[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 19، شماره 4 - ( دوماهنامه طب جنوب 1395 ) ::
جلد 19 شماره 4 صفحات 619-608 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط حجم تخمدان با تعداد فولیکول‌های آنترال و FSH روز سوم قاعدگی در بیماران نابارور مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری امید خلیج‌فارس بوشهر
الهام رحمانی1، شهناز احمدی*2، نیلوفر معتمد3، نگین یزدانی4
1- بخش زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
2- بخش زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران ، Ahmadishahnaz2005@yahoo.com
3- گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای، پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج‌فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
4- دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
چکیده:   (11060 مشاهده)

زمینه: تست‌های ذخیره تخمدان به عنوان ابزاری جدید، مهم و سودمند در ارزیابی زنان نابارور پا به عرصه ظهور نهاده‌اند و با انجام این تست‌ها می‌توان سریع‌تر برای زوج‌های نابارور اقدامات لازم پیشرفته و ضروری را انجام داد. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط حجم تخمدان با تعداد فولیکول‌های آنترال و سطح سرمی FSH روز سوم قاعدگی می‌باشد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه بر روی 78 زن در گروه سنی 49-18 سال که در سال 1393 با شکایت اصلی ناباروری به کلینیک ناباروری امید خلیج‌فارس مراجعه کردند، انجام گرفت. در افرادی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند، اندازه‌گیری حجم تخمدان با محاسبه سه قطری و تعداد فولیکول‌های آنترال با استفاده از سونوگرافی واژینال در روز سوم قاعدگی انجام شد. همچنین در این افرادسطح FSH و LH نیز در روز سوم قاعدگی اندازه‌گیری شد. برای بررسی رابطه بین حجم تخمدان با تعداد فولیکول‌های آنترال و سطح سرمی هورمون‌ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

یافته‌ها: با افزایش سن، حجم تخمدان و تعداد فولیکول آنترال به‌طور معناداری کاهش (0001/0P=) و سطح سرمی FSH (0001/0P=) و LH (022/0P=) به‌طور معناداری افزایش پیدا کرد. بین حجم و تعداد فولیکول آنترال همبستگی قوی و معنادار (0001/0=P، 96/0=r) و بین حجم تخمدان و تعداد فولیکول آنترال با FSH همبستگی معکوس و معناداری (0001/0=P، 50/0=r) وجودداشت.

نتیجه‌گیری: با افزایش سن حجم تخمدان و تعداد فولیکول‌های آنترال کاهش و سطح FSH و LH افزایش می‌یابد. در واقع در بررسی اولیه بیماران نابارور حتی با تشخیص کم شدن حجم تخمدان و تعداد فولیکول‌های آنترال باید اقدامات درمانی پیشرفته انجام شود و نیازی به منتظر ماندن برای نتایج آزمایشات گرانقیمت پیشرفته نمی‌باشد. 

واژه‌های کلیدی: FSH، حجم تخمدان، فولیکول آنترال، ناباروری
متن کامل [PDF 573 kb]   (18484 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بیماری‌های زنان
دریافت: 1394/12/14 | پذیرش: 1394/11/28 | انتشار: 1395/6/17
فهرست منابع
1. Speroff L, Fritz MA. Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams and wilkins, 2011, 1137-39. [Google Scholar]
2. Randolph JF, Ginsburg KA, Leach RE, et al. Elevated early follicular gonadotropin levels in women with inexplained infertility do not provide evidence for disordered gonadotropin-releasing hormone secretion as assessed by luteinizing hormone pulse characteristics. Fertil Steril 2003; 80(2): 320-7. [PubMed] [Google Scholar]
3. Jayaprakasan K, Campbell B, Clewes J, et al. Three-dimensional ultrasound improves the interobserver reliability of antral follicle counts and facilitates increased clinical work flow. Ultrasound Obs Gynecol 2008; 31(4): 439-44. [PubMed] [Google Scholar]
4. Scheffer G, Broekmans F, Bancsi L, et al. Quantitative transvaginal two-and three-dimensional sonography of the ovaries: reproducibility of antral follicle counts. Ultrasound Obstet Gynecol 2002; 20(3): 270-5. [PubMed] [Google Scholar]
5. Dehghani-Firouzabadi R, Tayebi N, Asgharnia M. Serum level of anti-mullerian hormone in early follicular phase as a predictor of ovarian reserve and pregnancy outcome in assisted reproductive technology cycles. Arch Iran Med 2008; 11(4): 371-6. [PubMed] [Google Scholar]
6. Nelson SM, Yates RW, Lyall H, et al. Anti-Mullerian hormone-based approach to controlled ovarian stimulation for assisted conception. Hum Reprod 2009; 24(4): 867. [PubMed] [Google Scholar]
7. de Vet A, Laven JS, de Jong FH, et al. Antimullerian hormone serum levels: a putative marker for ovarian aging. Fertil Steril 2002; 77(2): 357-62. [PubMed] [Google Scholar]
8. van Rooij IA, Broekmans FJ, Scheffer GJ, et al. Serum antimullerian hormone levels best reflect the reproductive decline with age in normal women with proven fertility: a longitudinal study. Fertil Steril 2005; 83(4): 979-87. [PubMed] [Google Scholar]
9. Fanchin R, Mendez Lozano DH, Frydman N, et al. Anti-Mullerian hormone concentrations in the follicular fluid of the preovulatory follicle are predictive of the implantation potential of the ensuing embryo obtained by in vitro fertilization. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92(5): 1796-802. [PubMed] [Google Scholar]
10. Bukman A, Heineman MJ. Ovarian reserve testing and the use of prognostic models in patients with subfertility. Hum Reprod Update 2001; 7(6): 581-90. [PubMed] [Google Scholar]
11. Bancsi LF, Broekmans FJ, Looman CW, et al. Impact of repeated antral follicle counts on the prediction of poor ovarian response in women undergoing in vitro fertilization. Fertil Steril 2004; 81(1): 35-41. [PubMed] [Google Scholar]
12. Yong PY, Baird DT, Thong KJ, et al. Prospective analysis of the relationships between the ovarian follicle cohort and basal FSH concentration, the inhibin response to exogenous FSH and ovarian follicle number at different stages of the normal menstrual cycle and after pituitary down-regulation. Hum Reprod 2003; 18(1): 35-44. [PubMed] [Google Scholar]
13. Akande VA, Fleming CF, Hunt LP, et al. Biological versus chronological ageing of oocytes, distinguishable by raised FSH levels in relation to the success of IVF treatment. Hum Reprod 2002; 17(8): 2003-8. [PubMed] [Google Scholar]
14. Kline J, Kinney A, Kelly A, et al. Predictors of antral follicle count during the reproductive years. Hum Reprod 2005; 20(8): 2179-89. [PubMed] [Google Scholar]
15. Haadsma ML, Bukman A, Groen H, et al. The number of small antral follicles (2-6mm) determines the outcome of endocrine ovarian reserve tests in a subfertile population. Hum Reprod 2007; 22(7): 1925-31. [PubMed] [Google Scholar]
16. Padhy N, Latha M, Sathya B, et al. Antral follicle size in downregulated cycle and its relation to invitro fertilization outcome. J Hum Reprod Sci 2009; 2(2): 68-71. [PubMed] [Google Scholar]
17. Erdem A, Erdem M, Biberoglu K, et al. Age-related changes in ovarian volume, antral follicle counts and basal FSH in women with normal reproductive health. J Reprod Med 2002; 47(10): 835-9. [PubMed] [Google Scholar]
18. Sharif K, Elgendy M, Lashen H, et al. Age and basal follicle stimulating hormone as predictors of in vitro fertilization outcome. Br J Obstet Gynaecol 1998; 105(1): 107-12. [PubMed] [Google Scholar]
19. Andolf E, Jorgensen C, Svalenius E, et al. Ultrasound measurement of the ovarian volume. Acta Obstet Gynecol Scand 1987; 66(5): 387-9. [PubMed] [Google Scholar]
20. Tufan E, Elter K, Durmusoglu F. Assessment of reproductive ageing patterns by hormonal and ultrasonographic ovarian reserve tests. Hum Reprod 2004; 19(11): 2484-9. [PubMed] [Google Scholar]
21. Rahmani E, Ahmadi SH, Motamed N, et al. Comparison of the effect of clomiphene citrate and the letrozole for ovulation in infertile women with polycyctic ovary. Iran South Med J 2012: 15(3): 193-200. (Persian) [Google Scholar]
22. Moini A, Shafizadeh N, Dastjerdi V, et al. The Effect of Age on Ovarian Reserve Markers in Tehranian Women with Normal Fertility. Int J Endocrinol Metab 2008; 6(2): 114-9. [Google Scholar]
23. Haadsma M, Bukman A, Groen H, et al. The number of small antral follicles (2-6 mm) determines the outcome of endocrine ovarian reserve tests in a subfertile population. Hum Reprod 2007; 22(7): 1925-31. [PubMed] [Google Scholar]
24. Hedriks DJ, Kwee J, Mol BW, et al. Ultrasonography as a tool for the prediction of outcome in IVF patients: a comparative meta-analysis of ovarian volume and antral follicle count. Fertil Steril 2007; 87(4): 764-75. [PubMed] [Google Scholar]
25. Scheffer G, Broekmans FJ, Looman CW, et al. The number of antral follicles in normal women with proven fertility is the best reflection of reproductive age. Hum Reprod 2003; 18(4): 270-5. [PubMed] [Google Scholar]
26. Mousavi oven N, Hafizi L. Relationship between number of antral follicle and ovarian volume and responsivness to induction ovulation. J Reprod Infertil 2001; 2(6): 35-41. (Persian) [Google Scholar]
27. Kline J, Kinney A, Kelly A, et al. Predictors of antral follicle count during the reproductive years. Hum Reprod 2005; 20(8): 2179-89. [PubMed] [Google Scholar]
28. Hendriks DJ, Mol BW, Bancsi LF, et al. Antral follicle count in the prediction of poor ovarian response and pregnancy after in vitro fertilization: a meta-analysis and comparison with basal follicle-stimulating hormone level. Fertil Steril 2005; 83(2): 291-301. [PubMed] [Google Scholar]
29. Firouzabadi RD, Rahmani E, Rahsepar M, et al. Value of follicular fluid vitamin D in predicting the pregnancy rate in an IVF program. Arch Gynecol obstet 2014; 289(1): 201-6. [PubMed] [Google Scholar]
30. Eftekhar M, Rahmani E, Eftekhar T. Effect of adding human chorionic gonadotropin to the endometrial preparation protocol in frozen embryo transfer cycles. Int J Fertil Steril 2012; 6(3): 175-8. [PubMed] [Google Scholar]
31. Eftekhar M, Rahsepar M, Rahmani E. Effect of progesterone supplementation on natural frozen-thawed embryo transfer cycles: a randomized controlled trial. Int J Fertil Steril 2013; 7(1): 13-20. [PubMed] [Google Scholar]
32. Eftekhar M, Khalili MA, Rahmani E. The efficacy of recombinant versus urinary HCG in ART outcome. Iran J Reprod Med 2012; 10(6): 543-8. [PubMed] [Google Scholar]
33. Eftekhar M, Dehghani Firouzabadi R, Karimi H, et al. Outcome of cryopreserved-thawed embryo transfer in the GnRH agonist versus antagonist protocol. Iran J of Reprod Med 2012; 10(4): 297-302 [PubMed] [Google Scholar]
34. Eftekhar M, Rahmani E, Mohammadian F. Comparison of pregnancy outcome in half-dose Triptorelin and short-acting Decapeptyl in long protocol in ART cycles: A randomized clinical trial. Iran J Reprod Med 2013; 11(2): 133-8. [PubMed] [Google Scholar]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rahmani E, Ahmadi S, Motamed N, Yazdani N. Study of association between ovarian volume with the number of antral follicles and third day of menstruation FSH in infertile patients referred to Omid Persian gulf infertility Clinic. Iran South Med J 2016; 19 (4) :608-619
URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-818-fa.html

رحمانی الهام، احمدی شهناز، معتمد نیلوفر، یزدانی نگین. بررسی ارتباط حجم تخمدان با تعداد فولیکول‌های آنترال و FSH روز سوم قاعدگی در بیماران نابارور مراجعه کننده به مرکز باروری و ناباروری امید خلیج‌فارس بوشهر. طب جنوب 1395; 19 (4) :619-608

URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-818-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 19، شماره 4 - ( دوماهنامه طب جنوب 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب ISMJ

Iranian South Medical Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which allows users to read,
copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly

Copyright © 2022, Iranian South Medical Journal| All Rights Reserved

Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4514