اصول اخلاقی انتشار مقاله

سیاست دسترسی آزاد (Open Access)

پژوهشگران در سراسر جهان درخواست دسترسی نامحدود به نشریات پژوهشی دارند. در این راستا، تمام مقالات مجله طب جنوب تحت مجوز CC BY-NC 4.0 با دسترسی آزاد (Open Access) منتشر می‌شود. تحت این مجوز، نویسندگان کلیه حقوق مادی و معنوی مقاله‌شان با دسترسی آزاد به صورت دائمی به مجله طب جنوب واگذار می‌کنند و نسبت به آن هیچ‌گونه ادعائی ندارند (لازم به ذکر است که هر نویسنده می‌تواند با ذکر ماخذ، مقاله خود را کپی و ارائه کند).

مزایای دسترسی آزاد:

 • به حداکثر رساندن تاثیر پژوهش؛
 • افزایش نمایه‌سازی، قدرت بازیابی مقاله‌ها؛
 • حذف نیاز به مجوز برای استناد محتوا؛
 • تمام پژوهشگران می‌توانند دسترسی آزاد به محتوا داشته باشند.

مجله طب جنوب، به طور کامل به دسترسی آزاد محتوا متعهد است و به محض انتشار مقاله‌ها امکان دسترسی آزاد وجود دارد.

اصول اخلاقی انتشار مقاله

قوانین حق تکثیر و اقتباس از سایر آثار ادبی می بایست توسط مجله رعایت شده و حق افراد در هنگام انتشار محفوظ باشد.

هیئت تحریریه مجله "طب جنوب" اهتمام ویژه‌ای به مسئله اخلاق در پژوهش دارندلذا خواهشمنداست قبل از ارائه متون علمی خود، به منظور آشنایی بیشتر با قوانین و منشور اخلاقی مجلات می ‌توانید به کمیته اخلاق در انتشارات (COPE) را مطالعه نمایید. بدیهی است با متخلفان براساس دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی برخورد خواهد شد.

 تصمیم‌گیری منصفانه درباره مقالات

تصمیم گیری درباره مقالات در هر مرحله‌ای بدون توجه به نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی و یا فلسفه سیاسی نویسندگان انجام شود.

محرمانه بودن اطلاعات

اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی مجله و سایر عوامل فعال (غیر از نویسنده مربوطه) مانند داوران، مشاوران، ویراستار و ناشر امانت‌دار می‌بایست کاملاً محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت شود.

رعایت منافع اشخاص

امکان استفاده از نتایج تحقیقات سایرین می‌بایست با ارجاع‌دهی و اجازه کتبی و صریح از نویسنده انجام شود.

اصول اخلاقی برای سردبیر مجله طب جنوب

1. سردبیر قائل به استقلال فکری نویسندگان بوده و آنرا محترم می‌شمارد.

2. نگاه سردبیر به تمام مقالات ارسالی به مجله بدون سوءگیری بوده و ارزشیابی مقالات دریافتی بر اساس صلاحیت مقالات و بدون در نظر گرفتن نژاد، دین، ملیت، جنسیت، مقام، و یا وابستگی سازمانی نویسنده(گان) است.

3. سردبیر تمامی مقالات دریافتی را در مدت زمان معقول بررسی می‌کند.

4. مسئولیت نهایی رد و یا پذیرش یک مقاله تنها به عهده سردبیر است. این تصمیم‌گیری بر اساس نظرات دریافتی داوران و اعضای هیئت تحریریه مجله انجام می‌شود. ممکن است مقاله‌ای بخاطر عدم تناسب، با نظر سردبیر بدون طی شدن مراحل داوری رد شود. رد این مقالات ممکن است بر اساس خروج مقاله از حیطه موضوعی مجله، دور بودن از موضوعات جاری، نداشتن عمق محتوایی لازم، و یا سایر موارد دیگر صورت بگیرد.

5. حق رد مقالات مشتبه به عدم رعایت اصول اخلاقی برای سردبیر محفوظ است.

6. سردبیر برای تعیین داوران هر مقاله اختیار تام دارد. ممکن است در این مورد سردبیر از اعضای هیئت تحریریه مجله و یا حتی نویسندگان خود مقالات هم در این مورد نظرخواهی کند.

7. سردبیر یا یکی از اعضای مجله (به نمایندگی) مسئول اخذ فرم‌های اعطای حق تالیف، استعلام اصالت مقاله، تعارض منافع احتمالی، و فرم تعهد به منظور عدم ارسال اصل و یا کپی مشابه مقاله به سایر مجلات حتی در قالب‌های دیگر است. تعهد نویسنده مسئول مبنی بر برائت از سرقت ادبی هم اخذ خواهد شد.

8. از آنجائیکه بررسی مقالات نوشته شده توسط سردبیر برای انتشار در مجله نوعی از تعارض منافع خواهد بود از این رو بررسی این دست مقالات به فرد دیگری از اعضای هیات تحریریه مجله واگذار خواهد شد.

9. اطلاعات منتشر نشده، گزاره ها و تفاسیر مندرج در مقالات ارسالی در مقالات سردبیر بدون کسب اجازه از نویسنده اصلی استفاده نخواهد شد.

10. سردبیر از دریافت گزارش خطاهای احتمالی در مقالات منتشره در مجله استقبال می‌کند. در صورت تایید، خطاهای مکشوفه در اسرع وقت به سمع مخاطبان مجله خواهد رسید.

اصول اخلاقی برای داوران مجله طب جنوب

1. از آنجائی‌که فرایند داوری مقاله یکی از مراحل اساسی پذیرش یک مقاله است چنانچه داور محترم احساس کند که مقاله ارسالی به هر دلیلی در حیطه تخصص وی نیست باید فورا مقاله را به سردبیر عودت دهد.

2. همچنان‌که داور استقلال فکری نویسنده مقاله را محترم می شمارد باید بی طرفانه کیفیت مقاله را ارزیابی کند.

3. داور باید نسبت به اصل عدم تعارض منافع در زمان داوری مقاله‌ای که با یکی از مقالات خودش که منتشر شده و یا در جریان فرایند چاپ است احساس مسئولیت کند و چنانچه احساس کند با کارهای وی در تعارش است باید بلافاصه مقاله را به سردبیر عودت داده و وی را از شرایط تعارض منافع و یا سوءگیری محتمل آگاه سازد.

4. داور باید به مقاله دریافتی برای داوری به مثابه یک سند محرمانه نگاه کند. داور نباید مقاله را در اختیار دیگران قرار دهد و یا در مورد آن با دیگران به بحث بنشیند مگر در مواردی که بخواهد از نظرات دیگران در فرایند داوری استفاده کند.

5. داوران باید در مورد نظرات اعمالی خود توضیحات لازم را ضمیمه نماید. عدم ارائه توضیحات کافی توسط داور و یا پاسخ‌های نویسندگان به نظرات داور ارزش چندانی نداشته و حتی الامکان باید خودداری شود.

6. داوران باید سهل انگاری نویسندگان در استناد به کارهای مشابه انجام شده را مد نظر داشته باشند.

7. تاخیر در انجام داوری مقاله به نظر امری طبیعی است با اینحال داوران باید سردبیر را از تاخیر احتمالی آگاه کرده و زمان مجددی برای انجام داوری تعیین کنند.

8. داوران مجاز نیستند از اطلاعات، بحث‌ها و تفاسیر منتشر نشده دیگران که در قالب مقاله به مجله طب جنوب ارسال شده در کارهای خود بدون کسب اجازه از نویسنده(گان) مقاله استفاده کنند.

9. داوران باید سردبیر را از مواردی که گمان میرود گزارش تحقیقات انجام شده دریافتی به نوعی ممکن است مستقیماً مورد سوء استفاده قرار گیرد، آگاه سازد.

اصول اخلاقی برای نویسندگان مجله طب جنوب

1. اساسی‌ترین مسئولیت اخلاقی یک نویسنده ارائه یک گزارش درست و تمام از پژوهش انجام شده و سعی در عدم ارتکاب به سرقت ادبی به هر نحوی از انحاء شامل برداشت لفظ به لفظ و یا نزدیک به مضمون، نقل مشابه متن و یا نتایج پژوهش‌های دیگر افراد و غیره است.

2. نویسنده متعهد است در شرایطی لازم برای ارائه شواهد لازم در مورد مقاله ارسالی شامل فایل صفحات گسترده شامل داده‌های مقاله، نمودارها و یا دیاگرام‌هایی تکمیلی، ابزار طراحی و یا استفاده شده (در صورت وجود) و همچنین نمونه‌هایی از مواد و نمونه‌های بررسی شده را در اختیار مجله قرار دهد.

3. استناد صحیح به تمام منابعی که چه به صورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم از آن‌ها استفاده شده است الزامی است.

4. هر گونه مخاطره احتمالی مرتبط با روش‌ها و یا مواد استفاده شده در پژوهش می باید به روشنی در مقاله ارسالی تذکر داده شود. بعلاوه، نویسندگان باید سردبیر را از هر گونه احتمال سوءاستفاده و یا استفاده نادرست از نتایج گزارش شده و یا روش‌های بکار گرفته شده آگاه سازد.

5. به نویسندگان توصیه می شود از  چند تکه کردن نتایج یک پژوهش (و ارسال قسمت‌های مرتبط به مجلات مختلف) خودداری کنند.

6. چنانچه مقاله قبلا (در مجله طب جنوب و یا سایر مجلات) رد شده و یا از فرایند چاپ خارج شده است، نویسنده باید سردبیر را آگاه کرده و در مورد دلایل احتمالی رد و یا خارج شدن از چرخه انتشار و یا اصلاحات احتمالی انجام شده توضیح دهد.

