:: دوره 23، شماره 5 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1399 ) ::
جلد 23 شماره 5 صفحات 455-464 برگشت به فهرست نسخه ها
زمان پروترومبین شاخصی برای فعالیت پسوریازیس: یک مطالعه مورد – شاهدی
مجید مروتی شریف‌آباد 1، مریم یحیایی2، الهام صالحی2
1- گروه علوم پایه، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران ، mmorovati@ardakan.ac.ir
2- گروه علوم پایه، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران
چکیده:   (584 مشاهده)
زمینه: پسوریازیس یک بیماری شایع مزمن و التهابی عودکننده پوستی مرتبط با سیستم ‌ایمنی می‌باشد که با تسریع رشد سلول‌های پوست مشخص می‌شود. مطالعه‌ای در زمینه نقش شاخص زمان پروترومبین در تعیین فعالیت و پیش‌ آگهی این بیماران صورت نگرفته است و شناخت موارد مؤثر در پیش‌ آگهی این بیماری می‌تواند کمک‌ کننده باشد این مطالعه با هدف تعیین زمان پروترومبین در بیماران مبتلا، ارتباط آن با شدت بیماری و مقایسه آن با افراد سالم انجام گرفته است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه مورد - شاهدی بر روی 20 بیمار مبتلا به پسوریازیس و20 فرد سالم که از نظر سن و جنس با هم همسان‌سازی شده بودند، انجام شد. برای اندازه‌گیری شدت بیماری از معیار PASI استفاده شد. در هر دو گروه زمان پروترومبین با استفاده از کیت استاندارد اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد زمان پروترومبین در گروه بیماران و افراد سالم به‌ترتیب 638/0±213/12 و 423/0±313/12 ثانیه بود. تفاوت‌های یافت‌ شده بین بیماران و افراد سالم در مورد زمان پروترومبین ارزیابی ‌شده با استفاده از آزمون آماری معنی‌دار نبود (562/0=p).
نتیجه‌گیری: یافته‌های مطالعه حاضر نشان‌ می‌دهد که زمان پروترومبین با شدت بیماری پسوریازیس ارتباط نداشت و همچنین PT در دو گروه بیماران مبتلا به پسوریازیس و افراد سالم تفاوت معنی‌دار از لحاظ آماری نداشت و نمی‌تواند به عنوان یک نشانگر بیولوژیک در فعالیت بیماری ایفای نقش کند. انجام مطالعات بیش‌تر جهت شناسایی فاکتورهای پیش‌آگهی‌دهنده ضروری به نظر می‌رسد.
واژه‌های کلیدی: MRI پسوریازیس، زمان پروترومبین، پروترومبین، ویتامین K، PSAI
متن کامل [PDF 411 kb]   (173 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/8/6 | پذیرش: 1399/4/17 | انتشار: 1399/8/17
فهرست منابع
1. Takeshita J, Grewal S, Langan SM, et al. Psoriasis And Comorbid Diseases: Epidemiology. J Am Acad Dermatol 2017; 76(3): 377-90. [DOI:10.1016/j.jaad.2016.07.064]
2. Kaffenberger BH, Lee GL, Tyler K, et al. Current And Potential Immune Therapies And Vaccines In The Management Of Psoriasis. Hum Vaccin Immunother 2014; 10(4): 876-86. [DOI:10.4161/hv.27532]
3. Osmani F, Hajizadeh E, Mansoori P. Estimation Of Seasonal Effect On The Psoriasis Recurrence Using Time Dependent Coefficient Rates Model For Recurrent Events. J Dermatol Cosmet 2015; 6(1): 23-30. (Persian)
4. Ansar A, Emami Z. Evaluation Of Serum Prolactin Level In Patients With Psoriasis. Avicenna J Clin Med 2015; 22(1): 43-7. (Persian)
5. Hou R, Yan H, Niu X, et al. Gene Expression Profile Of Dermal Mesenchymal Stem Cells From Patients With Psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2014; 28(12): 1782-91. [DOI:10.1111/jdv.12420]
6. Burke CW. Vitamin K Deficiency Bleeding: Overview And Considerations. J Pediatr Health Care 2013; 27(3): 215-21. [DOI:10.1016/j.pedhc.2012.09.010]
7. Elyaspour Z, Akbarzadeh S, Iranpour D, et al. Relationship Of Serum Levels Of Vitamin K2 And Osteocalcin With Atherosclerotic Coronary Arteries. Iran South Med J 2018; 21(5): 353-61. (Persian)
8. Andras A, Tenna AS, Stewart M. Vitamin K Antagonists Versus Low‐Molecular‐Weight Heparin For The Long Term Treatment Of Symptomatic Venous Thromboembolism. Cochrane Database Syst Rev 2017; 7(7): CD002001. [DOI:10.1002/14651858.CD002001.pub3]
9. Beulens JW, Booth SL, Van Den Heuvel EG, et al. The Role Of Menaquinones (Vitamin K 2) In Human Health. Br J Nutr 2013; 110(8): 1357-68. [DOI:10.1017/S0007114513001013]
10. Quick AJ. The Nature Of The Bleeding In Jaundice. J Am Med Assoc 1938; 110(20): 1658-62. [DOI:10.1001/jama.1938.02790200026009]
11. Yang R, Moosavi L. Prothrombin Time. StatPearls [Internet]: Statpearls Publishing, 2019.
12. Garmo C, Bajwa T, Burns B. Physiology, Clotting Mechanism. Statpearls [Internet]: Statpearls Publishing, 2019.
13. Golafshan H, Ranjbaran R. Verification Of ISI In Local Laboratory. Lab Diagn 2015; 6(26): 26-9. (Persian)
14. Favaloro EJ. Optimizing The Verification Of Mean Normal Prothrombin Time (MNPT) And International Sensitivity Index (ISI) For Accurate Conversion Of Prothrombin Time (PT) To International Normalized Ratio (INR). New York: Humana Press - Hemostasis And Thrombosis, 2017, 59-74. [DOI:10.1007/978-1-4939-7196-1_4]
15. Crivello NA, Casseus SL, Peterson JW, et al. Age- And Brain Region-Specific Effects Of Dietary Vitamin K On Myelin Sulfatides. J Nutr Biochem 2010; 21(11): 1083-8. [DOI:10.1016/j.jnutbio.2009.09.005]
16. Kamata M, Tada Y. Safety Of Biologics In Psoriasis. J Dermatol 2018; 45(3): 279-86. [DOI:10.1111/1346-8138.14096]
17. Fredriksson T, Pettersson U. Severe Psoriasis- Oral Therapy With A New Retinoid. Dermatologica 1978; 157(4): 238-44. [DOI:10.1159/000250839]
18. Pabst M, Bondili JS, Stadlmann J, et al. Mass+ Retention Time= Structure: A Strategy For The Analysis Of N-Glycans By Carbon LC-ESI-MS And Its Application To Fibrin N-Glycans. Anal Chem 2007; 79(13): 5051-7. [DOI:10.1021/ac070363i]
19. Branisteanu DE, Voicu CM, Cretu A, et al. Adverse Reactions Of Biological Therapy For Psoriasis. Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi 2015; 119(1): 38-44.
20. Bovenschen HJ, Van De Kerkhof PC, Van Erp PE, et al. Foxp3+Regulatory T Cells Of Psoriasis Patients Easily Differentiate Into IL-17A-Producing Cells And Are Found In Lesional Skin. J Invest Dermatol 2011; 131(9): 1853-60. [DOI:10.1038/jid.2011.139]
21. Furie B, Bouchard BA, Furie BC. Vitamin KDependent Biosynthesis Of Γ-Carboxyglutamic Acid. Blood 1999; 93(6): 1798-808. [DOI:10.1182/blood.V93.6.1798.406k22_1798_1808]
22. Ferland G. Vitamin K, An Emerging Nutrient In Brain Function. Biofactors 2012; 38(2): 151-7. [DOI:10.1002/biof.1004]
23. Higashi Y, Kanekura T, Kanzaki T. Enhanced Expression Of Cyclooxygenase (COX)‐2 In Human Skin Epidermal Cancer Cells: Evidence For Growth Suppression By Inhibiting COX‐2 Expression. Int J Cancer 2000; 86(5): 667-71. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0215(20000601)86:5<667::AID-IJC10>3.0.CO;2-Y [DOI:10.1002/(SICI)1097-0215(20000601)86:53.0.CO;2-Y]
24. Hemmati A, Hooshmand GH, Ghorbanzadeh B, et al. Investigation Of The Local Healing Effects Of Vitamin K On Complete Skin Lesions In Albino Mice. Iranian Congress Of Physiology And Pharmacology. 2015 Sep. 7- 11, Kashan, Iran.
25. Nasiri S, Sedigha A, Moravej Farshi H, et al. Relationship Of Blood Levels Of Vitamins A And E With Psoriasis. Iran J Dermatol 2007; 10(2): 130-4.
26. Booth SL, Golly I, Sacheck JM, et al. Effect Of Vitamin E Supplementation On Vitamin K Status In Adults With Normal Coagulation Status. Am J Clin Nutr 2004; 80(1): 143-8. [DOI:10.1093/ajcn/80.1.143]
27. Ray D, Deshmukh P, Goswami K, et al. Antioxidant Vitamin Levels In Sickle Cell Disorders. Natl Med J India 2007; 20(1): 11-3.
28. Leveque N, Robin S, Muret P, et al. In Vivo Assessment Of Iron And Ascorbic Acid In Psoriatic Dermis. Acta Derm Venereol 2004; 84(1): 2-5. [DOI:10.1080/00015550310014717]
29. Khoshvaghti A, Nazifi S, Kazemi M. Simultaneous Effect Of Vitamin C And Warfarin On Coagulation Pathways Of Rats. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci 2009; 17(4): 255-61. (Persian)
30. Menon GK, Elias PM. Ultrastructural Localization Of Calcium In Psoriatic And Normal Human Epidermis. Arch Dermatol 1991; 127(1): 57-63. [DOI:10.1001/archderm.1991.01680010067010]
31. Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA, et al. Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine. 8th ed. New York: Mc Graw-Hill, 2012, 197-9.


XML   English Abstract   Printدوره 23، شماره 5 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها