دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

             اهداف و زمینه‌ها

مجله طب جنوب نشریه‌ای دارای رتبه علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است که هدف از انتشار آن ارائه نظریه‌ها، نتایج پژوهش‌ها و دستاوردهای علمی در زمینه علوم پایه، بالینی و سلامت و ارتقا دانش موجود می‌باشد که به دنبال آن ارتقای سطح کیفی آموزش و پژوهش، تبادل و توسعه آموخته‌ها و تجربیات تازه علمی و آشنا کردن دانش‌آموخته‌گان با آخرین یافته‌های علمی را دربر دارد.

مجله به صورت دوماهنامه و به زبان فارسی با خلاصه انگلیسی در منتشر می‌شود که با هدف ارتقای سطح دانش پژوهشگران در حیطه علوم پایه و بالینی و برقراری ارتباط سازنده بین محققین این حوزه، از طریق انتشار دستاوردهای علمی ایشان، به صورت الکترونیک ارائه می‌گردد.

انتشار مقاله پژوهشی اصیل (Original Research Article)، مقاله مروری (Review Article)، مورد نگاری (Case Report)، مقالات کوتاه (Short Article)، نقد کتاب (Book Review) و نامه به سردبیر (Letter to Editor) در شاخه‌های گوناگون علوم پزشکی در گستره علوم پایه، بالینی و حوزه سلامت بویژه بیماری‌های شایع منطقه جنوب کشور و شمال خلیج فارس و دریای عمان که در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ یا تحت بررسی نشده است، در حوزه عملکرد این مجله می‌باشد.

فرایند پذیرش مقاله

  1. ثبت مقاله توسط نویسنده در وبگاه ارسال مقاله (Manuscriptonline) شامل تکمیل مشخصات نویسندگان و مقاله و ثبت نهایی مقاله. لطفا جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کنید و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید.

  2. اعلام نظر سردبیر و هیئت تحریریه در ارتباط با مقاله و در صورت نیاز ارجاع به دبیر تخصصی (7 روز)؛

  3. ارائه مقاله به 2 تا 3 داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله: فرایند داوری مقالات مورد بررسی دراین نشریه بصورت داوری دو سوکور (Double Blind) بوده و کلیه مقالات توسط دو تا سه داورعلمی و یک داور آماری، مورد ارزیابی قرار میگیرند؛

  4. فرصت داوران جهت بررسی مقاله و اعلام نظر به همراه تکمیل فرم ارزیابی داوری و اعلام نظر به سردبیر و نویسنده در خصوص کیفیت و کمیت مقاله (15 روز)؛

  5. چهار حالت ممکن است:

الف. اگر دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.

ب) اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده داده خواهد شد.

ج) اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد 1 و 2 تصمیم گرفته خواهد شد.

د. اگر داوران در فرصت مقرر داوری را انجام ندهند؛ در این صورت مجددا داور/داوران جدیدی در نظر گرفته می‌شود.

6. ارائه مجدد مقاله از سوی نویسندگان. (دو ماه)؛

7. ارسال مقالات به داوران پیشین جهت بازبینی مقاله (1 روز)؛

8. ارایه نظر نهایی داوران مبنی بر پذیرش یا رد مقاله (3 روز)

9. در صورت رد مقاله به نویسنده اطلاع داده می شود و در صورت پذیرش به مرحله بعدی می رود (1 روز)؛

10. مقالات جهت ویراستاری فارسی و انگلیسی ارسال می گردد (10 روز)

11. مقالات جهت صفحه آرایی ارسال می گردد (2 روز)

12. مدت انتظار مقالات در نوبت چاپ بستگی به تعداد مقالات تأیید شده دارد (1 سال و 6 ماه)

13. در نهایت پس از چاپ مقاله به صورت فایل پی دی اف و رایگان در وب‌سایت مجله قابل دانلود خواهد بود.

توجه:

1. مسئولیت مطالب هر مقاله بر عهدۀ نویسنده مسئول است.

2. مقاله‌های ارسال شده قبلا در مجلۀ دیگر یا مجموعه مقاله‌ها، سمینار (داخلی، ملی یا بین‌الملی) به چاپ نرسیده یا همزمان برای چاپ به جای دیگر سپرده نشده باشند.

3. تمامی مقاله‌های ارسالی در صورت تأیید یا رد مقاله در آرشیو مجله نگهداری شده، لذا مقاله‌های رسیده به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.

4. محتوای مقاله باید با اهداف مجله متناسب باشد (تشخیص این مورد با هیئت تحریریه است).

5. با توجه به سیاست‌های هیئت تحریریه، مجله از بررسی و چاپ مقاله‌های ترجمه شده معذور است.

6. نقل مطالب از فصلنامه با ذکر مأخذ، بلامانع است.

7. نویسندگان محترم هنگام ارسال مقاله یک نامه مبنی بر این که مقاله جهت چاپ به مجلۀ دیگری ارسال نگردیده، همراه نمایند، در غیر این صورت مجله از ارسال مقاله به داوری معذور خواهد بود.

آدرس صفحه: http://ismj.bpums.ac.ir/page.php?slct_pg_id=41&sid=1&slc_lang=fa

نشانی مطلب در وبگاه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب:
http://ismj.bpums.ac.ir/find.php?item=1.41.28.fa
برگشت به اصل مطلب