[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 23، شماره 5 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1399 ) ::
جلد 23 شماره 5 صفحات 431-441 برگشت به فهرست نسخه ها
تأثیر نانوکیتوزان بارگذاری شده با دونپزیل بر فراموشی القاء شده با اتانول در موش سوری
محمود حیدری1 ، نسرین‌سادات اعظمی 2، مهدی عبادی3
1- گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران
2- گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران ، Azaminasrin@gmail.com
3- گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران
چکیده:   (532 مشاهده)
زمینه: تخریب پیش رونده سیستم عصبی و اختلال حافظه و یادگیری از ویژگی‌های بیماری آلزایمر می‌باشد. یکی از جنبه‌های مطالعاتی در درمان بیماری‌ها، بهبود فرایند دارورسانی است. در این مطالعه از نانو ذرات کیتوسان جهت انتقال داروی دونپزیل و تأثیر آن بر بهبود فراموشی ناشی از اتانول استفاده شد.
مواد و روش‌ها: در این تحقیق تجربی، 136 موش سوری نژاد NMRI به وزن تقریبی 40-30 گرم استفاده شد. تمامی تزریق‌ها به‌صورت درون صفاقی صورت گرفت. در آزمایش اول دوز مناسب اتانول جهت القاء فراموشی، آزمایش دوم جهت اثبات عدم تخریب حافظه توسط نانوکیتوسان حاوی دونپزیل و آزمایش سوم، تأثیر نانوکیتوسان حاوی دوزهای مختلف دونپزیل بر فراموشی ناشی از اتانول انجام شد. داده‌ها به‌صورت میانگین و انحراف معیار ثبت گردید. نرم‌افزار گراف پد پریسم، آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) و پس آزمون Tukey جهت تجزیه و تحلیل استفاده شد. 05/0 >p سطح معنی‌داری در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: آزمایش اول نشان داد که دوزهای (5/0، 75/0 و 1 میلی‌گرم) اتانول به‌طور معنی‌داری سبب ایجاد فراموشی می‌شوند. آزمایش دوم نشان داد که نانوکیتوسان حاوی دونپزیل باعث تخریب حافظه نمی‌شوند. آزمایش سوم نشان داد که برخلاف گروه‌های سالین و نانو ذرات کیتوسان، همه گروه‌های نانوکیتوسانی حاوی دوزهای مختلف دونپزیل به‌طور معنی‌داری فراموشی ناشی از اتانول را بهبود می‌بخشند.
نتیجه‌گیری: نانو ذرات کیتوسان استفاده شده در این مطالعه می‌تواند به‌طور مؤثری در انتقال دارو استفاده شود. لیکن تحقیقات بیشتر جهت کاربرد این ترکیب در انتقال خوراکی داروها مورد نیاز است.
واژه‌های کلیدی: اتانول، دونپزیل، فراموشی، کیتوسان، نانو ذرات
متن کامل [PDF 445 kb]   (177 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی
دریافت: 1398/12/12 | پذیرش: 1399/5/12 | انتشار: 1399/8/17
فهرست منابع
1. Eskandary A, Moazedi AA, Najaph Zade H, et al. Research Paper: Effects Of Donepezil Hydrochloride On Neuronal Response Of Pyramidal Neurons Of The CA1 Hippocampus In Rat Model Of Alzheimer's Disease. Basic Clin Neurosci 2019; 10(2): 109-17. [DOI:10.32598/bcn.9.10.305]
2. Amani M. Pathophysiology Of Alzheimer's Disease. J Ardabil Univ Med Sci 2017; 16(4): 452-63. (Persian)
3. Palop JJ, Mucke L. Amyloid-Β Induced Neuronal Dysfunction In Alzheimer's Disease: From Synapses Toward Neural Networks. Nat Neurosci 2010; 13(7): 812-8. [DOI:10.1038/nn.2583]
4. Zali H, Sadat Seyyedi S, Rashidy Pour A, et al. Epidemiology And Etiology Of Alzheimer's Disease. Koomesh 2015; 16(2): 119-27. (Persian)
5. Congdon EE, Sigurdsson EM. Tau-targeting therapies for Alzheimer disease. Nat Rev Neurol 2019; 14(7): 399-415. [DOI:10.1038/s41582-018-0013-z]
6. Black SE, Doody R, Li H, et al. Donepezil Preserves Cognition And Global Function In Patients With Severe Alzheimer Disease. Neurology 2007; 69(5): 459-69. [DOI:10.1212/01.wnl.0000266627.96040.5a]
7. Kim SH, Kandiah N, Hsu JL, et al. Beyond Symptomatic Effects: Potential Of Donepezil As A Neuroprotective Agent And Disease Modifier In Alzheimer's Disease. Br J Pharmacol 2017; 174(23): 4224-32. [DOI:10.1111/bph.14030]
8. Di Stefano A, Iannitelli A, Laserra S, et al. Drug Delivery Strategies For Alzheimer's Disease Treatment. Expert Opin Drug Deliv 2011; 8(5): 581-603. [DOI:10.1517/17425247.2011.561311]
9. Kogan MJ, Bastus NG, Amigo R, et al. Nanoparticle-Mediated Local And Remote Manipulation Of Protein Aggregation. Nano Lett 2006; 6(1): 110-5. [DOI:10.1021/nl0516862]
10. Raafat D, Sahl HG. Minireview Chitosan And Its Antimicrobial Potential -- A Critical Literature Survey. Microb Biotechnol 2009; 2(2): 186-201. [DOI:10.1111/j.1751-7915.2008.00080.x]
11. Tang C, Chen N, Zhang Q, et al. Preparation And Properties Of Chitosan Nanocomposites With Nanofillers Of Different Dimensions. Polym Degrad Stabil 2009; 94(1): 124-31. [DOI:10.1016/j.polymdegradstab.2008.09.008]
12. Azari A, Rezaei Kalantary R, Keramaty A, et al. Extraction and optimization of chitosan from shrimp shell: preparation, characterization and application in fluoride removal (isotherm, kinetic and thermodynamic studies). Iran South Med J 2016; 19(4): 644-61. (Persian) [DOI:10.18869/acadpub.ismj.19.4.644]
13. Anjireddy K, Karpagam S. Chitosan Nanofilm And Electrospun Nanofiber For Quick Drug Release In The Treatment Of Alzheimer's Disease: In Vitro And In Vivo Evaluation. Int J Biol Macromol 2017; 105(Pt 1): 131-42. [DOI:10.1016/j.ijbiomac.2017.07.021]
14. Sadeghi M, Ganji F, Taghizadeh SM, et al. Preparation And Characterization Of Rivastigmine Transdermal Patch Based On Chitosan Microparticles. Iran J Pharm Res 2016; 15(3): 283-94.
15. Mendes AC, Gorzelanny C, Halter N, et al. Hybrid Electrospun Chitosan-Phospholipids Nanofibers For Transdermal Drug Delivery. Int J Pharm 2016; 510(1): 48-56. [DOI:10.1016/j.ijpharm.2016.06.016]
16. Hamidi M, Azadi A, Rafiei P. Hydrogel Nanoparticles In Drug Delivery. Adv Drug Deliv Rev 2008; 60(15): 1638-49. [DOI:10.1016/j.addr.2008.08.002]
17. Seifhosseini S, Jahanshahi M, Moghimi A, et al. The Effect Of Scopolamine On Avoidance Memory And Hippocampal Neurons In Male Wistar Rats. Basic Clin Neurosci 2011; 3(1): 9-15.
18. Feizolahi F, Azarbayjani MA, Nasehi M, et al. Comparison The Effect Of Short-Term Swimming Training And Curcumin Supplementation On Damaged Spatial Memory After Binge Ethanol Drinking In Male Rats: Preliminary Report. J Med Plants 2017; 16(61 And S10 ): 174-84. (Persian)
19. Zavvari F, Karimzadeh F. A Review On The Behavioral Tests For Learning And Memory Assessments In Rat. Neurosci J Shefaye Khatam 2017; 5(4): 110-24. (Persian) [DOI:10.18869/acadpub.shefa.5.4.110]
20. Piri M, Moshfegh A, Raoufi N, et al. The Influence Of L-Arginine In The Improving Effect Of Nicotine On Ethanol- Induced Amnesia. J Anim Biol 2012; 4(2): 23-32. (Persian)
21. Pakpour B, Hadidi AH, Navaeian M, et al. Repair Ethanol Induced Amnesia With Iranian Lactobacillus Brevis In Rats. J Appl Microbiol Food Ind 2015; 1(1): 1-11. (Persian)
22. Hajizadeh E, Khezri S, Piri M. Influence Of Ethanol On Amnesia And State-Dependent Learning Induced By Scopolamine In Male Mouse. J Anim Biol 2014; 6(4): 1-11. (Persian)
23. Asadi Motlagh M, Pakpour B, Navaian M. The Effect Of 5-HT3 Receptor Agonist Of The Ventral Hippocampus On Amnesia Induced By Ethanol In Mice. Feyz J Kashan Univ Med Sci 2018; 22(3): 239-47. (Persian)
24. Rajaei F, Moghaddam-Shad M, Salehi Z. The Effects Of Amygdalin On The Morphologic Structure Of Mouse Cerebellar Cortex. J Shahrekord Univ Med Sci 2013; 15(3): 26-32. (Persian)
25. Balsters JH, O'Connell RG, Martin MP, et al. Donepezil Impairs Memory In Healthy Older Subjects: Behavioural, EEG And Simultaneous EEG/fMRI Biomarkers. Plos One 2011; 6(9): e24126. [DOI:10.1371/journal.pone.0024126]
26. Repantis D, Laisney O, Heuser I. Acetylcholinesterase Inhibitors And Memantine For Neuroenhancement In Healthy Individuals: A Systematic Review. Pharmacol Res 2010; 61(6): 473-81. [DOI:10.1016/j.phrs.2010.02.009]
27. Al Asmari AK, Ullah Z, Tariq M, et al. Preparation, Characterization, And In Vivo Evaluation Of Intranasally Administered Liposomal Formulation Of Donepezil. Drug Des Devel Ther 2016; 10: 205-15. [DOI:10.2147/DDDT.S93937]
28. Zhang P, Chen L, Gu W, et al. In Vitro And In Vivo Evaluation Of Donepezil-Sustained Release Microparticles For The Treatment Of Alzheimer's Disease. Biomaterials 2007; 28(10): 1882-8. [DOI:10.1016/j.biomaterials.2006.12.016]
29. Abruzzo A, Bigucci F, Cerchiara T, et al. Mucoadhesive Chitosan/Gelatin Films For Buccal Delivery Of Propranolol Hydrochloride. Carbohyd Polym 2012; 87(1): 581-8. [DOI:10.1016/j.carbpol.2011.08.024]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Heidari M, Azami N S, Ebadi M. Effects of Nano-Chitosan Loaded with Donepezil on Ethanol Induced Amnesia in Swiss-type Mice. Iran South Med J. 2020; 23 (5) :431-441
URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1349-fa.html

حیدری محمود، اعظمی نسرین‌سادات، عبادی مهدی. تأثیر نانوکیتوزان بارگذاری شده با دونپزیل بر فراموشی القاء شده با اتانول در موش سوری. طب جنوب. 1399; 23 (5) :431-441

URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1349-fa.htmlدوره 23، شماره 5 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب ISMJ

Iranian South Medical Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which allows users to read,
copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly

Copyright © 2017, Iranian South Medical Journal| All Rights Reserved

Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4313