:: دوره 19، شماره 5 - ( دوماهنامه طب جنوب 1395 ) ::
جلد 19 شماره 5 صفحات 819-831 برگشت به فهرست نسخه ها
اثرات تأخیری پیش شرطی‌سازی ایسکمیک دور اندامی بر حداکثر اکسیژن مصرفی، رهایش لاکتات و تست‌های عملکرد ریوی در افراد ورزشکار و غیر ورزشکار
مهناز مؤمنی1، اصغر نیک‌سرشت2، زهرا اکبری3، عادل دانشی4، خلیل پورخلیلی5
1- بخش فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، جهرم،
2- بخش فیزیولوژی ورزش، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، جهرم، ایران
3- گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
4- مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج‌فارس، پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج‌فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
5- گروه فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران ، kh_pourkhalili@yahoo.com
چکیده:   (3491 مشاهده)

زمینه: پیش شرطی‌ سازی ایسکمیک دور سبب بهبود عملکرد ورزشی می‌شود و از آنجا که این پدیده دارای دو فاز می‌باشد، هدف مطالعه کنونی بررسی اثرات تأخیری پیش شرطی‌سازی ایسکمیک دور بر عملکرد قلبی تنفسی افراد ورزشکار و غیر ورزشکار است. 

مواد و روش‌ها: 25 نفر از دانشجویان پسر و دختر در دو گروه اصلی ورزشکار و غیر ورزشکار مورد مطالعه قرار گرفتند. پیش شرطی‌سازی ایسکمیک با استفاده از 3 سیکل متناوب ایسکمی و جریان مجدد کوتاه 5 دقیقه‌ای بر روی بازوهای افراد شرکت کننده اعمال گردید. تست‌های قلبی تنفسی قبل، بعد و 24 ساعت پس از اعمال پیش شرطی‌سازی اندازه‌گیری شدند. حداکثر اکسیژن مصرفی با استفاده از تست پله کوئین محاسبه گردید.

یافته‌ها: آنالیز آماری داده‌ها نشان داد که پیش شرطی‌سازی ایسکمیک دور تأخیری در گروه غیرورزشکار سبب بهبود معنادار در حجم اجباری بازدمی ثانیه اول، حداکثر تهویه ارادی و افزایش قابل توجه در بعضی دیگر از پارامترهای تست عملکرد ریوی گشته است. همچنین پیش شرطی‌سازی تأخیری سبب کاهش فشار سیستولی و ضربان قلب و کاهش رلیز لاکتات در هر دو گروه به ویژه در گروه ورزش گردید، اما اثر معنی‌داری بر حداکثر اکسیژن مصرفی هیچ کدام از گروه‌ها نداشت.

نتیجه‌گیری: پیش شرطی‌سازی ایسکمیک دور تأخیری سبب بهبود عملکرد قلبی عروقی افراد گروه ورزشکار و عملکرد تنفسی افراد گروه
غیر ورزشکار شده است؛ بنابراین می‌تواند جایگزین مناسبی برای مواد نیروزا در جهت بهبود عملکرد ورزشی افراد در میادین ورزشی باشد.

واژه‌های کلیدی: پیش شرطی‌سازی ایسکمیک دور، حداکثر اکسیژن مصرفی، تست‌های عملکرد قلبی تنفسی
متن کامل [PDF 319 kb]   (719 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی
دریافت: 1395/8/27 | پذیرش: 1395/8/27 | انتشار: 1395/8/27
فهرست منابع
1. Van Wylen DG. Effect of ischemic preconditioning on interstitial purine metabolite and lactate accumulation during myocardial ischemia. Circulation 1994; 89(5): 2283-9. [PubMed] [Google Scholar]
2. de Groot PCE, Thijssen DHJ, Sanchez M, et al. Ischemic preconditioning improves maximal performance in humans. Eur J Appl Physiol 2010; 108(1): 141-6. [PubMed] [Google Scholar]
3. Bailey TG, Jones H, Gregson W, et al. Effect of ischemic preconditioning on lactate accumulation and running performance. Med Sci Sports Exerc 2012: 44(11): 2084-9. [PubMed] [Google Scholar]
4. Li G, Chen S, Lu E, et al. Cardiac ischemic preconditioning improves lung preservation in valve replacement operations. Ann Thorac Surg 2001; 71(2): 631-5. [PubMed] [Google Scholar]
5. Przyklenk K, Whittaker P. Remote Ischemic Preconditioning Current Knowledge, Unresolved Questions, and Future Priorities. J Cardiovasc Pharmacol Ther 2011; 16(3-4): 255-9. [PubMed] [Google Scholar]
6. Jean-St-Michel E, Manlhiot C, Li J, et al. Remote preconditioning improves maximal performance in highly trained athletes. Med Sci Sports Exerc 2011; 43(7): 1280-6. [PubMed] [Google Scholar]
7. Crisafulli A, Tangianu F, Tocco F, et al. Ischemic preconditioning of the muscle improves maximal exercise performance but not maximal oxygen uptake in humans. J Appl Physiol 2011; 111(2): 530-6. [PubMed] [Google Scholar]
8. Barbosa TC, Machado AC, Braz ID, et al. Remote ischemic preconditioning delays fatigue development during handgrip exercise. Scand J Med Sci Sports 2014; 25(3): 356-64. [PubMed] [Google Scholar]
9. Noakes T. Physiological models to understand exercise fatigue and the adaptations that predict or enhance athletic performance. Scand J Med Sci Sports 2000; 10(3): 123-45. [PubMed] [Google Scholar]
10. Akbari Z, Sedaghat Z, Esmaili-Dehaj M, et al. Effects of remote limb ischemic preconditioning on pulmonary function tests and maximal oxygen uptake. Physiol Pharmacol 2014; 18(3): 315-26.
11. McArdle WD, Katch FI, Pechar GS, et al. Reliability and interrelationships between maximal oxygen intake, physical work capacity and step-test scores in college women. Med Sci Sport 1972; 4(4): 182-6. [PubMed]
12. Verges S, Lenherr O, Haner AC, et al. Increased fatigue resistance of respiratory muscles during exercise after respiratory muscle endurance training. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 2007; 292(3): R1246-53. [PubMed] [Google Scholar]
13. Green HJ. Mechanisms of muscle fatigue in intense exercise. J Sports Sci 1997; 15(3): 247-56. [PubMed] [Google Scholar]
14. Pang CY, Yang RZ, Zhong A, et al. Acute ischaemic preconditioning protects against skeletal muscle infarction in the pig. Cardiovasc Res 1995; 29(6): 782-8. [PubMed] [Google Scholar]
15. Spriet LL, Heigenhauser GL. Regulation of pyruvate dehydrogenase (PDH) activity in human skeletal muscle during exercise. Exer Sport Sci Rev 2002; 30(2): 91-5. [PubMed] [Google Scholar]
16. Morris T, Sumners DP, Green DA. Inspiratory high frequency airway oscillation attenuates resistive loaded dyspnea and modulates respiratory function in young healthy individuals. Plos One 2014; 9(3): e91291. [PubMed] [Google Scholar]
17. Gigliotti F, Binazzi B, Scano G. Does training of respiratory muscles affect exercise performance in healthy subjects. Respir Med 2006; 100(6): 1117-20. [PubMed] [Google Scholar]
18. Li C, Xu M, Wu Y, et al. Limb Remote Ischemic Preconditioning Attenuates Lung Injury after Pulmonary Resection under Propofol-Remifentanil Anesthesia: A Randomized Controlled Study. Anesthesiology 2014; 121(2): 249-59. [PubMed] [Google Scholar]
19. Foster GP, Giri PC, Rogers DM, et al. Ischemic preconditioning improves oxygen saturation and attenuates hypoxic pulmonary vasoconstriction at high altitude. High Alt Med Biol 2014; 15(2): 155-61. [PubMed] [Google Scholar]
20. Zhou W, Zeng D, Chen R, et al. Limb ischemic preconditioning reduces heart and lung injury after an open heart operation in infants. Pediatr Cardiol 2010; 31(1): 22-9. [PubMed] [Google Scholar]
21. Lin LN, Wang LR, Wang WT, et al. Ischemic preconditioning attenuates pulmonary dysfunction after unilateral thigh tourniquet-induced ischemia-reperfusion. Anesth Analg 2010; 111(2): 539-43. [PubMed] [Google Scholar]
22. Baxter GF, Marber MS, Patel VC, et al. Adenosine receptor involvement in a delayed phase of myocardial protection 24 hours after ischemic preconditioning. Circulation 1994; 90(6): 2993-3000. [PubMed] [Google Scholar]
23. Koeppen M, Eckle T, Eltzschig HK. Selective deletion of the A1 adenosine receptor abolishes heart-rate slowing effects of intravascular adenosine in vivo. PloS One 2009; 4(8): e6784. [PubMed] [Google Scholar]
24. Fuller RW, Maxwell DL, Conradson TB, et al. Circulatory and respiratory effects of infused adenosine in conscious man. Br J Clin Pharmacol 1987; 24(3): 309-17. [PubMed] [Google Scholar]
25. Donato M, Buchholz B, Rodriguez M, et al. Role of the parasympathetic nervous system in cardioprotection by remote hindlimb ischaemic preconditioning. Exp Physiol 2013; 98(2): 425-34. [PubMed] [Google Scholar]XML   English Abstract   Printدوره 19، شماره 5 - ( دوماهنامه طب جنوب 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها