[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 20، شماره 1 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1396 ) ::
جلد 20 شماره 1 صفحات 45-31 برگشت به فهرست نسخه ها
ساخت و اعتباریابی نسخۀ فارسی مقیاس خود مدیریتی دردهای مزمن ستون فقرات
مهتاب بازیاری میمند1، احمد علی‌پور2، علی پولادی‌ریشهری3، مجتبی حبیبی‌عسگرآبادی4
1- گروه روانشناسی، مرکز تحصیلات تکمیلی دکتری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ، meimandmahtab@yahoo.com
2- گروه روانشناسی، مرکز تحصیلات تکمیلی دکتری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
3- گروه روانشناسی، دانشگاه پیام نور، بوشهر، ایران
4- گروه روانشناسی سلامت انستیتو روان‌پزشکی تهران، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
چکیده:   (5263 مشاهده)

زمینه: امروزه یکی از مفاهیم مهم در نظام سلامت مرتبط با درمان و کاهش درد مزمن، مفهوم خودمدیریتی می‌باشد. با توجه به خلاء وجود ابزاری جهت سنجش این مفهوم، پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس خودمدیریتی دردهای مزمن ستون فقرات انجام گردید.

مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی بود که در سال 1394 بر روی 301 نفر از بیماران مبتلا به دردهای مزمن ستون فقرات که به مراکز فیزیوتراپی، بیمارستان و مطب پزشکان ارتوپد و طب فیزیکی و توانبخشی اختلالات ستون فقرات شهرستان بوشهر مراجعه کرده بودند، به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انجام شد. در این مطالعه از روش‌های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، روایی محتوا و همگرا و پایایی بازآزمایی و روش آلفای کرونباخ به کمک دو نرم‌افزار SPSS ویرایش 21 و AMOS ویرایش 20 استفاده گردید.

یافته‌ها: بر اساس نتایج، سه عامل خودمدیریتی پزشکی، هیجانی و عملکردی استخراج گردید که در مجموع توانست 32/39 درصد از متغیر خودمدیریتی درد را تبیین نماید. همچنین مقادیر شاخص‌های برازندگی (65/2=c2/df، 08/0= RMSEA، 95/0=CFI، 92/0=NFI، 94/0=GFI، 91/0=AGFI) در حد قابل قبولی برآورد گردید. روایی محتوا (80/0)، روایی همگرا (با مقیاس‌های خودمدیریتی درد مزمن نیکولاس، سرسختی روانشناختی، خودکارآمدی درد، افکار فاجعه آفرین درد و باورها و ادراک‌های درد به ترتیب با ضرایب 68/0، 47/.، 50/0، 26/0- و 33/0-)، پایایی باز آزمایی (87/0) و پایایی به روش آلفای کرونباخ (79/0) مقیاس نیز تأیید گردید.

نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه شاخص‌های روایی و پایایی همگی در حد مطلوبی برآورد گردیدند، لذا می‌توان از آن در حیطه‌های پژوهشی، ارزیابی و درمان دردهای مزمن ستون فقرات استفاده نمود.

واژه‌های کلیدی: درد مزمن، خودمدیریتی، اختلالات ستون فقرات، پایایی، روایی
متن کامل [PDF 815 kb]   (1972 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بهداشت عمومی
دریافت: 1395/1/25 | پذیرش: 1395/3/19 | انتشار: 1395/12/8
فهرست منابع
1. Anvari MH, Ebrahimi A, Taher Neshatdoost H, et al. The Effectiveness of Group-Based Acceptance and Commitment Therapy on Pain-Related Anxiety, Acceptance of Pain and Pain Intensity in Patients with Chronic Pain. J Isfahan Med Sch 2014; 32(295): 1-10. (Persian) [Google Scholar]
2. Mottaghi MR, Basiri Moghadam M, Rohani Z, et al. The Survey of Prevalence of Vertebral Column Pain and Some Related Factors in Nurses Employed in Gonabad Hospitals. Horizon of Med Sci J 2011; 17(3): 51-7. (Persian) [Google Scholar]
3. Torkan F. Low Back Pain: A Guide to Patient Education. Tehran: Mir Mah Publishing, 2013, 4. (Persian)
4. Ando S, Ono Y, Shimaoka M, et al. Associations of self-estimated workloads with musculoskeletal symptoms among hospital nurses. Occup Environ Med 2000; 57(3): 211-6. [Google Scholar]
5. Naseri N. Physiotherapy in orthopedic complications: assessment, diagnosis, treatment. Tehran: Sobhe Saadat Publishing, 2002, 16. (Persian)
6. Gatchel R, Turk D. Psychological approaches to pain management and treatment. Translated by Mohammad Ali Asghari Moghaddam, Bahman Najarian, Mohsen Mohammadi, Mohsen Dehghan. Tehran: Roshd Publishing, 2002, 652. (Persian)
7. Asghari Moghaddam MA, Habibi M. Race, ethnicity and pain. J Reflection of Knowledge 2008; 2(7): 23-9. (Persian)
8. Zouhmand M. Association between social support and quality of life in persons with multiple sclerosis. Tehran: social welfare and rehabilitation science university, 2007, 11. (Persian)
9. Lorig KR, Ritter P, Stewart AL, et al. Chronic disease self-management program: 2-year health status and health care utilization outcomes. Med Care 2001; 39(11): 1217-23. [PubMed] [Google Scholar]
10. Lorig K, Holman H. Self-managrment education: History, definition, outcomes, and mechanisms. Ann Behav Med 2003; 26(1): 1-7. [PubMed] [Google Scholar]
11. Scheiner G, Boyer BA. Characteristics of basal insulin requirements by age and gender in patients with Type-1 diabetes. Diabetes Res Clin Pract 2005; 69(1): 14-21. [PubMed] [Google Scholar]
12. Sawyer SM. Action plants, self-monitoring and adherence: changing behavior to promote better self management. Med J Aust 2002; 177(2): S72-4. [PubMed] [Google Scholar]
13. Corbin J, Strauss A. Nursing Theories: Trajectory Model. 2013. (Accessed Mar 8, 2016, at: http:// nursingplanet.com /Nursing_Research)
14. Lorig K, Holman H, Sobel D, et al. Living a healthy life with chronic conditions. 3rd ed. Boulder: Bull Publishing, 2006, 171.
15. Merlin JS, Walcott M, Kerns R, et al. Pain Self-Management in HIV-Infected Individuals with Chronic Pain: a qualitative study. Pain Med 2015; 16(4): 706-14. [PubMed] [Google Scholar]
16. Bair MJ, Matthias MS, Nyland KA, et al. Barriers and Facilitators to Chronic Pain Self-Management: A Qualitative Study of Primary Care Patients with Comorbid Musculoskeletal Pain and Depression. Pain Med 2009; 10(7): 1280-90. [PubMed] [Google Scholar]
17. Aikens JE, Bingham R, Piette JD. Patient-provider communication and self-care behavior among type 2 diabetes patients. Diabetes Edu 2005; 31(5): 681-90. [PubMed] [Google Scholar]
18. Voerman JS, Remerie S, Westendorp T, et al. Effects of a guided internet-delivered self-help intervention for adolescents with chronic pain. J Pain 2015; 16(11): 1115-26. [PubMed] [Google Scholar]
19. Rafieifar S, Attarzade M, Ahmadzade Asl M, et al. Comprehensive system of empowering people To take care of my health. 1st ed.Ghom: Mehr Ravash Publishing, 2006, 42. (Persian)
20. Gholami Fesharaki M, Talebyan D, Aghamiri Z, et al. Reliability and validity of Job Satisfaction Survey questionair in military health care workers. J Mil Med 2011; 13(4): 241-6. (Persian) [Google Scholar]
21. Gheshlaghi G, Abedi M, Asghari Moghaddam A, et al. Psychometric characteristics of pain self-management checklist (PSMC) in patients with chronic pain. Iranian Journal of Psychiatry & Clin Psychology 2012; 18(2): 150-6. (Persian) [Google Scholar]
22. Valipoor F, Rezaei F. Assessment of Illness perception in the patient with diabetes mellitus and its association with control of blood sugar in the patientsreferring to Tohid Hospital in Sanadaj city in 2011. Sci J Kurdistan Uni Med Sci. 2013; 18: 9-17. (Persian) [Google Scholar]
23. Gafvels C, Wandell PE. Coping strategies in men and women with type 2 diabetes in swedish primary care. Diabetes Res Clin Pract 2006; 71(3): 280-9. [PubMed] [Google Scholar]
24. Keogh KM, White P, Smith SM, et al. Changing illness perception in patients with poorly controlled type 2 diabetes, a randomized controlled trial of a family-based intervention: protocol and pilot study. Bmc Fam Pract 2007; 8(1): 36. [PubMed] [Google Scholar]
25. Asghari Moghaddam MA. The measurement of pain: study new approaches to the psychology of pain. Tehran: Roshd Publishing, 2011, 1-254. (Persian)
26. McGillion MH, Watt-Watson J, Stevens B, et al. Randomized controlled trial of a psychoeducation program for the self-management of chronic cardiac pain. J Pain Symptom Manage 2008; 36(2): 126-40. [PubMed] [Google Scholar]
27. Zare Shahabadi A, Ebrahimi Sadrabadi F. Impact of cognitive factors on treatment of Type 2 Diabetes in Yazd. J Clin Psy Stu 2012; 4(13): 1-22. (Persian) [Google Scholar]
28. Siguroardottir AK. Self-care in diabetes: model of factors affecting self-care. J Clin Nurs 2005; 14(3): 301-14. [PubMed] [Google Scholar]
29. Sullivan MJ, Thorn B, Haythornthwaite JA, et al. Theoretical perspectives on the relation between catastrophizing and pain. Clin J Pain 2001; 17(1): 52-64. [PubMed] [Google Scholar]
30. Valli SN, Haapanen M. Positive psychological capital and growth of Enetreneurs Frontiers of Entrepreneurship Research; 2009. (Accessed Dec 18, 2015, at http://digitalknowledge.babu)
31. Peters ML, Rius-Ottenheim N,Giltay, E.J. Handboek Positieve Psychologie. Amsterdam: Boom, 2013, 153-65.
32. Leppin AL, Gionfriddo MR, Sood A, et al. The efficacy of resilience training programs: a systematic review protocol. Syst Rev 2014; 3(1): 20. [PubMed] [Google Scholar]
33. Schrank B, Bird V, Rudnick A, et al. Determinants, self-management strategies and interventions for hope in people with mental disorders: Systematic search and narrative review. J Soc Sci Med 2012; 74(4): 554-64. [PubMed] [Google Scholar]
34. Choobdari M, Dastjerdi R, Sharifzade Gh. The impact of self-care education on life expectancy in acute coronary syndrome patients. J Birjand Univ Med Sci 2014; 22(1): 19-26. (Persian) [Google Scholar]
35. Norouzi A, Ghofranipour F, Heydarnia A, et al. Determinants of physical activity based on Health Promotion Model (HPM) in diabetic women of Karaj diabetic institute. Iran South Med J 2010; 13(1): 41-51. (Persian) [Google Scholar]
36. Abubakari AR, Cousins R, Thomas C, et al. Sociodemographic and clinical predictors of self-management among people with poorly controlled type 1 and type 2 diabetes: the role of illness perceptions and self-efficacy. J Diabetes Res 2016; 2016: 12. [PubMed] [Google Scholar]
37. Krok JL, Baker TA. The influence of personality on reported pain and self-efficacy for pain management in older cancer patients. J Health Psychol 2014; 19(10): 1261-70. [PubMed] [Google Scholar]
38. Farrokhi A, Motesharrei A, Zeyd Abadi R. Determine the validity and reliability of the Persian version of Brunel Mood Scale with 32 questions. J Motor Beh 2013; 5(13): 15-40. (Persian) [Google Scholar]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Bazyari Meymand M, Alipour A, Pouladi Rishahri A, Habibi Asgarabadi M. Construction and Validation of the Persian Version of Self-Management Scale of Chronic Spinal Pains. Iran South Med J. 2017; 20 (1) :31-45
URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-855-fa.html

بازیاری میمند مهتاب، علی‌پور احمد، پولادی‌ریشهری علی، حبیبی‌عسگرآبادی مجتبی. ساخت و اعتباریابی نسخۀ فارسی مقیاس خود مدیریتی دردهای مزمن ستون فقرات. طب جنوب. 1396; 20 (1) :45-31

URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-855-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 20، شماره 1 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب ISMJ

Iranian South Medical Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which allows users to read,
copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly

Copyright © 2022, Iranian South Medical Journal| All Rights Reserved

Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4419