:: دوره 24، شماره 3 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1400 ) ::
جلد 24 شماره 3 صفحات 225-212 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان رضایتمندی از آموزش مهارت‌های بالینی در بین فارغ‌التحصیلان دندانپزشکی عمومی شرکت‌کننده در آزمون دستیاری سال 1398
بهزاد هوشمند1 ، غلامرضا حیدری2، مریم صفرنواده2، مهشید یاراحمدی2، فاطمه سیگارچیان تقی‌زاده2، نوشین صالحی 3
1- گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
2- گروه آموزش عالی وزارت بهداشت، دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
3- گروه پریودانتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران ، Nushin.75s@gmail.com
چکیده:   (513 مشاهده)
زمینه: یکی از راه‌های ارزشیابی برنامه درسی بررسی رضایتمندی فارغ‌التحصیلان رشته از مهارت‌های عملی کسب شده است. با توجه به نبود داده‌های در سطح ملی، هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان رضایتمندی از آموزش مهارت‌های بالینی از دیدگاه فارغ‌التحصیلان دندانپزشکی عمومی کشور می‌باشد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش یک مطالعه مقطعی توصیفی- تحلیلی است. جامعه مورد بررسی 614 نفر از شرکت کنندگان در آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی سال 1398 بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ای شامل سه قسمت بود که پس از طراحی پرسشنامه، با استفاده از آزمون‌های آماری، روایی و پایایی آن تأیید گردید. پرسشنامه‌ها پیش از برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی بین شرکت کنندگان پخش گردید و پس از جمع‌آوری، اطلاعات آن‌ها استخراج شده و با استفاده از روش‌های آماری آزمون من- ویتنی و کروسکال- والیس به‌منظور مقایسه توزیع رضایتمندی بر اساس سال ورود و تیپ‌بندی دانشگاه در نرم‌افزار SPSS ویرایش 26 آنالیز شد.
یافته‌ها: با توجه به توزیع در زمان آزمون، درصد بازگشت پرسشنامه‌ها 100 درصد بود. بیشترین میزان رضایتمندی مربوط به درس دندانپزشکی کودکان (76/5 درصد)، ترمیمی (71/4 درصد) و رادیولوژی (64/7 درصد) و کمترین نیز مربوط به درس اندودانتیکس (38/1 درصد)، ارتودنسی (41/9 درصد) و بیماری‌های دهان، فک و صورت (45/3 درصد) بود.
نتیجه‌گیری: در مجموع، رضایتمندی شرکت‌کنندگان در این مطالعه در اکثر مهارت‌ها بالاتر از سطح متوسط (بیش از 50 درصد) بود. هر چند، سال ورود به دانشگاه، مهارت‌های عملی مختلف و دانشکده‌های متفاوت تأثیر معناداری بر روی میزان رضایتمندی نشان دادند.
واژه‌های کلیدی: برنامه درسی، شیوه‌های آموزشی، مهارت عملی، دندانپزشکی عمومی
متن کامل [PDF 533 kb]   (85 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1399/9/11 | پذیرش: 1400/4/12 | انتشار: 1400/6/10
فهرست منابع
1. Chan WP, Wu TY, Hsieh MS, et al. Students’ View Upon Graduation: A Survey Of Medical Education In Taiwan. BMC Med Educ 2012; 12: 127-34.
2. Yazdani R, Mohebbi SZ, Mortazavi M, et al. Evaluation Of Clinical Competency And The Influential Factors In Dentistry Students Using The Self-Assessment Method. J Mashhad Dent Sch 2019; 42(4): 348-55. (Persian)
3. Maleknejadyazdi F, Danaeefar N, Jahantigh M, et al. Evaluation Of The Topics Of Theoretical And Clinical Courses Of Operative Dentistry In General Dentistry Major: Alumni Perspectives. J Mashhad Dent Sch 2013; 37(1): 65-72 . (Persian)
4. Yaghini J, Faghihi A, Yamani N, et al. Challenges In Implementing The General Dentistry Curriculum In The Viewpoint Of The Students: A Qualitative Study. J Mashhad Dent Sch 2019; 42(4): 356-69. (Persian)
5. Sanatkhani M, Molla Z, Akbari M. Evaluation Of The Students’ Perception About Clinical Education And Examination In Mashhad School Of Dentistry (Iran) In 2009. J Mashhad Dent Sch 2012; 36(3): 211-22. (Persian)
6. Moghadam AS, Shokoohinia R, Tabatabaei H, et al. Evaluation Of The Achievement Of Educational ObjectivesIn Restorative Dentistry And Periodontics Departments In Zahedan Faculty Of Dentistry During 2014-2015. J Mashhad Dent Sch 2017; 41(2): 91-106. (Persian)
7. Mokhtari MR, Foroozanfar A, Farazi F. Assessment Of Final Year Dental Students' Views Of Science Education In Dental Implants. J Mashhad Dent Sch 2012; 36(2): 157-64. (Persian)
8. Wanigasooriya N. Student Self Assessment Of Essential Skills In Dental Surgery. Br Dent J 2004; 197: 11-4.
9. Petropoulos VC, Arbree NS, Tarnow D, et al. Teaching Implant Dentistry In The Predoctoral Curriculum: A Report From The ADEA Implant Workshop’s Survey Of Deans. J Dent Educ 2006; 70(5): 580-8.
10. Aljohani HA, Alghamdi AS. Predoctoral Dental Implant Education At King Abdulaziz University. Saudi Dent J 2009; 21(3): 135-8.
11. Darabi H, Ranjbar Vakilabadi D, Keshmiri S, et al. Necessity of Academic Education in health, safety and Environment (HSE) at Postgraduate level. Iran South Med J 2019; 22(4): 248-263. (Persian)
12. Nejad Shamsi P, Zaker-Jafari H, Basirat M, et al. Self Assement Of Senior Dental Students About Acquired Skills Based On The Educational Program. Res Med Educ 2017; 9(3): 73-8. (Persian)
13. Mays KA, Branch-Mays GL. A Systematic Review Of The Use Of Self‐Assessment In Preclinical And Clinical Dental Education. J Dent Educ 2016; 80(8): 902-13.
14. Brown GT, Andrade HL, Chen F. Accuracy In Student Self-Assessment: Directions And Cautions For Research. Assess Educ Prin Policy Pract 2015; 22(4): 444-57.
15. Sun J, Adegbosin AE, Reher V, et al. Validity And Reliability of a Self‐Assessment Scale for Dental and Oral Health (DOH) Students’ Perception of Transferable Skills in Australia. Eur J Dent Educ 2020; 24(1): 42-52.
16. Fontana M, González Cabezas C, De Peralta T, et al. Dental Education Required for the Changing Health Care Environment. J Dent Educ 2017; 81(8): eS153-eS161.


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 24، شماره 3 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها