:: دوره 21، شماره 3 - ( دوماهنامه طب جنوب 1397 ) ::
جلد 21 شماره 3 صفحات 253-266 برگشت به فهرست نسخه ها
نقش سرشت و ایمنی هیجانی در رفتارهای آسیب‌زای تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه اول شهر بوشهر 1395
فرامرز کشکولی 1، فرهاد خرمایی2، فریده یوسفی2، محبوبه فولادچنگ2
1- بخش روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، ایران ، frikashkoli@gmail.com
2- بخش روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شیراز، ایران
چکیده:   (1816 مشاهده)
زمینه: رفتارهای آسیب‌زای تحصیلی تحت تأثیر عوامل چندگانه‌ای از جمله سرشت و ایمنی هیجانی قرار دارد. این مطالعه با هدف کلی نقش سرشت و ایمنی هیجانی در رفتارهای آسیب‌زای تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه اول شهر بوشهر اجرا شده است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع همبستگی است. نمونه مورد مطالعه به روش تصادفی طبقه‌ای چند مرحلهای و به اندازه 503 نفر از جامعه آماری دانش‌آموزان متوسطه اول، انتخاب گردیده است. در این تحقیق برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های سرشت (Temperament Inventory)، ایمنی هیجانی در نظام خانواده (Security in the family system inventory) و رفتارهای آسیب‌زای تحصیلی (Academic destructive behaviors scale) استفاده شده است. تحلیل داده‌های این پژوهش، با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری و از طریق نرم‌افزارهای SPSS ویرایش 21 و Amos ویرایش 22 انجام شده است.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد، متغیر سرشت به‌طور مستقیم بر رفتارهای آسیب‌زای تحصیلی (36/0-=β، 001/0>P) و بر ایمنی هیجانی (52/0=β، 0.001>P) دارای اثر معنی‌داری بوده است. همچنین متغیر ایمنی هیجانی به طور مستقیم بر رفتارهای آسیب‌زای تحصیلی (0.59-=β، 0.001>P)اثر معنی‌داری داشته است. علاوه‌بر این سرشت به‌طور غیرمستقیم بر رفتارهای آسیب‌زای تحصیلی (0.31-=β، 0.001>P) نیز دارای تأثیر معنی‌داری بوده است.
نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های پژوهش حاضر، پیشنهاد می‌شود که در برنامه‌ریزی‌های آموزشی، پرورشی و سلامت روان به نقش سرشت و ایمنی هیجانی در رفتارهای آسیب‌‌زای تحصیلی توجه ویژه گردد.
واژه‌های کلیدی: سرشت، ایمنی هیجانی، اهمال کاری، نقض قانون، نافرمانی مقابله‌ای، بی‌صداقتی
متن کامل [PDF 1147 kb]   (817 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: روانپزشکی
دریافت: 1396/2/12 | پذیرش: 1397/1/22 | انتشار: 1397/5/7


XML   English Abstract   Printدوره 21، شماره 3 - ( دوماهنامه طب جنوب 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها