[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 23، شماره 1 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1399 ) ::
جلد 23 شماره 1 صفحات 56-69 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و آموزش راهبردهای مقابله‌ای بر اضطراب و ناامیدی مادران کودکان اختلال طیف اوتیسم
مجید رستمی1 ، مولود کیخسروانی 2، علی پولادی‌ریشهری1، محمدرضا بحرانی1
1- گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران
2- گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران ، moloud.keykhosrovani@gmail.com
چکیده:   (1469 مشاهده)
زمینه: تولد کودک درخودمانده، موجب بروز چالش در خانواده بویژه در مادر است. هدف پژوهش مقایسه اثربخشی درمان پذیرش و تعهد و راهبردهای مقابله‌ای در کاهش اضطراب و ناامیدی در مادران کودکان اتیستیک بوده است.
مواد و روش‌ها: پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون چند گروهی با گروه گواه می‌باشد. 30 نفر از مادران کودکان مراکز آموزشی- درمانی خاص کودکان اتیستیک شهر بوشهر به‌صورت نمونه در دسترس و به‌طور تصادفی در سه گروه گمارده شدند. گروه‌های آزمایشی هر کدام در 8 جلسه درمانی هر هفته یک جلسه 90 دقیقه‌ای شرکت داشتند؛ ولی به گروه گواه هیچ درمانی ارائه نشد. ابزار پژوهش شامل مقیاس اضطراب و ناامیدی بک، بود. داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چند متغیری و روش تعقیبی توکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نشان داد که درمان پذیرش و تعهد و راهبردهای مقابله‌ای بر کاهش اضطراب و ناامیدی نسبت به گروه گواه، به‌طور معناداری در مادران اثربخش بوده است (01/0p<)؛ اما در مرحله پیگیری از لحاظ آماری معنادار نشدند. نتایج آزمون توکی نشان داد میانگین گروه درمان پذیرش و تعهد در متغیر اضطراب نسبت به گروه آموزش راهبردهای مقابله‌ای در پس آزمون، اثربخش‌تر بود و تفاوت معنادار نشان داد (05/0p<)
نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش، اثربخشی این دو مداخله در کاهش اضطراب و ناامیدی را نشان داده است. از این رو، درمانگران می‌توانند از این دو رویکرد درمانی و آموزشی به‌ویژه درمان پذیرش و تعهد که موج نوینی از درمان‌های شناختی- رفتاری است، استفاده نمایند.
واژه‌های کلیدی: درمان پذیرش و تعهد، آموزش راهبردهای مقابله‌ای، اضطراب، ناامیدی
متن کامل [PDF 820 kb]   (339 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: آسیب‌شناسی بالینی
دریافت: 1398/5/30 | پذیرش: 1398/8/12 | انتشار: 1399/1/9
فهرست منابع
1. Members may also deposit reference lists here too. Centers for Disease Control and Prevention. Prevalence of Autism Spectrum DisordersAutism and Developmental Disabilities monitoring network,14 sites, United States, 2008. MMWR Surveill Summ 2013; 61(3): 1-19.
2. Kuhn JC, Carter AS. Maternal Self Efficacy and Associated Parenting Cognitions among Mothers of Children with Autism. Am J Orthopsychiatry 2006; 76(4): 564-75. [DOI:10.1037/0002-9432.76.4.564]
3. Osborne LA, Reed P. Stress and Self Perceived Parenting Behaviors of Parents of Children with Autistic Spectrum Con ditions. Res Autism Spect Dis 2010; 4(3): 405-14. [DOI:10.1016/j.rasd.2009.10.011]
4. Eisenhower AS, Baker BL, Blacher J. Preschool Children with Intellectual Disability: Syndrome Specificity, Behavior Problems, and Maternal Well-being. J Intellect Disabil Res 2005; 49(9): 657-71. [DOI:10.1111/j.1365-2788.2005.00699.x]
5. Mohammadi-Zade A, Pooretemad H, Maleck KG. The Primary Examination of Effect of Guided Imagination by Music on Reduction of Depression, Anxiety, & Stress in Mothers with Autistic Children. J Res Fam 2005; 3: 289-92. (Persian)
6. Narimani M, Aghamhamadian H, Rajabi S. Mental Health Of Mothers Of Exceptional Children With Mothers Of Children. J Mental Health 2008; 33: 15-24. (Persian)
7. Shieve LA, Blumberg SJ, Rice C, et al. The Relationship between Autism and Parenting Stress. Pediatrics 2007; 119(Suppl 1): 114-21. [DOI:10.1542/peds.2006-2089Q]
8. Gupta A, Singhl N. Positive Perceptions in Parents of Children with Disability. Asia Pacif Disabil Rehabil J 2004; 15(1): 22-34.
9. Mohammadkhani P, Rezaeidoganeh E. Manual Of Diagnostic And Treatment Evaluation, Thoughts And Suicidal Behavior Of Children And Adults. 1st ed. Tehran: Publication Of Wellbeing Sciences And Rehabilitation, 2005. (Persian)
10. Lazarus RS. From Psychological Stress to the Emotions: A History of Changing Outlooks. Annu Rev Psychol 1993; 44: 1-21. [DOI:10.1146/annurev.ps.44.020193.000245]
11. Folkman S, Lazarus R. Stress Appraisal And Coping.1st ed. New York: Springer, 1984.
12. Bashir Poor S, Abasi A, Abolghasemi A. The effective Of Teaching Cognitive- Behavioral Coping Strategies And Emotional Regulation On Decreasing Despair, Happiness And Self- Esteem Of Idle And Bad Supervision Children And Adolescents. Clin Psycho Couns 2015; 5(1): 70-85. (Persian)
13. Sarabi Jamab M, Hassan Abadi H, Mashhadi A, et al. The effectiveness of Parent Training on Self- efficacy of Mothers of Children with Autism. J Fundamental Ment Health 2011; 13(49): 84-93. (Persian)
14. Valizadeh S, Davoudi Far A, Berdi Ozouni Davaji R, et al. Coping Skills Training On The Stress And Despair Of Mothers Of Mentally Retarded Children. J Except Child 2010; 10(3): 237-44. (Persian)
15. Hayes SC, Strosahl KD. A Practical Guide to Acceptance and Commitment Therapy. New York: Springer Science and Business Media Inc, 2010.
16. Hayes SC. Acceptance and Commitment Therapy , Relational Frame Theory and the Third Wave of Behavioral and Cognitive Therapies. Behav Ther 2004; 35(4): 639-65. [DOI:10.1016/S0005-7894(04)80013-3]
17. Blueti EJ, Homan KJ, Morrison KL, et al. Acceptance and Commitment Therapy for Anxiety and OCD Spectrum Disorders: An Empirical Review. J Anxiety Disord 2014; 28(6): 612-24. [DOI:10.1016/j.janxdis.2014.06.008]
18. Yadavaia JE, Hayes SC, Vilardaga R. Using Acceptance and Commitment Therapy to Increase Self-Compassion: A Randomized Controlled Trial. J Contextual Behav Sci 2014; 3(4): 248-57. [DOI:10.1016/j.jcbs.2014.09.002]
19. Taghvaei D, Jahangiri MM, Zarebidaki Z. Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Psychological Flexibility and Health Promotion Among Mothers with Autistic Children. Iran J Health Educ Health Promot 2019; 7(2):143-153. (Persian) [DOI:10.30699/ijhehp.7.2.143]
20. Abedizadeh Z, Kad Khoda H, Rahimi Manesh N. Determining The Effectiveness Of Based On Acceptance And Commitment Group Training On The Parent- Child Attitude Mothers Of Autistic Children. Third International Conference On Research In Psychology, Counseling And Educational Sciences. 2019 May. Theran, Iran.
21. Zeidan F, Johnson SK, Diamond BJ, et al. Mindfulness Meditation Improves Cognition: Evidence of Brief Mental Training. Conscious Cogn 2010; 19(2): 597-605. [DOI:10.1016/j.concog.2010.03.014]
22. Brinkborg H, Michanek J, Hesser H, et al. Acceptance and Commitment Therapy for the Treatment of Stress among Social Workers: A Randomized Controlled Trial. Behav Res Ther 2011; 49(6-7): 389-98. [DOI:10.1016/j.brat.2011.03.009]
23. Flaxman PE, Bond FW. A Randomized Worksite Comparison of Acceptance and Commitment Therapy and Stress Inoculation Training. Behav Res Ther 2010; 48(8): 816-20. [DOI:10.1016/j.brat.2010.05.004]
24. Eifert GH, Forsyth JP, Arch J, et al. Acceptance and Commitment Therapy for Anxiety Disorders: Three Case Studies Exemplifying a Unified Treatment Protocol. Cogn Behav Pract 2009; 16(4): 368-85. [DOI:10.1016/j.cbpra.2009.06.001]
25. Bohlmeijer E, Prenger R, Taal E, et al. The Effects of Mindfulness-Based Stress Reduction Therapy on Mental Health of Adults with a Chronic Medical Disease: A Meta-Analysis. J Psychosom Res 2010; 68(6): 539-44. [DOI:10.1016/j.jpsychores.2009.10.005]
26. Goldin PR, Gross JJ. Effects of Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) on Emotion Regulation in Social Anxiety Disorder. Emotion 2010; 10(1): 83-91. [DOI:10.1037/a0018441]
27. Ahmadishorek Tokanlo A. Effectiveness Of Group Therapy Based On Acceptance- Commitment On Decreasing Despair Psychological Distress And Mental Fatigue Of Lobos [dissertation]. Mashhad: Ferdowsi Univ, 2016. (Persian)
28. Poorfaraj omran M. The Effectiveness of Acceptance and Commitment Group Therapy in Social Phobia of Students. J Knowl Health Basic Med Sci 2011; 6(2): 1-5. (Persian)
29. Hoffmann D, Halsboe L, Eilenberg T, et al. A Pilot Study of Processes of Change in Group-Based Acceptance and Commitment Therapy for Health Anxiety. J Contextual Behav Sci 2014; 3(3): 189-95. [DOI:10.1016/j.jcbs.2014.04.004]
30. Dehghani S, Izadikhah Z, Mohammadtaghi Nasab M, et al. The Path Analysis of Early Maladaptive Schemas, Coping Strategies and Mental Quality of Life. J Res Behave Sci 2014; 12(1): 1-8. (Persian)
31. Forman EM, Herbert JD. New Directions in Cognitive Behavior Therapy; Applying Empirically Supported Treatment in your Practice. In:O'donohue WT, Fisher JE, editors. 2 nd ed. New York: Wiley, 2008, 263-5.
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rostami M, Keykhosrovani M, Poladi Rishehri A, Bahrani M R. Effectiveness of Treatment Based on Acceptance and Commitment Therapy versus Training Coping Strategies on Anxiety and Despair of Mothers of Children with Autistic Spectrum Disorder. Iran South Med J. 2020; 23 (1) :56-69
URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1243-fa.html

رستمی مجید، کیخسروانی مولود، پولادی‌ریشهری علی، بحرانی محمدرضا. مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و آموزش راهبردهای مقابله‌ای بر اضطراب و ناامیدی مادران کودکان اختلال طیف اوتیسم. طب جنوب. 1399; 23 (1) :56-69

URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1243-fa.html



دوره 23، شماره 1 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب ISMJ

Iranian South Medical Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which allows users to read,
copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly

Copyright © 2017, Iranian South Medical Journal| All Rights Reserved

Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4312