:: دوره 13، شماره 1 - ( مجله علمی پژوهشی طب جنوب 1389 ) ::
جلد 13 شماره 1 صفحات 16-23 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه اثر پروپوفول با کتامین برای ایجاد آرام‌بخشی در بیماران
آقاي هوشنگ شهریاری1، آقاي سید مصطفی علوی، آقاي رسول فراست کیش، خانم نیلوفر معتمد2، آقاي مجتبی کریمی
1- ، shahriarihoshang@yahoo.com
2- دانشکده پزشکی
چکیده:   (13219 مشاهده)

زمینه: هدف از آرام بخشی در هنگام کاتتریزاسیون قلبی در کودکان بیمار، بی حرکتی، بیحسی و ایجاد ثبات در سیستم تنفسی و قلبی است. در این پژوهش به مقایسه اثر کتامین و پروپوفول بر تغییرات همودینامیک، تنفسی، سطح آرام بخشی، سطح احساس درد و مدت زمان بهبودی حین کاتتریزاسیون قلبی پرداختیم. مواد و روش‌ها: طی یک مطالعه کارآزمایی بالینی، 40 کودک بیمار به صورت تصادفی به دو گروه 20 نفری تقسیم شدند. آرام بخشی اولیه در دو گروه باmg/kg 03/0 میدازولام آغاز شد و در ادامه گروهی کتامین و گروهی پروپوفول دریافت کردند. تغییرات همودینامیک، شاخص های تنفسی، عوارض جانبی داروها و شاخص های بیهوشی شامل نمره بندی اصلاح شده رامسی و امتیاز درد در دو گروه ثبت شد. داده ها با استفاده از آزمون های تی تست، تجزیه واریانس و ضریب همبستگی اسپیرمن با سطح معناداری 05/0، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: 5 نفر در گروه پروپوفول و یک نفر در گروه کتامین دچار افت فشارخون سیستولیک شدند که از لحاظ آماری معنادار بود (034/0>P). زمان بهبودی در گروه کتامین 8/1 و در گروه پروپوفول 9/2 دقیقه بود که تفاوت معنی داری نداشت. امتیاز درد بین دو گروه تفاوت معنی داری داشت (010/0>P). تعداد ضربان قلب بین دو گروه تفاوت معنی داری دیده شد (029/0>P) ولی در تعداد تنفس دو گروه تفاوت معنی داری یافت نشد. نتیجه گیری: هر دو داروی کتامین و پروپوفول در کاتتریزاسیون قلبی بیماران کودک مؤثر و دارای خطر کمی می باشند، اما بهتر است پروپوفول تنها در بیماران پایدار از نظر همودینامیک و تحت مونیتورینگ مداوم فشارخون استفاده گردد.

واژه‌های کلیدی: کتامین، پروپوفول، آرام‌بخشی، کودکان، کاتتریزاسیون قلبی
متن کامل [PDF 221 kb]   (1476 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1388/4/1 | پذیرش: 1388/7/13 | انتشار: 1388/11/28


XML   English Abstract   Printدوره 13، شماره 1 - ( مجله علمی پژوهشی طب جنوب 1389 ) برگشت به فهرست نسخه ها