
 • در مواردی که از دارو استفاده شده است، ذکر نام ژنریک، دوز و روش تجویز آن ضروری است.
 • سن (به همراه میانگین) و جنس بیماران ذکر شود.
 • در صورت درخواست مجله نرم افزار مورد استفاده نیز قید گردد. در غیر اینصورت نیاز به قید آن نمی‌باشد.

۵- یافته‌ها: یافته‌ها باید به صورت متن، جداول، نمودار یا تصاویر به ترتیب ارایه شده در متن باشد. داده‌های جداول نباید در متن دوباره تکرار شود. ضروری است در متن به جداول آدرس داده شود. اصل نمودارها و منحنی‌ها به زبان فارسی تنظیم شود. عنوان جداول در قسمت بالای آن و عناوین شکل‌ها و نمودارها در پایین آن‌ها نوشته شود. تعداد اشکال و جداول نباید در کل از ۵ مورد تجاوز نماید.

۶- بحث: شامل تفسیر یافته‌ها، مقایسه‌ی یافته‌ها با یافته‌های سایر مطالعات مشابه و محدودیت‌های پژوهش می‌باشد. اطلاعات جزیی نباید در این قسمت تکرار شود. اگر فرضیه‌ای در مقاله مطرح شده است، در این قسمت باید در مورد رد یا قبول آن توضیح داده شود.

۷- نتیجه‌گیری: حداکثر به صورت یک پاراگراف ۱۰ تا ۱۵ سطری نگارش شود و در آن به نتیجه‌گیری اصلی که هدف مطالعه بوده است، اشاره گردد.

۸-تقدیر و تشکر: در صورت نیاز از کلیه‌ی افراد یا سازمان‌هایی که در تدوین مقاله، گردآوری مطالب، کمک‌های مالی و یا تکنیکی همکاری نموده‌اند، تشکر به عمل ‌آید و نیز در صورتی که مقاله بر گرفته از پایان نامه و یا طرح پژوهشی مصوب است، در این قسمت به آن اشاره گردد.

۹-تضاد منافع (Conflict of Interest): در این بخش، نویسندگان باید هر گونه تعارض احتمالی منافع مثل دریافت وجه در قبال مقاله، یا به دست آوردن موجودی یا سهم را که ممکن است از طریق انتشار مقاله به دست بیاید و یا از دست برود، به صورت مشخص بیان کنند.

هنگام ارسال مقاله به مجله، نویسنده مسئول، فرصت دارد تا داور احتمالی را برای مقاله پیشنهاد دهد. نویسندگان باید از هر گونه تضاد منافع احتمالی یا نمود آن در انتخاب سردبیران و داوران پرهیز کنند. تضاد منافع از این نوع، تنها برای نویسنده مسئول به­ کار نمی‌رود بلکه مشمول نویسندگان همکار در مقاله نیز می‌شود.

مثال‌هایی از تضادهای منافع ممکن شامل موارد زیر است:  

 1. یکی از نویسندگان، در همان نهاد یا سازمانی است که سردبیر یا داور نامبرده هستند؛
 2. یکی از نویسندگان عضو کمیته پایان ­نامه، سردبیر یا داور بوده یا برعکس؛  
 3. یکی از نویسندگان و سردبیر یا داور، در حال حاضر جزء نویسندگان همکار در مقاله دیگر هستند یا طی دو سال گذشته، نویسنده همکار یک مقاله بوده‌اند.

نویسندگان نباید افرادی را معرفی کرده و نام برند که می‌دانند نسخه قبلی مقاله را خوانده و پیشنهادهای خود را مطرح کرده‌اند؛ زیرا چنین دانشی، به­ طور خودکار فرآیند ارزیابی مخفی مقاله را نقض می‌کند.

چنانچه تعارض منافع در یک مقاله از نظر نویسندگان وجود نداشته باشد؛ جمله زیر را باید به انتهای مقاله اضافه شود:

"هیچ گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است."

۱۰- منابع:

 • کلیه‌ی رفرنس‌ها باید به زبان انگلیسی نگارش شود.
 • رفرنس‌ها باید دقیقاً بر اساس الگوی ونکوور نوشته شود و در اولین به‌کارگیری در متن مقاله با شماره مشخص شود.
 • عنوان مجله باید بر اساس مدلی که در مدلاین استفاده می‌شود به طور مخفف (abraviate) نگارش شود. لیست ژورنال‌ها در (MedlineIndex Medicus و ISI آورده شده است.  
 •  عنوان مجله‌های فارسی همراه با اختصار آن از طریق سایت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دسترس است.
 • نام‌خانوادگی نویسندگان در ابتدا و اولین حرف نام ایشان با یک فاصله تایپ شود.
 • نام نویسندگان با کاما " ، " از هم جدا شود. از کلمه "and" برای جدا کردن اسامی استفاده نشود.
 • اگر تعداد نویسندگان ۳ نفر و یا کمتر باشد، ذکر اسامی همه آنان ضرورت دارد. در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از ۳ نفر باشد، نام ۳ نویسنده اول ذکر گردد و بعد از آن "et al" آورده شود.
 • منابعی که زبان آن فارسی است در پایان رفرنس نویسی  (Persian) اضافه کنید.

مقاله

(Family name, first letter of name & middle name, after the third one “et al”, title of paper, title of journal in abbreviations [N Eng J Med Peotocol], year, volume supplement no.(number): pages)

۱.Baharloei M, khodabandeh S. Assessment of hemolytical activity of proteins from tentacles of sea anemone, Stichodactyla haddoni. Iran South Med J ۲۰۱۶; ۱۹(۱): ۲۷-۳۶. (Persian)

۲.Alimoradi K, Moeini B, Pakizeh A, et al. Predictive Factors of Aggressive Behaviors in Guidance and High School Male Students, Based on the Theory of Planned Behavior. Iran South Med J ۲۰۱۶; ۱۹(۱): ۱۰۶-۱۸. (Persian)

چنانچه یک سازمان یا تشکیلات (Organization) به عنوان نویسنده مقاله مطرح باشد، نام سازمان به عنوان نویسنده آورده می‌شود.

Diabets prevention program research group. Hypertension, insulin and proinsulin in participants with inpared glucose tolerance. J Appl Physion ۲۰۰۲; ۴۰(۵): ۶۷۹-۸۶.

 • چنانچه هم شخص و هم یک سازمان به عنوان نویسنده مطرح باشند طریقه نگارش رفرنس مانند مثال فوق است با این تفاوت که اسم اشخاص قبل از نام سازمان، نگارش می‌شود.
 • در مواردی که در مقاله نام هیچ نویسنده یا سازمانی ذکر نشده در ابتدا عنوان مقاله و سپس مشخصات مجله آورده می‌شود.

۲۱st Century heart solution may have a sting in the tail. BMJ ۲۰۰۲; ۳۲۵: ۱۸۴.

کتاب:

(Family name, first letter of name & middle name, after the third one “et al”, title of chapter, In: editor(s) of book, title of book. No. of edition, place of publication, publication co., year, pages)

۱.Nabipour I. Megatrends in medicine. Bushehr: Bushehr University of Medical Sciences press, ۲۰۱۴, ۱۲۷.

۲.Phillips H, Rogers B, Bernheim KL, et al. Epidemiology of late complications of diabetes. In: Kahn CR, Weir GC, editors. Joshlins diabetes mellitus. ۱۳th ed. Philadelphia: Lea & Febiger, ۱۹۹۴, ۶۰۵-۱۹.

فصل‌ یک‌ کتاب‌:

۱.Sallan SE, Weinstein HJ. Childhood acute leukemia. In: Nathan DG, Oski FA, eds. Hematology of infancy and childhood. Vol ۲. Philadelphia, PA: Saunders, ۱۹۸۷, ۱۰۲۸-۳۹.

۲.Philips SJ, Whisnant. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, eds. Hypertension pathophysiology, diagnosis and management. ۲nd ed. New York: Raven Press, ۱۹۹۵, ۴۶۵-۷۸.

پایان‌نامه:

۱.Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the elderly&#۳۹;s access and utilization [dissertation]. St. Louis (MO): Washington Univ., ۱۹۹۵.

مقاله‌ی‌ منتشرنشده‌:

۱.Lenhoff S, Hjorth M, Holmberg E, et al. Impact on survival of high-dose therapy with autologous stem cell support in patients younger than ۶۰ years with newly diagnosed multiple myeloma: a population-based study. Blood. In press.

۲.Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In press.

مطالب کنفرانس:

۱.Mueller MC, Gattermann N, Lahaye T, et al. Dynamics of BCR-ABL mRNA transcript expression in newly diagnosed CML patients treated with imatinib or interferon alpha [abstract]. Blood. ۲۰۰۲; ۱۰۰: ۳۶۵a. Abstract ۱۴۱۳.

۲.Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology. ۱۹۹۵ Oct. ۱۵-۱۹, Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier, ۱۹۹۶.

مقاله‌ی‌ نشریه‌ در نسخه‌ی الکترونیک‌:

۱.Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] ۱۹۹۵ Jan-Mar [cited ۱۹۹۶ Jun ۵]; ۱(۱): [۲۴ screens]. Available from: URL: http://www.cdc. gov/ ncidod/EID/ eid. htm

مطالب صفحات وب:

(Topic, title of web page, date of access, year, web address)

The pew research center for the people and the press. Polls face growing resistance, but still representive: survey experiment shows. (Accessed August ۱۹, ۲۰۰۴, at http://www.people-press.org/۲۰۰۴/۰۴/۲۰/polls-face-growing-resistance-but-still-representative/)

فایل‌ کامپیوتری‌:

۱.Hemodynamics III. The ups and downs of hemodynamics [computer programme]. Version ۲.۲. Orlando (FL): Computerized Educational Systems ۱۹۹۳.

گزارش:

MacDonald S. The state of social welfare in the UK. Report, University of Durham, UK, June ۲۰۱۱.

اختراع:

۱.Smith ST. Referencing styles for journals – a new method. Patent ۱۲۳۴۶-ZH, USA, ۲۰۱۱.

۲.Jones P. Referencing styles for journals – a new method. Patent application ۱۲۳۴۶-ZHA, USA, ۲۰۱۱.

روزنامه:

Clark JM. Referencing style for journals. The Independent, ۲۱ May ۲۰۰۶, p.۱۰.

موارد زیر چاپ: 

Leshner AI. Molecular mechanisms of cocaine addiction. N Engl J Med. In press ۱۹۹۶ .

ثبت کارآزمایی بالینی (Iranian Registry of Clinical Trials):

ارائه مجوز کمیته اخلاق برای کلیه مقالات و شماره ثبت پژوهش در سایت "مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران (IRCT)" به آدرس www.irct.ir برای مقالات کارآزمایی بالینی (Clinical Trial) و همچنین ذکر اخذ رضایت‌نامه مبتنی بر آگاهی کامل بیمار الزامی است.

ملاحظات اخلاقی (Ethical Considerations):

ملاحظات اخلاقی باید در قسمت روش کار شرح داده شود. باید ذکر شود که رضایت‌نامه‌ی آگاهانه از کلیه‌ی افراد شرکت‌کننده در طرح و یا اولیای آنان اخذ شده است. نام مؤسسه‌ای که پروژه‌ی تحقیقاتی را تأیید نموده است در مقاله ذکر شود. در متن اشاره شود که نگهداری حیوانات آزمایشگاهی مطابق با راهنمای انستیتوی ملی سلامت انجام شده ‌است.

علایم و اختصارات:

از کلمات اختصاری استاندارد به جای کلمات کامل استفاده شود، تمام کلمات اختصاری غیرمتعارف، زمانی که برای بار اول استفاده می‌شود به طور کامل در داخل متن تعریف شود. (از به کاربردن اختصارات در عنوان و چکیده اجتناب شود).

تایید نهایی:

به منظور جلوگیری از بروز هرگونه اشتباه، قبل از انتشار، یک نسخه از مقاله نهایی (galley proof) به نویسنده مسئول ارسال می‌شود. اشتباهات احتمالی باید در اسرع وقت اصلاح شده، مقاله به دفتر مجله بازگردانیده شود.

ادرس صفحه: http://ismj.bpums.ac.ir/find.php?item=۱.۷۶.۳۰.fa


دفعات مشاهده: 16331 بار   |   دفعات چاپ: 879 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر می‌باشد.

طراحی و برنامه نویسی: یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | ISMJ

Designed & Developed by: Yektaweb