[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 22، شماره 6 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1398 ) ::
جلد 22 شماره 6 صفحات 415-431 برگشت به فهرست نسخه ها
چالش‌های اجرای بسته‌های طرح تحول نظام سلامت در بوشهر: یک مطالعه کیفی
مریم روانی‌پور1 ، افشین استوار2، حسین دارابی3، شهناز پولادی 4
1- مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج‌فارس، پژوهشکده‌ علوم زیست پزشکی خلیج‌فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
2- مرکز تحقیقات استئوپروز، پژوهشکده علوم بالینی غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
3- مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج‌فارس، پژوهشکده‌ علوم زیست پزشکی خلیج‌فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
4- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران ، Sh.pooladi@bpums.ac.ir
چکیده:   (920 مشاهده)
زمینه: طرح تحول نظام سلامت در راستای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و به منظور دستیابی به پوشش همگانی سلامت، علی رغم دستیابی به موفقیت‌های متعدد، در عمل با چالش‌هایی همراه بوده است. هدف مطالعه تبیین چالش‌های اجرای بسته‌های طرح تحول نظام سلامت در سطح دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بود.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع کیفی با رویکرد تحلیل محتوا با مشارکت 38 نفر از ارائه دهندگان خدمات سلامت به صورت مبتنی بر هدف، به شیوه بحث گروهی متمرکز و مصاحبه نیمه ساختارمند در مراکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی بوشهر انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها به‌صورت همزمان با جمع‌آوری داده‌ها انجام شد. دقت و صحت داده‌ها به روش‌های مختلف مورد تأئید قرار گرفت.
یافته‌ها: سه طبقه اصلی کاهش رضایتمندی، اشکال در زیرساخت‌ها و اشکالات نظام مدیریتی پس از تحلیل 860 کد اولیه حاصل شدند. کاهش رضایت‌مندی از طبقات فرعی رضایت‌مندی اولیه و بروز نارضایتی؛ اشکال در زیرساخت‌ها از سه طبقه فرعی ابهام در قوانین بالادستی، ضعف در سیاست‌گذاری و فرهنگ‌سازی تغییر، و نداشتن پوشش همه جانبه طرح تحول؛ و اشکالات نظام مدیریتی از طبقات فرعی ضعف در برنامه‌ریزی، ضعف در مدیریت منابع انسانی و ضعف در اعمال نظارت تشکیل شده بود.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد عمده چالش‌ها ناشی از مشکلات مالی، اجرای سریع و در نظر نگرفتن شهرهای کمتر برخوردار در اجرای طرح بوده است. به منظور احیاء سریع طرح و دستیابی به اهداف مثبت و مفید آن، پیشنهاد می‌گردد بازبینی و اقدامات مؤثر به ویژه در حل مشکلات زیرساختی و مدیریتی به‌عمل آید.
واژه‌های کلیدی: چالش، خدمات سلامت، طرح تحول، نظام سلامت، مطالعه کیفی
متن کامل [PDF 566 kb]   (176 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: حرفه‌های پزشکی و بهداشتی
دریافت: 1397/11/27 | پذیرش: 1398/8/11 | انتشار: 1398/11/8
فهرست منابع
1. Mohammadpour A, Motallebi MA, Bazeli J, et al. The Quality of Receiving Medical Services in the Society by People and the Factors that Impact on it. Ofogh Danesh 2002; 8(2): 27-31. (Persian)
2. Leaf Proposal Investigating Health Inflation, Before and After Implementation of Health System Transformation Plan.2016. Accessed 2019, at http://nihr.tums.ac.ir/upfiles/documents/307449585.pdf (Persian)
3. Emami Razavi SH. Health system Reform Plan in Iran: Approaching Universal Health Coverage. Hakim Health Sys Res J 2016; 18(4): 329-35. (Persian)
4. Vaezi H, Aghajani M, Rastegar M, et al. Implementing the Health Transformation Plan with Emphasis on the Presence of Specialist Physicians Residing in Public Hospitals Covered by Medical Universities: Results and Challenges. Hakim Health Sys Res 2017; 19(4): 238-47.
5. Omidi M, Hosseini M, Maher A. A Survey on Patients Satisfaction from Reducing Payment in Patients Admitted to the Health Care Plan. Hakim Health Sys Res J 2018; 20(4): 195-201. (Persian)
6. Ghanbari A, Moaddab F, Heydarzade A, et al. Health System Evolution Plan; a New Approach to Health Care Delivery: The Challenge Ahead. Hakim Health Sys Res J 2017; 20(1): 1-8. (Persian)
7. Akhondzade R. Health System Transformation Project, an Opportunity or a Threat for Doctors (Editorial). Anesthesiol pain 2014; 5(3): 1-2. (Persian)
8. Haghdoost AA, Mehrolhassani MH, Khajehkazemi R, et al. Monitoring Indicators of Iranian Health System Reform Plan. Hakim Health Sys Res J 2013; 16(3): 171-81. (Persian)
9. Streubert Speziale H, Streubert HJ, Carpenter DR. Qualitative Research in Nursing: Advancing the Humanistic Imperative. 3rd ed, Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2010, 1-470.
10. Burns N, Grove SK. The Practice of Nursing Research Conduct: Critique and Utilization. 5th ed, USA: W.B Saunders, 2002.
11. Harwood TG, Garry T. An Overview of Content Analysis. Marketing Rev 2003; 3(4): 479-98. [DOI:10.1362/146934703771910080]
12. Qualitative Content Analysis. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research 2000. (Accessed July 1, 2018, at http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1089/2385)
13. Holloway I, Wheeler S. The Nature of Qualitative Research: Development and Perspectives. Qualitative Research in Nursing.2nd ed. United States: John Wiley and Sons Ltd, 2002.