7. تمام نویسندگان اصلی و همکاری که در یک مقاله عناوین آن‌ها در قسمت نویسندگان ذکر می شود باید واجد حداقل بسندگی مشارکت علمی در مقاله باشند. سایر همکاران باید در قسمت تقدیر و تشکر ذکر شود. می توان اسامی همکاران متوفی واجد شرایط را در قسمت نویسندگان ذکرکرد. نویسنده مسئول وظیفه دارد یک نسخه از مقاله ارسالی به مجله را برای سایر نویسندگان همکار ارسال کند و رضایت آن‌ها را برای ذکر عنوان به شکل نویسنده همکار اخذ نماید.

8. مسئولیت گزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است.

9. توصیه می شود نویسندگان مقالات از دستکاری و یا حتی اصلاح تصاویر بالینی جدا خودداری کنند. گزارش چگونگی تهیه و تولید اینگونه تصاویر باید ارائه شود.

معیارهای نویسندگی (Authorship Criteria):

بر اساس پیشنهادات کمیته بین المللی ناشران مجلات پزشکی، احراز سمت نویسندگی مقالات علمی به طور خلاصه منوط به داشتن شروط چهار گانه ذیل به طور همزمان می‌باشد:

 1. کمک قابل توجه در طراحی مطالعه و تحلیل یا تفسیر داده‌های آن؛
 2. تهیه پیش‌نویس مقاله یا اصلاح نمودن آن؛
 3. تصویب نهایی نسخه آماده شده برای چاپ؛
 4. پاسخ‌گو بودن در تمام جنبه‌های پژوهش.

کپی‌رایت

 • مجله طب جنوب، تحت مجوز (Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License) است. 
 • مؤلف یا مؤلفان کلیه حقوق مادی و معنوی مقاله خود را به صورت دائمی به مجله طب جنوب واگذار می‌نمایند و نسبت به آن هیچ‌گونه ادعائی ندارند (لازم به ذکر است که هر نویسنده می‌تواند با ذکر ماخذ مقاله خود را کپی و ارائه نماید).

مؤلف یا مؤلفان از حقوق ذیل برخوردار خواهند بود:

 1. تمام حقوق مالکیت معنوی به استثناء حق نشر؛

 2. بهره‌گیری مجدد از تمام یا بخشی از مقاله در فعالیت‌های علمی و تخصصی خود؛

 3. نشر مجدد مقاله خود برای استفاده شخصی مؤلف یا مؤلفان و یا مؤسسه محل اشتغال مشروط بر آن که: الف) اجازه مجله طب جنوب پیش از انتشار مجدد آن اخذ شود؛ ب) مرجع اصلی نشر ذکر گردد؛ ج) نسخ نشر یافته به طور رایگان در اختیار علاقمندان، مجامع علمی، کتابخانه‌ها، دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی قرار گیرد.

فرم کپی‌رایت پس از پذیرفته شدن مقاله برای چاپ در مجله، برای نویسنده مسئول ارسال خواهد شد که می‌بایست بدون تأخیر به مجله بازگردانده شود. نویسنده مسئول لازم است فرم موافقتنامه حق چاپ و کپی‌رایت را قبل از انتشار مقاله امضا کند. 

دریافت فرم تعهدنامه و موافقت با کپی‌رایت

فایل تعهدنامه (Cover Letter):

به همراه هر مقاله باید نامه‌ای مبنی بر درخواست چاپ مقاله (Cover Letter)، به سردبیر ارسال شود. عنوان مقاله و اسامی و آدرس پست الکترونیک کلیه‌‌ی نویسندگان در این نامه قید و توسط نویسندگان امضا شود (بدون ارسال این نامه مقاله قابل بررسی نمی‌باشد). فرم Cover Letter در بخش "برای نویسندگان/ راهنمای قبل از ارسال مقاله" قابل دسترس است. نویسندگان در درخواست چاپ مقاله‌‌ی خود به سردبیر متعهد ‌شوند تا گرفتن پاسخ نهایی، مقاله را برای نشریه‌ی دیگر ارسال نمی‌کنند و این مقاله در هیچ کدام از مجلات داخلی و یا خارجی چاپ نشده باشد.

حق چاپ

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر مالکیت حق چاپ تمام موارد منتشر شده را دارد. با این وجود بر اساس قوانین انتشارات با دسترسی آزاد، تمام مطالعات چاپ شده در این مجله به صورت آزاد در وب‌سایت مجله برای عموم بدون پرداخت هزینه قابل دسترس می‌باشد.

رعایت حریم خصوصی

اسامی، آدرس، ایمیل و سایر اطلاعات مخاطبین مجله اعم از خوانندگان، نویسندگان و ویراستاران در وب‌سایت مجله، محرمانه بوده، به طور انحصاری برای اهداف این مجله استفاده خواهند شد و برای هیچ منظور دیگری در دسترس نخواهند بود. هویت نویسندگان و داوران محفوظ خواهد ماند. مقاله ارسالی تنها برای داوران و هیات تحریریه قابل رویت می‌باشد.

آدرس صفحه: http://ismj.bpums.ac.ir/find.php?item=1.84.36.fa


دفعات مشاهده: 12766 بار   |   دفعات چاپ: 1045 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله طب جنوب می‌باشد.

طراحی و برنامه نویسی: یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian South Medical Journal

Designed & Developed by: Yektaweb