[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 22، شماره 5 - ( دوماهنامه طب جنوب 1398 ) ::
جلد 22 شماره 5 صفحات 296-306 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط بین میزان هورمون آنتی‌مولرین و گونادوتروپین کوریونیک انسانی (بتا) مایع فولیکولی و بلوغ تخمک
افسانه قاسمی1 ، زهرا دورودیان 2، مریم برکت3، فاطمه سادات امجدی1، مریم طباطبایی1
1- مرکز توسعه تحقیقات بالینی شهید اکبرآبادی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
2- مرکز توسعه تحقیقات بالینی شهید اکبرآبادی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران ، Zhr.dorodian@gmail.com
3- بخش زیست پزشکی ترمیمی، مرکز زیست‌شناسی و فناوری سلول‌های بنیادی، پژوهشگاه رویان، تهران
چکیده:   (1139 مشاهده)
زمینه: مایع فولیکولی ](FF) [Follicular Fluid در آماده‌سازی محیط، جهت رشد و باروری تخمک نقش مهمی ایفا می‌کند. در این رابطه، تغییرات بیوشیمیایی و هورمونی پیرامون تخمک، ممکن است در کیفیت تخمک و باروری آن تأثیر بگذارد. هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین سطح هورمون گونادوتروپین کوریونیک انسانی ](Beta-HCG) [Beta Human Chorionic Gonadotropin و هورمون آنتی مولرین ](AMH)[Anti Mullerian Hormone مایع فولیکولی بر بلوغ تخمک در چرخه‌های لقاح آزمایشگاهی ](IVF)[In Vitro Fertilization است.
مواد و روش‌ها: FF مربوط به 30 زن در چرخه تحریک کنترل شده تخمدان، تحت نظارت قرار گرفت. پس از بررسی بلوغ تخمک سطح AMH وBeta-HCG  درFF  که شامل تخمک‌های متافاز I(MI) وII (MII) و ](GV)[Germinal Vesicle  بود بررسی گردید. 14 روز بعد از انتقال جنین، سطح سرمیBeta-HCG  اندازه‌گیری شد. وجود ضربان قلب جنین به عنوان بارداری بالینی تلقی گردید.
یافته‌ها: تفاوت قابل توجه‌ای بین میانگین سطحBeta-HCG  در تخمک بالغ (081/21±73/53 واحد بین‌المللی بر میلی‌لیتر) و نابالغ (000/21±90/52 واحد بین‌المللی بر میلی‌لیتر) وجود نداشت (800/0=p). سطحBeta-HCG  در FF حاوی تخمک‌هایMII  به‌طور قابل توجه‌ای با بارداری بالینی مرتبط بود (040/0=p،400/14±73/64). رابطه قابل توجه‌ای بین سطحAMH  درFF  و بلوغ تخمک و بارداری بالینی وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: مطالعه ما ارتباط قابل توجه‌ای بینBeta-HCG  و  AMHدر FF و بلوغ تخمک نشان نداد. سطح Beta-HCG در  FFبا بارداری بالینی مرتبط بود. بنابراین احتمالاً سایر محتویاتFF  به همراهAMH  وBeta-HCG  بر بلوغ تخمک تأثیر‌ گذارند.
واژه‌های کلیدی: بلوغ تخمک، Beta-HCG، هورمون آنتی مولرین، لقاح آزمایشگاهی، مایع فولیکولی
متن کامل [PDF 916 kb]   (793 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بیماری‌های زنان
دریافت: 1397/11/16 | پذیرش: 1398/6/23 | انتشار: 1398/9/10
فهرست منابع
1. Revelli A, Canosa S, Bergandi L, et al. Oocyte Polarized Light Microscopy, Assay of Specific Follicular Fluid Metabolites, and Gene Expression in Cumulus Cells as Different Approaches to Predict Fertilization Efficiency after ICSI. Reprod Biol Endocrinol 2017; 15(1): 47. [DOI:10.1186/s12958-017-0265-2]
2. Cadoret V, Frapsauce C, Jarrier P, et al. Molecular Evidence that Follicle Development is Accelerated in Vitro Compared to in Vivo. Reproduction 2017; 153(5): 493-508. [DOI:10.1530/REP-16-0627]
3. Costa LO, Mendes MC, Ferriani RA, et al. Estradiol and Testosterone Concentrations in Follicular Fluid as Criteria to Discriminate between Mature and Immature Oocytes. Braz J Med Biol Res 2004; 37(11): 1747-55. [DOI:10.1590/S0100-879X2004001100021]
4. Revelli A, Delle Piane L, Casano S, et al. Follicular Fluid Content and Oocyte Quality: from Single Biochemical Markers to Metabolomics. Reprod Biol Endocrinol 2009; 7: 40. [DOI:10.1186/1477-7827-7-40]
5. Levy G, Hill MJ, Ramirez C, et al. Serum Human Chorionic Gonadotropin Levels on the Day before Oocyte Retrieval do not Correlate with Oocyte Maturity. Fertil Steril 2013; 99(6): 1610-4. [DOI:10.1016/j.fertnstert.2012.12.053]
6. ÜÇkardeŞler ÖM, Kiliç S, Özakşit G, et al. Human Chorionic Gonadotropin Levels in Serum and Follicular Fluid are Correlated with Body Mass Index Rather than the Route of Administration of Purified hCG in ART Cycles. Turk J Med Sci 2009; 39(3): 389-96.
7. Zhang L, Wang H, Zhang R, et al. [Correlation of Follicular Fluid Human Chorionic Gonadotrophin Level with Oocyte Maturity and Early Embryonic Development]. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 2014; 34(2): 260-4.
8. Snoeck F, Sarrazin S, Wydooghe E, et al. Age and Anti-Mullerian Hormone Levels Predict the Success of in Vitro Maturation of Cat Oocytes. Reprod Domest Anim 2017; 52(Suppl 2): 98-102. [DOI:10.1111/rda.12827]
9. Kim JH, Lee JR, Chang HJ, et al. Anti-Mullerian Hormone Levels in the Follicular Fluid of the Preovulatory Follicle: A Predictor for Oocyte Fertilization and Quality of Embryo. J Korean Med Sci 2014; 29(9): 1266-70. [DOI:10.3346/jkms.2014.29.9.1266]
10. Simoes-Pereira J, Nunes J, Aguiar A, et al. Influence of Body Mass Index in AntiMullerian Hormone Levels in 951 NonPolycystic Ovarian Syndrome Women Followed at a Reproductive Medicine Unit. Endocrine 2018; 61(1): 144-8. [DOI:10.1007/s12020-018-1555-y]
11. Cupisiti S, Dittrich R, Muller A, et al. Correlation between Anti-Mullerian Hormone, Inhibin B, and Activin A in Follicular Fluid in IVF/ICSI Patints for Assessing the Maturation and Developmental Potential of Oocyte. Eur J Med Res 2007; 12(12): 604-8.
12. Takahashi C, Fujito A, Kazuka M, et al. Anti Mullerian Hormone Substance from Follicular Fluid is Positively Associated with Success in Oocyte Fertilization During in Vitro Fertilization. Fertil Steril 2008; 89(3): 586-91. [DOI:10.1016/j.fertnstert.2007.03.080]
13. Fadini R, Comi R, Mignini Renzini M, et al. Anti-Mullerian Hormone as a Predictive Marker for the Selection of Women for Oocyte in Vitro Maturation Treatment. J Assist Reprod Genet 2011; 28(6): 501-8. [DOI:10.1007/s10815-011-9589-6]
14. Zhang Y, Shao L, Xu Y, et al. Effect of AntiMullerian Hormone in Culture Medium on Quality of Mouse Oocytes Matured in Vitro. Plos One 2014; 9(6): e99393. [DOI:10.1371/journal.pone.0099393]
15. Carpintero NL, Suarez OA, Mangas CC, et al. Follicular Steroid Hormones as Markers of Oocyte Quality and Oocyte Development Potential. J Hum Reprod Sci 2014; 7(3): 187-93. [DOI:10.4103/0974-1208.142479]
16. Sarhan D, El Mazny A, Taha T, et al. Estradiol and Luteinizing Hormone Concentrations in the Follicular Aspirate During Ovum Pickup as Predictors of in Vitro Fertilization (IVF) Outcome. Mid East Fertil Soc J 2017; 22(1): 27-32. [DOI:10.1016/j.mefs.2016.09.005]
17. Salehnia M, Zavareh S. The Effects of Progesterone on Oocyte Maturation and Embryo Development. Int J Fertil Steril 2013; 7(2): 74-81.
18. Theofanakis C, Drakakis P, Besharat A, et al. Human Chorionic Gonadotropin: The Pregnancy Hormone and More. Int J Mol Sci 2017; 18(5): 1059. [DOI:10.3390/ijms18051059]
19. Rahmani E, Ahmadi SH, Motamed N, et al. Study of Association Between Ovarian Volume with the Number of Antral Follicles and Third Day of Menstruation FSH in Infertile Patients Referred to Omid Persian Gulf Infertility Clinic. Iran South Med J 2016; 19(4): 608-19. [DOI:10.18869/acadpub.ismj.19.4.608]
20. Luddi A, Capaldo A, Focarelli R, et al. Antioxidants Reduce Oxidative Stress in Follicular Fluid of Aged Women Undergoing IVF. Reprod Biol Endocrinol 2016; 14(1): 57. [DOI:10.1186/s12958-016-0184-7]
21. Kudsy M, Alhalabi M, Al-Quobaili F. Follicular Fluid Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) Could be a Predictor for Pregnancy Outcome in Normo-Responders and Polycystic Ovary Syndrome Women Undergoing IVF/ICSI Treatment Cycles. Mid East Fertil Soc J 2016; 21(1): 52-6. [DOI:10.1016/j.mefs.2015.11.001]
22. Tramisak Milakovic T, Panic Horvat L, Cavlovic K, et al. Follicular Fluid AntiMullerian Hormone: a Predictive Marker of Fertilization Capacity of MII Oocytes. Arch Gynecol Obstet 2015; 291(3): 681-7. [DOI:10.1007/s00404-014-3460-9]
23. Stojsin Carter A. Anti-Mullerian Hormone as a Marker of Oocyte Quantity, Developmental Potential, and Fetal Sex [dissertation]. Guelph Univ., 2016.
24. Lin D, Ran J, Zhu S, et al. Effect of GOLPH3 on Cumulus Granulosa Cell Apoptosis and ICSI Pregnancy Outcomes. Sci rep 2017; 7(1): 7863. [DOI:10.1038/s41598-017-08343-w]
25. Kedem-Dickman A, Maman E, Yung Y, et al. Anti-Mullerian Hormone is Highly Expressed and Secreted from Cumulus Granulosa Cells of Stimulated Preovulatory Immature and Atretic Oocytes. Reprod Biomed Online 2012; 24(5): 540-6. [DOI:10.1016/j.rbmo.2012.01.023]
26. Mehta BN, Chimote MN, Chimote NN, et al. Follicular-Fluid Anti-Mullerian Hormone (FF AMH) is a Plausible Biochemical Indicator of Functional Viability of Oocyte in Conventional in Vitro Fertilization (IVF) Cycles. J Hum Reprod Sci 2013; 6(2): 99-105. [DOI:10.4103/0974-1208.117168]
27. Weghofer A, Kim A, Barad DH, et al. Follicle Stimulating Hormone and Anti-Mullerian Hormone Per Oocyte in Predicting in Vitro Fertilization Pregnancy in High Responders: a Cohort Study. Plos One 2012; 7(4): e34290. [DOI:10.1371/journal.pone.0034290]
28. Revelli A, Canosa S, Bergandi L, et al. Oocyte Polarized Light Microscopy, Assay of Specific Follicular Fluid Metabolites, and Gene Expression in Cumulus Cells as Different Approaches to Predict Fertilization Efficiency after ICSI. Reprod Biol Endocrinol 2017; 15(1): 47. [DOI:10.1186/s12958-017-0265-2]
29. Cadoret V, Frapsauce C, Jarrier P, et al. Molecular Evidence that Follicle Development is Accelerated in Vitro Compared to in Vivo. Reproduction 2017; 153(5): 493-508. [DOI:10.1530/REP-16-0627]
30. Costa LO, Mendes MC, Ferriani RA, et al. Estradiol and Testosterone Concentrations in Follicular Fluid as Criteria to Discriminate between Mature and Immature Oocytes. Braz J Med Biol Res 2004; 37(11): 1747-55. [DOI:10.1590/S0100-879X2004001100021]
31. Revelli A, Delle Piane L, Casano S, et al. Follicular Fluid Content and Oocyte Quality: from Single Biochemical Markers to Metabolomics. Reprod Biol Endocrinol 2009; 7: 40. [DOI:10.1186/1477-7827-7-40]
32. Levy G, Hill MJ, Ramirez C, et al. Serum Human Chorionic Gonadotropin Levels on the Day before Oocyte Retrieval do not Correlate with Oocyte Maturity. Fertil Steril 2013; 99(6): 1610-4. [DOI:10.1016/j.fertnstert.2012.12.053]
33. ÜÇkardeŞler ÖM, Kiliç S, Özakşit G, et al. Human Chorionic Gonadotropin Levels in Serum and Follicular Fluid are Correlated with Body Mass Index Rather than the Route of Administration of Purified hCG in ART Cycles. Turk J Med Sci 2009; 39(3): 389-96.
34. Zhang L, Wang H, Zhang R, et al. [Correlation of Follicular Fluid Human Chorionic Gonadotrophin Level with Oocyte Maturity and Early Embryonic Development]. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 2014; 34(2): 260-4.
35. Snoeck F, Sarrazin S, Wydooghe E, et al. Age and Anti-Mullerian Hormone Levels Predict the Success of in Vitro Maturation of Cat Oocytes. Reprod Domest Anim 2017; 52(Suppl 2): 98-102. [DOI:10.1111/rda.12827]
36. Kim JH, Lee JR, Chang HJ, et al. Anti-Mullerian Hormone Levels in the Follicular Fluid of the Preovulatory Follicle: A Predictor for Oocyte Fertilization and Quality of Embryo. J Korean Med Sci 2014; 29(9): 1266-70. [DOI:10.3346/jkms.2014.29.9.1266]
37. Simoes-Pereira J, Nunes J, Aguiar A, et al. Influence of Body Mass Index in AntiMullerian Hormone Levels in 951 NonPolycystic Ovarian Syndrome Women Followed at a Reproductive Medicine Unit. Endocrine 2018; 61(1): 144-8. [DOI:10.1007/s12020-018-1555-y]
38. Cupisiti S, Dittrich R, Muller A, et al. Correlation between Anti-Mullerian Hormone, Inhibin B, and Activin A in Follicular Fluid in IVF/ICSI Patints for Assessing the Maturation and Developmental Potential of Oocyte. Eur J Med Res 2007; 12(12): 604-8.
39. Takahashi C, Fujito A, Kazuka M, et al. Anti Mullerian Hormone Substance from Follicular Fluid is Positively Associated with Success in Oocyte Fertilization During in Vitro Fertilization. Fertil Steril 2008; 89(3): 586-91. [DOI:10.1016/j.fertnstert.2007.03.080]
40. Fadini R, Comi R, Mignini Renzini M, et al. Anti-Mullerian Hormone as a Predictive Marker for the Selection of Women for Oocyte in Vitro Maturation Treatment. J Assist Reprod Genet 2011; 28(6): 501-8. [DOI:10.1007/s10815-011-9589-6]
41. Zhang Y, Shao L, Xu Y, et al. Effect of AntiMullerian Hormone in Culture Medium on Quality of Mouse Oocytes Matured in Vitro. Plos One 2014; 9(6): e99393. [DOI:10.1371/journal.pone.0099393]
42. Carpintero NL, Suarez OA, Mangas CC, et al. Follicular Steroid Hormones as Markers of Oocyte Quality and Oocyte Development Potential. J Hum Reprod Sci 2014; 7(3): 187-93. [DOI:10.4103/0974-1208.142479]
43. Sarhan D, El Mazny A, Taha T, et al. Estradiol and Luteinizing Hormone Concentrations in the Follicular Aspirate During Ovum Pickup as Predictors of in Vitro Fertilization (IVF) Outcome. Mid East Fertil Soc J 2017; 22(1): 27-32. [DOI:10.1016/j.mefs.2016.09.005]
44. Salehnia M, Zavareh S. The Effects of Progesterone on Oocyte Maturation and Embryo Development. Int J Fertil Steril 2013; 7(2): 74-81.
