دوره 23، شماره 3 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1399 )                   جلد 23 شماره 3 صفحات 256-248 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Abbaszadeh M, Tangestani A, Jokar N, Ravanbod M, KalantarHormozi M. Prognostic Factors in the Survival Rate of Patients with Differentiated Thyroid Cancer. Iran South Med J 2020; 23 (3) :248-256
URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1307-fa.html
عباس‌زاده مولود، تنگستانی اشکان، جوکار نرگس، روان‌بد محمدرضا، کلانترهرمزی محمدرضا. تعیین فاکتورهای پیش‌آگهی در بقا بیماران مبتلا به سرطان تیروئید تمایزیافته. مجله طب جنوب. 1399; 23 (3) :248-256

URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1307-fa.html


1- گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
2- مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای، پژوهشکده‌ علوم زیست پزشکی خلیج‌فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
3- گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران ، m.kalantarhormozi@yahoo.com
چکیده:   (3343 مشاهده)
زمینه: سرطان تیروئید شایع‌ترین بدخیمی غدد درون‌ریز بدن است. میزان بروز سرطان تیروئید سریع‌تر از هر بدخیمی دیگری در سال‌های اخیر افزایش داشته است. سرطان تیروئید انواع هیستوپاتولوژیکی مختلفی دارد و شایع‌ترین نوع آن نوع تمایزیافته می‌باشد. عوامل مختلفی می‌توانند در پیش آگهی درمان مبتلایان به این بیماری تأثیرگذار باشند. در این مطالعه چندین فاکتور که می‌توانند در پیش‌آگهی این بیماری تأثیر بگذارند، بررسی شده است.
مواد و روش‌ها: تعداد 34 بیمار تحت عمل جراحی استاندارد از جمله تیروئیدکتومی کامل و ناکامل قرار گرفتند و متعاقباً 6-4 هفته بعد از جراحی I-131 دریافت کردند. در این مطالعه گذشته‌نگر، اثرات فاکتورهای پیش آگهی مختلف شامل سن، جنس، سابقه خانوادگی هر نوع بدخیمی، تابش‌گیری قبلی، نوع بافت‌شناسی سرطان تیرویید و داده‌های آزمایشگاهی در زمان بهبود از جمله مقادیر سرم تیروگلوبولین (Tg)، سرم ضد تیروگلوبولین (Anti-Tg) و هورمون تحریک کننده تیروئید (TSH) بررسی شدند.
یافته‌ها: در مجموع 34 بیمار شامل 6 مرد (6/17 درصد) و 28 زن (4/82 درصد) با میانگین سنی 6/11±8/40 سال در این مطالعه شرکت کردند. در این مطالعه تنها تهاجم عروقی دارای ارزش آماری معنی‌دار کمتر از 05/0 بود که نشان‌دهنده ارتباط معنادار بین تهاجم عروقی و نتیجه درمان این بیماران می‌باشد. عوامل دیگر ارتباط معنی‌داری با موفقیت یا عدم موفقیت درمانی نشان ندادند.
نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که در بین عوامل مختلف پیش‌آگهی تنها تهاجم عروقی با موفقیت در درمان رابطه معکوس دارد و سایر عوامل رابطه ای با نتیجه درمانی سرطان تیروئید تمایزیافته ندارند.
متن کامل [PDF 765 kb]   (1942 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: دستگاه غدد
دریافت: 1398/10/14 | پذیرش: 1399/3/10 | انتشار: 1399/5/6

فهرست منابع
1. Fitzmaurice C, Dicker D, Pain A, et al. The Global Burden Of Cancer 2013. JAMA Oncol 2015; 1(4): 505-27. [DOI:10.1001/jamaoncol.2015.0735]
2. Ferlay J, Soerjomataram I, Dikshit R, et al. Cancer Incidence And Mortality Worldwide: Sources, Methods And Major Patter ns In GLOBOCAN 2012. Int J Cancer 2015; 136(5): 359-86. [DOI:10.1002/ijc.29210]
3. Haddad RI, Lydiatt WM, Ball DW, et al. Anaplastic Thyroid Carcinoma, Version 2.2015. J Natl Compr Canc Netw. 2015; 13(9): 1140-1150. [DOI:10.6004/jnccn.2015.0139]
4. Delellis RA. Pathology And Genetics Of Tumours Of Endocrine Organs, In: DeLellis RA, Lloyd RV, Heitz PU, Eng C, editors. 3rd ed. Geneva: World Health Organization, 2004.
5. Mazzaferri EL. An Overview Of The Management Of Papillary And Follicular Thyroid Carcinoma. Thyroid 1999; 9(5): 421-7. [DOI:10.1089/thy.1999.9.421]
6. Segal K, Raveh E, Lubin E, et al. Well-Differentiated Thyroid Carcinoma. Am J Otolaryngol 1996; 17(6): 401-6. [DOI:10.1016/S0196-0709(96)90074-5]
7. Simpson WJ, Mckinney SE, Carruthers JS, et al. Papillary And Follicular Thyroid Cancer: Prognostic Factors In 1,578 Patients. Am J Med 1987; 83(3): 479-88. [DOI:10.1016/0002-9343(87)90758-3]
8. Shah JP, Loree TR, Dharker D, et al. Prognostic Factors In Differentiated Carcinoma Of The Thyroid Gland. Am J Surg 1992; 164(6): 658-61. [DOI:10.1016/S0002-9610(05)80729-9]
9. Passler C, Scheuba C, Prager G, et al. Prognostic Factors Of Papillary And Follicular Thyroid Cancer: Differences In An Iodine-Replete Endemic Goiter Region. Endocr Relat Cancer 2004; 11(1): 131-9. [DOI:10.1677/erc.0.0110131]
10. Lerch H, Schober O, Kuwert T, et al. Survival Of Differentiated Thyroid Carcinoma Studied In 500 Patients. J Clin Oncol 1997; 15(5): 2067-75. [DOI:10.1200/JCO.1997.15.5.2067]
11. Cady B. Presidential Address: Beyond Risk Groups--A New Look At Differentiated Thyroid Cancer. Surgery 1998; 124(6): 947-57. [DOI:10.1016/S0039-6060(98)70034-0]
12. Ito Y, Miyauchi A, Ito M, et al. Prognosis And Prognostic Factors Of Differentiated Thyroid Carcinoma After The Appearance Of Metastasis Refractory To Radioactive Iodine Therapy. Endocr J 2014; 61(8): 821-4. [DOI:10.1507/endocrj.EJ14-0181]
13. Chow SM, Law SC, Mendenhall WM, et al. Papillary Thyroid Carcinoma: Prognostic Factors And The Role Of Radioiodine And External Radiotherapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2002; 52(3): 784-95. [DOI:10.1016/S0360-3016(01)02686-4]
14. Chow SM, Law SC, Mendenhall WM, et al. Follicular Thyroid Carcinoma: Prognostic Factors And The Role Of Radioiodine. Cancer 2002; 95(3): 488-98. [DOI:10.1002/cncr.10683]
15. Bellantone R, Lombardi CP, Boscherini M, et al. Prognostic Factors In Differentiated Thyroid Carcinoma: A Multivariate Analysis Of 234 Consecutive Patients. J Surg Oncol 1998; 68(4): 237-41. https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-9098(199808)68:4<237::AID-JSO6>3.0.CO;2-5 [DOI:10.1002/(SICI)1096-9098(199808)68:43.0.CO;2-5]
16. Gilliland FD, Hunt WC, Morris DM, et al. Prognostic Factors For Thyroid Carcinoma: A Population‐Based Study Of 15,698 Cases From The Surveillance, Epidemiology And End Results (SEER) Program 1973-1991. Cancer 1997; 79(3): 564-73. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0142(19970201)79:3<564::AID-CNCR20>3.0.CO;2-0 [DOI:10.1002/(SICI)1097-0142(19970201)79:33.0.CO;2-0]
17. Shaha AR, Shah JP, Loree TR. Risk Group Stratification And Prognostic Factors In Papillary Carcinoma Of Thyroid. Ann Surg Oncol 1996; 3(6): 534-8. [DOI:10.1007/BF02306085]
18. Loh KC, Greenspan FS, Gee L, et al. Pathological Tumor-Node-Metastasis (Ptnm) Staging For Papillary And Follicular Thyroid Carcinomas: A Retrospective Analysis Of 700 Patients. J Clin Endocrinol Metab 1997; 82(11): 3553-62. [DOI:10.1210/jcem.82.11.4373]
19. Shaha AR, Loree TR, Shah JP. Intermediate-Risk Group For Differentiated Carcinoma Of Thyroid. Surgery 1994; 116(6): 1036-41.
20. Cady B, Rossi R. An Expanded View Of Risk-Group Definition In Differentiated Thyroid Carcinoma. Surgery 1988; 104(6): 947-53. [DOI:10.1016/S0039-6060(98)70034-0]
21. Carcangiu ML, Zampi V, Pupi A, et al. Papillary Carcinoma Of The Thyroid. A Clinicopathologic Study Of 241 Cases Treated At The University Of Florence, Italy. Cancer 1985; 55(4): 805-28. https://doi.org/10.1002/1097-0142(19850215)55:4<805::AID-CNCR2820550419>3.0.CO;2-Z [DOI:10.1002/1097-0142(19850215)55:43.0.CO;2-Z]
22. Yamashita H, Noguchi S, Murakami N, et al. Extracapsular Invasion Of Lymph Node Metastasis Is An Indicator Of Distant Metastasis And Poor Prognosis In Patients With Thyroid Papillary Carcinoma. Cancer 1997; 80(12): 2268-72. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0142(19971215)80:12<2268::AID-CNCR8>3.0.CO;2-Q [DOI:10.1002/(SICI)1097-0142(19971215)80:123.0.CO;2-Q]
23. Krajewska J, Jarząb M, Czarniecka A, et al. Ongoing Risk Stratification For Differentiated Thyroid Cancer (DTC)-Stimulated Serum Thyroglobulin (Tg) Before Radioiodine (RAI) Ablation, The Most Potent Risk Factor Of Cancer Recurrence In M0 Patients. Endokrynol Pol 2016; 67(1): 2-11. [DOI:10.5603/EP.2016.0001]
24. Verburg FA, Keizer BD, Lips CJ, et al. Prognostic Significance Of Successful Ablation With Radioiodine Of Differentiated Thyroid Cancer Patients. Eur J Endocrinol 2005; 152(1): 33-7. [DOI:10.1530/eje.1.01819]

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله طب جنوب می‌باشد.

طراحی و برنامه نویسی: یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Iranian South Medical Journal

Designed & Developed by: Yektaweb