[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 23، شماره 4 - ( دوماهنامه طب جنوب 1399 ) ::
جلد 23 شماره 4 صفحات 302-311 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر تحریک الکتریکی فرا جمجمه‌ای با جریان متناوب بر اضطراب و پاسخ همودینامیک بیماران کاندید عمل جراحی: کارآزمایی بالینی شاهددار دوسوکور
طیبه عرب‌زاده1 ، حمید میرحسینی2، محمدعلی شیخی 3
1- گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
2- مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران
3- گروه بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران ، M.a.sheikhi 55@gmail.com
چکیده:   (682 مشاهده)
زمینه: اضطراب پیش از عمل جراحی تأثیرات نامطلوبی بر روند بیهوشی و درمان بیمار دارد. امروزه روش‌های غیرتهاجمی مانند مداخلات الکتریکی برای کنترل اضطراب جراحی جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند و ممکن است مزایائی به درمان‌های داروئی داشته باشند. این مطالعه با هدف تعیین تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای با جریان متناوب بر اضطراب و پاسخ همودینامیک در بیماران کاندید عمل جراحی انجام شد.
مواد و روش‌ها: 50 بیمار کاندید عمل جراحی با کلاس یک بیهوشی مورد مطالعه قرار گرفتند. در گروه آزمون بیماران در صبح روز عمل تحت یک مرحله تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای با جریان متناوب به مدت 20 دقیقه قرارگرفته و در گروه شاهد بیماران تحت یک مرحله تحریک الکتریکی ساختگی (Sham) قرار گرفتند. مرحله پس آزمون 2 ساعت پس از مداخله و در پره آپ انجام شد. برای مقایسه دو گروه از آزمون‌های تی مستقل، کای اسکوئر، کولموگروف اسمیرنوف و همبستگی پیرسون استفاده شد و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS ویرایش 16 تجزیه و تحلیل گردید.
یافته‌ها: دو گروه از نظر متغیرهای زمینه‌ای اختلافی نداشته و همگن بودند. میزان اضطراب بیماران قبل از مداخله اختلاف معناداری نداشت ولی این میزان پس از مداخله در گروه آزمون از گروه شاهد کمتر بود (0/005=p). فشار سیستولیک و ضربان قلب نیز در گروه آزمون در پره آپ از گروه شاهد کمتر بود (به ترتیب 0/001> pو 0/001=p). نتایج همبستگی مثبت و معناداری را بین دو متغیر میزان اضطراب و میزان نیاز به اطلاعات قبل از عمل نشان داد (0/00=p).
نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه نشان داد که تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای با جریان متناوب بر کاهش اضطراب قبل از عمل جراحی و ثبات پاسخ همودینامیک بیماران مؤثر است. بنظر می‌رسد آموزش بیماران و ارائه اطلاعات به بیماران قبل از عمل جراحی می‌تواند در کاهش اضطراب بیماران مؤثر باشد.
واژه‌های کلیدی: درمان با تحریک الکتریکی، اضطراب، بیهوشی، عمل جراحی
متن کامل [PDF 669 kb]   (221 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: دستگاه اعصاب
دریافت: 1398/6/26 | پذیرش: 1399/2/10 | انتشار: 1399/7/9
فهرست منابع
1. Ghardashi F. Factors Affecting Preoprative Anxiety. Koomesh 2007; 8(3): 123-30. (Persian)
2. Tadayonfar M, Mohebbi M, Koushan M, et al. The Effects Of Guided Imagery On Anxiety Level Of The Patients Undergoing Appendectomy. J Sabzevar Univ Med Sci 2014; 20(5): 681-8. (Persian)
3. Ghanei RG, Rezaei K, Mahmoodi R. The Relationship Between Preoperative Anxiety And Postoperative Pain After Cesarean Section. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2013; 15(39): 16-22. (Persian)
4. Ravangard R, Bastani P, Moradi A, et al. Factors Affecting The Preoperative Anxiety From The Patients ' Perspective. Daneshvar Med 2016; 23(3): 61-70. (Persian)
5. Mahmoudi H, Ebadi A, Salimi SH, et al. Effect Of Nurse Communication With Patients On Anxiety, Depression And Stress Level Of Emergency Ward Patients. Iran J Crit Care Nurs 2010; 3(1): 7-12. (Persian)
6. Farmahini Farahani M, Shamsikhani S, Norouzi Zamenjani M, et al. The Effect Of Of Hand Massage On Anxiety And Physiological Indicators Before Cataract Surgery. Complement Med J Fac Nurs Midwifery 2017; 7(1): 1758-66. (Persian)
7. Golestaneh SM, Pirmardvand Chegini S, Mosavi Nejad SM. Association between Mental Health and PTSD with Mediating Role of Personality Traits in Earthquake Victims of Bushehr. Iran South Med J 2016; 19(5): 855-70. (Persian) [DOI:10.18869/acadpub.ismj.19.5.855]
8. Babashahi M, Kahangi L, Babashahi F, et al. Comparing The Effect Of Massage Aromatherapy And Massage On Anxiety Level Of The Patients In The Preoperative Period: A Clinical Trial. Evid Basic Care 2012; 2(2): 19-28. (Persian)
9. Malmir M, Teimouri F, Pishgooie SA, et al. The Role Of Benson'S Relaxation On Reducing State Anxiety On Candidate Of Open Heart Surgery Patient's. Mil Car Sci 2015; 2(3): 182-90. (Persian) [DOI:10.18869/acadpub.mcs.2.3.182]
10. Miller RD, Pardo M. Basics Of Anesthesia E-Book. 6th ed. Netherlands: Elsevier, 2011.
11. Dastjerdi G, Mirhoseini H, Mohammadi E. Investigating The Synergistic Effects Of Transcranial Direct Current Stimulation And Cranial Electrical Stimulation In Treatment Of Major Depression In A Double Blinded Controlled Trial. Biomed Pharmacol J 2015; 8(2): 1267-74. [DOI:10.13005/bpj/885]
12. Lee SH, Kim WY, Lee CH, et al. Effects Of Cranial Electrotherapy Stimulation On Preoperative Anxiety, Pain And Endocrine Response. J Int Med Res 2013; 41(6): 1788-95. [DOI:10.1177/0300060513500749]
13. Abend R, Jalon I, Gurevitch G, et al. Modulation Of Fear Extinction Processes Using Transcranial Electrical Stimulation. Transl Psychiatry 2016; 6(10): e913. [DOI:10.1038/tp.2016.197]
14. Fröhlich F. Experiments And Models Of Cortical Oscillations As A Target For Noninvasive Brain Stimulation. Prog Brain Res 2015; 222: 41-73. [DOI:10.1016/bs.pbr.2015.07.025]
15. Clancy KJ, Baisley SK, Albizu A, et al. Lasting Connectivity Increase And Anxiety Reduction Via Transcranial Alternating Current Stimulation. Soc Cogn Affect Neurosci 2018; 13(12): 1305-16. [DOI:10.1093/scan/nsy096]
16. Dimyan MA, Cohen LG. Neuroplasticity In The Context Of Motor Rehabilitation After Stroke. Nat Rev Neurol 2011; 7(2): 76-85. [DOI:10.1038/nrneurol.2010.200]
17. Abd Hamid AI, Gall C, Speck O, et al. Effects Of Alternating Current Stimulation On The Healthy And Diseased Brain. Front Neurosci 2015; 9: 391. [DOI:10.3389/fnins.2015.00391]
18. Johnson B, Raymond S, Goss J. Perioperative Music Or Headsets To Decrease Anxiety. J Perianesth Nurs 2012; 27(3): 146-54. [DOI:10.1016/j.jopan.2012.03.001]
19. Moerman N, Van Dam FS, Muller MJ, et al. The Amsterdam Preoperative Anxiety And Information Scale (APAIS). Anesth Analg 1996; 82(3): 445-51. [DOI:10.1213/00000539-199603000-00002]
20. Madarshahian F, Hasanabadi M, Khazaei S. The Effect Of Preoperative Cares With Holistic Approach Prior To Surgical Procedure On The Patient's Anxiety And Fulfillment. J Holist Nurs Midwifery 2015; 25(1): 45-53. (Persian)
21. Pritchard MJ. Identifying And Assessing Anxiety In Pre-Operative Patients. Nurs Stand 2009; 23(51): 35-40. [DOI:10.7748/ns.23.51.35.s46]
22. Khoshsorour S. The Effect Of Neurofeedback In Decreasing Anxiety And Symptom Severity Of Patients With Irritable Bowel Syndrome (Ibs). Stud Med Sci 2018; 28(10): 647-58. (Persian)
23. Nikandish R, Anvar M, Avand A, et al. Translation And Validation Of The Amsterdam Preoperative Anxiety And Information Scale (APAIS) For Iranian Population. Res Med 2007; 31(1): 79-84. (Persian)
24. Kasten FH, Dowsett J, Herrmann C. Sustained Aftereffect Of Α-Tacs Lasts Up To 70 Min After Stimulation. Front Hum Neurosci 2016; 10: 245. [DOI:10.3389/fnhum.2016.00245]
25. Klimke A, Nitsche MA, Maurer K, et al. Case Report: Successful Treatment Of TherapyResistant OCD With Application Of Transcranial Alternating Current Stimulation (tACS). Brain Stimul 2016; 9(3): 463-5. [DOI:10.1016/j.brs.2016.03.005]
26. De Lima AL, Braga FMA, Da Costa RMM, et al. Transcranial Direct Current Stimulation For The Treatment Of Generalized Anxiety Disorder: A Randomized Clinical Trial. J Affect Disord 2019; 259: 31-7. [DOI:10.1016/j.jad.2019.08.020]
27. Oliveira JF, Zanão TA, Valiengo L, et al. Acute Working Memory Improvement After Tdcs In Antidepressant-Free Patients With Major Depressive Disorder. Neurosci Lett 2013; 537: 60-4. [DOI:10.1016/j.neulet.2013.01.023]
28. Vosskuhl J, Strüber D, Herrmann CS. Transcranial Alternating Current Stimulation. Entrainment And Function Control Of Neuronal Networks. Nervenarzt 2015; 86(12): 1516-22. [DOI:10.1007/s00115-015-4317-6]
29. Cappon D, D'Ostilio K, Garraux G, et al. Effects Of 10Hz And 20 Hz Transcranial Alternating Current Stimulation On Automatic Motor Control. Brain Stimul 2016; 9(4): 518-24. [DOI:10.1016/j.brs.2016.01.001]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Arabzadeh T, Mirhosseini H, Sheikhi M A. Effect of Transcranial Alternating Current Stimulation on Anxiety and Hemodynamic Response in Patients Undergoing Surgery: A Double-Blind Controlled Clinical Trial. Iran South Med J. 2020; 23 (4) :302-311
URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1329-fa.html

عرب‌زاده طیبه، میرحسینی حمید، شیخی محمدعلی. تأثیر تحریک الکتریکی فرا جمجمه‌ای با جریان متناوب بر اضطراب و پاسخ همودینامیک بیماران کاندید عمل جراحی: کارآزمایی بالینی شاهددار دوسوکور. طب جنوب. 1399; 23 (4) :302-311

URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1329-fa.htmlدوره 23، شماره 4 - ( دوماهنامه طب جنوب 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب ISMJ

Iranian South Medical Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which allows users to read,
copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly

Copyright © 2017, Iranian South Medical Journal| All Rights Reserved

Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4313