[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 20، شماره 4 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1396 ) ::
جلد 20 شماره 4 صفحات 338-326 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر ترکیب گیاهی عدس الملک، قره قاط، هندوانه ابوجهل و گشنیز بر تری‌گلیسرید سالمندان پره دیابتیک
زینت شبابی1، شهناز پولادی*2، علیرضا رئیسی3، نیلوفر معتمد4، محمدرضا فرزانه3، فاطمه حاجی‌نژاد1
1- کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
2- گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران ، Sh.pooladi@bpums.ac.ir
3- گروه پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
4- گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران
چکیده:   (5393 مشاهده)
زمینه: افزایش قند و چربی‌های خون در بیماران دیابتی منجر به تشدید بروز عوارض دیر هنگام دیابت می‌شود. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر ترکیب گیاهی عدس الملک، قره قاط، هندوانه ابوجهل و گشنیز بر تری‌گلیسرید سالمندان پره دیابتیک است.
مواد و روش‌ها: در یک کارآزمایی شاهددار تصادفی یک سو کور، 60 نفر از سالمندان 70-60 ساله پره دیابتیک که دارای سطح تری‌گلیسرید 250-180 میلی‌گرم در دسی لیتر بودند، به طور تصادفی به دو گروه 30 نفره (دارو و پلاسبو) تقسیم شدند. به بیماران گروه دارو، رژیم غذایی به همراه کپسول 500 میلی‌گرمی ترکیب گیاهی یکبار در روز و به گروه پلاسبو نیز به مدت مشابه رژیم غذایی و کپسول پلاسبو (500 میلی‌گرم آرد) داده شد. پس از 30 روز سطح تری‌گلیسرید هر دو گروه بررسی شد. در نهایت اطلاعات با استفاده از نرم‌افزار SPSS ویرایش 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: در این مطالعه، مقایسه میانگین تری‌گلیسرید و میانگین تغییرات تری‌گلیسرید قبل و بعد از مداخله بین دو گروه تفاوت آماری معنی‌داری نداشت، همچنین مقایسه میانگین تری‌گلیسرید قبل و بعد از مداخله به تفکیک در گروه کپسول گیاهی (دارو) و پلاسبو نیز تفاوت آماری معنی‌داری را نشان نداد.
نتیجه‌گیری: با توجه به عدم تأثیر مداخله‌ 30 روزه ترکیب گیاهی بر تری‌گلیسرید سالمندان، پیشنهاد می‌شود مطالعات بیشتری با توجه به دوز مصرف دارو و مدت زمان مصرف از این گیاهان دارویی انجام شود. 
واژه‌های کلیدی: سالمندی، پره دیابت، هیپرلیپیدمی، عدس الملک، قره قاط، هندوانه ابوجهل، گشنیز
متن کامل [PDF 760 kb]   (8845 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اختلالات سیستمیک- متابولیکی
دریافت: 1395/8/15 | پذیرش: 1395/12/2 | انتشار: 1396/6/5
فهرست منابع
1. Totonchi P. Frequency of chronic diseases and disabilities associated with aging characteristics of the elderly under Emam Khomeini Relief Committee of Tehran and its determinants. Payesh Health Monit 2004;3(3): 219-25. (Persian)
2. Zahmatkeshan N, Bagherzadeh R, Akaberian S, et al. Assessing quality of life and related factors in Bushehr's elders-2009-2010. J Fasa Univ Med Sci 2012; 2(1): 53-8. (Persian) Hosseini SR, Zabihi A, Savadkohi S, et al. Prevalence of chronic disease in elderly population Amirkola (2006-2007). J Babol Univ Med Sci 2008; 10(2): 68-75. (Persian) Habibi A, Nemadi Vosoughi M, Habibi S, et al. Quality of life and prevalence of chronic illnesses among elderly people: a cross-sectional survey. J Ardabil Univ Med Sci 2012; 3(1): 58-66. (Persian) Abbaszadeh Ahrnjany Sh, Tabatabai Mollazi O, Pajouhi M. Diabetes and aging. Iran J Diabetes Lipid Disord 2009; 8(4): 317-30. (Persian) Nassiri S, TaghavianPour S, Sadiqha A. Association of androgenetic alopecia and hyperlipidemia. Iran J Dermatol 2005; 8(32): 266-71. (Persian)
3. Yazdani A, Mansourian M, Faghihimani E, et al. The effects of macronutrient intake on the risk of pre-diabetes in first-degree relatives of patients with type 2 diabetes. J Isfahan Med Sch 2014; 32(301): 1475-86. (Persian) Esmaiel zadeh M. Effects of hyperlipidemia on left ventricular diastolic function. J Ilam Univ Med Sci 2001; 8-9(29-30): 22-9. (Persian) Khalili H, Gholami Kh, Dashti S, et al. Comparison of gemfibrozil and lopid effects on reduction of serum levels of triglyceride and cholesterol in hyperlipedimic patients. J Kerman Univ Med Sci 2007; 14(1): 19-24. (Persian) Kazemi T, Panahi Shahri H, Hossaini Farash M, et al. Effect of Dill pearl on serum lipids. J Arak Univ Med Sci 2006; 8(3): 35-41. (Persian)
4. Yazdanpanah K. Effect of Dill Juice on Serum Low Density Lipoprotein,Triglycerid and High Density Lipoprotein in Patients With Hyperlipidemia. Sci J Kurdistan Univ Med Sci 2001; 5(3): 1-4. (Persian) Roghani M, Baluchnejadmojarad T, Taheri S. The effect of feeding with aerial part of vaccinium myrtillus on blood glucose and lipids of diabetic rats. Iran J Diabetes Lipid Disord 2007; 7(2): 151-8. (Persian)
5. Fallah Huseini H, Fakhrzadeh H, Dastpak A, et al. Review of antihyperlipedemic herbal medicine. J Med Plants 2005; 3(15): 9-20.
6. Aghili Khorasani M. Makhzan Aladvyeh. In: Mohammad Reza Shams, editor. Tehran: Andisheh Zehour, 2010. (Persian)
7. Emami M, Fasihi Sh, Mehrgan A. Reference books on medicinal plants. Tehran: Andisheh Avar Publication (with cooperation abzh publication, 2010, 364. (Persian)
8. Heidari M, Norouzzadeh R. Medicinal Plants (Nursing and patient education). Tehran: Jamea Negar Publication,2014, 244 (Persian)
9. Rajaei Z, Hadjzade M, Moradi R, et al. Antihyperglycemic and antihyperlipidemic effects of hydroalcoholic extract of securigera securidaca seed in streptozotocin-induced diabetic rats. Adv Biomed Res 2015;4(1): 33. [DOI:10.4103/2277-9175.150427]
10. Fathi Azad F, Allaf Akbari N, Zakheri A, et al. Hypolipidemic and antioxidant effects of Securigera securidaca L. seed in high fat fed rats. J Pharm Sci Tabriz Univ Med Sci 2010; 15(4): 293-301. (Persian)
11. Kianbakht S, Hajiaghaee R. Anti-hyperglycemic effects of vaccinium arctostaphylos L. Fruit and leaf extracts in alloxan-induced diabetic rats. J Med Plants 2013; 12(45): 43-50.
12. Mahmoodi M, Sayyadi AR, Hosseini Zijoud SM, et al. Survey on the effects of different concentrations of citrullus colocynthis fruit powder on some of the blood biochemical factors in normal and diabetic male rats. J Rafsanjan Univ Med Sci 2012; 11(1): 11-20. (Persian) Ahangarpour A, Oroojan AA. Effect of crust and seed's aqueous extract and hydro-alcoholic extracts of crust, seed and pulp of citrullus colocynthis on lipid's factors and hepatic enzyme in fructose-fed male rats. J Babol Univ Med Sci 2012; 14(4): 53-60. (Persian)
13. Chitra V, LeelammaS. Coriandrum Sativum changes the levels of lipid peroxidase and activity of antioxidants enzymes in exprimental animals. Indian J Biochem Biophys (IJBB) 1999; 36(1): 59-61.
14. Dallak M. In vivo, hypolipidemic and antioxidant effects of Citrullus colocynthis pulp extract in alloxan-induced diabetic rats. Afr J Biotech 2011; 10(48): 9898-903.
15. Dhanapakiam P, Joseph JM, Ramaswamy VK, et al. The cholesterol lowering property of coriander seeds (Coriandrum sativum): mechanism of action. J Environ Biol 2008; 29(1): 53-6.
16. Fallah Huseini H, Hooseini P, Heshmat R, et al. The clinical investigation of securigera securidaca (L.) (degen & doerfler) seeds in type II diabetic patients a randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Med Plants 2006; 4(20): 75-9. (Persian)
17. Hakimi M, Soltani R, Keshvari M, et al. The effects of vaccinium arctostaphylos on lipid profile in mild hyperlipidemia patients- a randomize clinical trial. J Shahrekord Univ Med Sci 2014; 16(5): 92-9. (Persian)
18. Rahbar AR, Nabipour I. The hypolipidemic effect of citrullus on patients with hyperlipidemia. Pakistan J Biol Sci 2010; 13(24): 1202-7. [DOI:10.3923/pjbs.2010.1202.1207]
19. Aissaoui A, Zizi S, Israili ZH, et al. Hypoglycemic and hypolipidemic effects of Coriandrum sativum L. in Meriones shawi rats. J Ethnopharmacol 2011; 137(1): 652-61. [DOI:10.1016/j.jep.2011.06.019]
20. Ahmed S, Anuntiyo J, Malemud CJ, et al. Biological basis for the use of botanicals in osteoarthritis and rheumatoid arthritis: a review. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine (eCAM) 2005; 2(3): 301-8. [DOI:10.1093/ecam/neh117]
21. Fallah Huseini H, Zaree A, Heshmat R, et al. The effect of citrullus colocynthis (L.) schrad. fruit on oxidative stress parameters in type II diabetic patients. J Med Plants 2006; 1(17): 55-60. (Persian)
22. Mirfeizi M, Mehdizadeh Tourzani Z, Rezvani HR, et al. The effects of whortleberry on controlling of blood glucose and lipids in patients with type II diabetes: A randomized controlled trial. J Army Univ Med Sci IR Iran 2012; 10(3): 225-31. (Persian)
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shababi Z, Pouladi S, Raeisi A R, Motamed N, Farzaneh M R. on The Study of Herbal Combination Effect of Securigera Securidaca, Vaccinium Arctostaphylos, Citrullus Colocynthis and Coriandrium Sativum on Triglyceride of Pre-Diabetic Elderlies. Iran South Med J 2017; 20 (4) :326-338
URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-885-fa.html

شبابی زینت، پولادی شهناز، رئیسی علیرضا، معتمد نیلوفر، فرزانه محمدرضا، حاجی‌نژاد فاطمه. بررسی تأثیر ترکیب گیاهی عدس الملک، قره قاط، هندوانه ابوجهل و گشنیز بر تری‌گلیسرید سالمندان پره دیابتیک. طب جنوب 1396; 20 (4) :338-326

URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-885-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 20، شماره 4 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1396 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب ISMJ

Iranian South Medical Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which allows users to read,
copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly

Copyright © 2022, Iranian South Medical Journal| All Rights Reserved

Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4514