45. Theofanakis C, Drakakis P, Besharat A, et al. Human Chorionic Gonadotropin: The Pregnancy Hormone and More. Int J Mol Sci 2017; 18(5): 1059. [DOI:10.3390/ijms18051059]
46. Rahmani E, Ahmadi SH, Motamed N, et al. Study of Association Between Ovarian Volume with the Number of Antral Follicles and Third Day of Menstruation FSH in Infertile Patients Referred to Omid Persian Gulf Infertility Clinic. Iran South Med J 2016; 19(4): 608-19. [DOI:10.18869/acadpub.ismj.19.4.608]
47. Luddi A, Capaldo A, Focarelli R, et al. Antioxidants Reduce Oxidative Stress in Follicular Fluid of Aged Women Undergoing IVF. Reprod Biol Endocrinol 2016; 14(1): 57. [DOI:10.1186/s12958-016-0184-7]
48. Kudsy M, Alhalabi M, Al-Quobaili F. Follicular Fluid Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) Could be a Predictor for Pregnancy Outcome in Normo-Responders and Polycystic Ovary Syndrome Women Undergoing IVF/ICSI Treatment Cycles. Mid East Fertil Soc J 2016; 21(1): 52-6. [DOI:10.1016/j.mefs.2015.11.001]
49. Tramisak Milakovic T, Panic Horvat L, Cavlovic K, et al. Follicular Fluid AntiMullerian Hormone: a Predictive Marker of Fertilization Capacity of MII Oocytes. Arch Gynecol Obstet 2015; 291(3): 681-7. [DOI:10.1007/s00404-014-3460-9]
50. Stojsin Carter A. Anti-Mullerian Hormone as a Marker of Oocyte Quantity, Developmental Potential, and Fetal Sex [dissertation]. Guelph Univ., 2016.
51. Lin D, Ran J, Zhu S, et al. Effect of GOLPH3 on Cumulus Granulosa Cell Apoptosis and ICSI Pregnancy Outcomes. Sci rep 2017; 7(1): 7863. [DOI:10.1038/s41598-017-08343-w]
52. Kedem-Dickman A, Maman E, Yung Y, et al. Anti-Mullerian Hormone is Highly Expressed and Secreted from Cumulus Granulosa Cells of Stimulated Preovulatory Immature and Atretic Oocytes. Reprod Biomed Online 2012; 24(5): 540-6. [DOI:10.1016/j.rbmo.2012.01.023]
53. Mehta BN, Chimote MN, Chimote NN, et al. Follicular-Fluid Anti-Mullerian Hormone (FF AMH) is a Plausible Biochemical Indicator of Functional Viability of Oocyte in Conventional in Vitro Fertilization (IVF) Cycles. J Hum Reprod Sci 2013; 6(2): 99-105. [DOI:10.4103/0974-1208.117168]
54. Weghofer A, Kim A, Barad DH, et al. Follicle Stimulating Hormone and Anti-Mullerian Hormone Per Oocyte in Predicting in Vitro Fertilization Pregnancy in High Responders: a Cohort Study. Plos One 2012; 7(4): e34290. [DOI:10.1371/journal.pone.0034290]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghasemi A, Doroudian Z, Barekat M, Amjadi F S, Tabatabaee M. The Correlation of the Follicular Fluid Levels of Anti-Mullerian Hormone and Beta Human Chorionic Gonadotropin with Oocyte Matura-tion. Iran South Med J. 2019; 22 (5) :296-306
URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1173-fa.html

قاسمی افسانه، دورودیان زهرا، برکت مریم، امجدی فاطمه سادات، طباطبایی مریم. بررسی ارتباط بین میزان هورمون آنتی‌مولرین و گونادوتروپین کوریونیک انسانی (بتا) مایع فولیکولی و بلوغ تخمک. طب جنوب. 1398; 22 (5) :296-306

URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1173-fa.htmlدوره 22، شماره 5 - ( دوماهنامه طب جنوب 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب ISMJ

Iranian South Medical Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which allows users to read,
copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly

Copyright © 2017, Iranian South Medical Journal| All Rights Reserved

Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4237