14. Guest G, Namey E, McKenna K. How Many Focus Groups are Enough? Building an Evidence Base for Nonprobability Sample Sizes. Field Method 2017; 29(1): 3-22. [DOI:10.1177/1525822X16639015]
15. Hennink MM, Kaiser BN, Marconi VC. Code Saturation Versus Meaning Saturation: How Many Interviews are Enough?. Qual Health Res 2017; 27(4): 591-608. [DOI:10.1177/1049732316665344]
16. Hsieh HF, Shannon SE. Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qual Health Res 2005; 15(9): 1277-88. [DOI:10.1177/1049732305276687]
17. Guba EG, Yvonna LS. Competing Paradigms in Qualitative Research. Handbook of Qualitative Research. Thousand Oaks: Sage, 1994, 105-17.
18. Davari M. Economic Challenges of Iran Health System. J Health Inf Manage 2012; 7(8): 915-7. (Persian)
19. Kermanchi J, Aghajani M, Ghotbi M, et al. A Review of the Program to Improve the Quality of Visiting Services in Government Hospitals in Line with the Development of the Health System Through Focusing Its Achievements. Hakim Health Sys Res J 2017; 20(1): 54-63. (Persian)
20. Bromideh AA, Rezaei A, Boromand Rad H, et al. The Impact of Health System Reform Plan on NGOs's Activities in Health Sector. J Health Based Res 2017; 2(4): 355-68. (Persian)
21. Heydarian N, Vahdat SH. The Impact of Implantation of Health Care Reform Plan in Patients Pay Out of Pocket in Selected Public Hospitals in Isfahan. J Med Coun Iran 2015; 33(3): 187-94. (Persian)
22. Goudarzian AH, Sharif Nia H, Jafari H, et al. Inpatient Satisfaction with Health System Transformation Project in Mazandaran Educational Hospitals, Iran. J Mazandaran Univ Med Sci 2016; 26(136): 190-5. (Persian)
23. Gholipoor K, Izadi S, Azimzadeh S, et al. Patients' Perspectives Regarding Implementation of Health System Transformation Plan in the East Azerbaijan Province Hospitals. Depic Health 2017; 8(2): 88-96. (Persian)
24. Shariati A, Jamshidbeigi Y, Baraz Pardnjati S, et al. Assessment of Nurses, Patient Satisfaction, Patient Attendants in Educational Hospitals in Ahvaz City Health Development Plan in 2015. J Clin Nurs Midwifery 2017; 6(1): 9-18. (Persian)
25. Nakhaei Z, Abdolreza Gharehbagh Z, Jalalmanesh S. A Survey on Nurses' Satisfaction Concerning the Health System Reform Plan in Hospitals Affiliated to Birjand University of Medical Sciences in 2016. J Rafsanjan Univ Med Sci 2017; 16(1): 61-72. (Persian)
26. Nematbakhsh M. Letter to Editor. Iran J Med Educ 2015; 15: 64-6. (Persian)
27. Dadgar R, Jahani M, Mahmoudi G. The Impact of Health System Reform Plan on the Hospital's Performance Indicators of Lorestan University of Medical Sciences. yafte 2017; 19(2): 93-102. (Persian)
28. Olyaeemanesh A, Manavi S, Aghajani M, et al. Implementing the Health Transformation Plan with Emphasis on Supporting the Survival of Physicians in Deprived Areas: The Results and Challenges. Hakim Health Sys Res 2017; 19(4): 228-37. (Persian)
29. Mousavi-Rigi SA, Dorahaki M, Ebrahimi S. Comparison of Performance Indices of Emergency Departments before and after Implementation of Specialist Residency Program under the Health Sector Evolution Plan in the Hospitals of Bushehr University of Medical Sciences, Iran. Health Inf Manage 2017; 14(5): 205-10. (Persian)
30. Abedi G, Malekzadeh R, Amirkhanlou A. Assessment the implementation of resident physician program in Mazandaran province. J Mazandaran Univ Med Sci 2018; 27(157): 181-93. (Persian)
31. Dehghan A, Mirjalili MR, Zare Mehrjardi MH, et al. Performance of Health Care System Reform Plan From the Perspective of University Hospitals Executives in Yazd Province in 2015. Manage Strat Health Syst 2016; 1(1): 43-9. (Persian)
32. Abbasi A, Bahreini M, Yazdankhah Fard MR, et al. Compare Clinical Competence and Job Satisfaction Among Nurses Working in Both University and Non-University Hospital in Bushehr 2015. Iran South Med J 2017; 20(1): 77-89. (Persian) [DOI:10.18869/acadpub.ismj.20.1.77]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ravanipour M, Ostovar A, Darabi H, Pouladi S. Challenges of Health System Reform Plan in Bushehr: A Qualitative Study. Iran South Med J. 2020; 22 (6) :415-431
URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1203-fa.html

روانی‌پور مریم، استوار افشین، دارابی حسین، پولادی شهناز. چالش‌های اجرای بسته‌های طرح تحول نظام سلامت در بوشهر: یک مطالعه کیفی. طب جنوب. 1398; 22 (6) :415-431

URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1203-fa.htmlدوره 22، شماره 6 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب ISMJ

Iranian South Medical Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which allows users to read,
copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly

Copyright © 2017, Iranian South Medical Journal| All Rights Reserved

Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 32 queries by YEKTAWEB 4215