[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 19، شماره 6 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1395 ) ::
جلد 19 شماره 6 صفحات 982-988 برگشت به فهرست نسخه ها
تعیین فراوانی آلودگی شیرهای خشک مصرفی نوزادان بستری درNICU بیمارستان‌های تهران با باسیلوس سرئوس از مهر 1392 الی اردیبهشت 1393
محمد مهدی سلطان دلال1، شیرین نظام آبادی2، محمد کاظم شریفی‌یزدی3، جلال مردانه4، مهرناز طاهری‌پور5
1- مرکز تحقیقات میکروبیولوژی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
بخش میکروب‌شناسی مواد غذایی،گروه پاتوبیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران ، msoltandallal@gmail.com
2- بخش میکروب‌شناسی مواد غذایی،گروه پاتوبیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
3- مرکز تحقیقات زئونوز (بیماری‌های مشترک بین و انسان و حیوان)، تهران، ایران
گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
4- گروه میکروب‏شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران
5- مرکز تحقیقات میکروبیولوژی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران
چکیده:   (4742 مشاهده)

زمینه: تغییر شیوه تغذیه نوزادان در سال‌های اخیر و روند رو به رشد استفاده از شیر خشک در آنها باعث اهمیت بیشتر توجه به کیفیت شیر خشک‌های مصرفی و ارزیابی سلامت در آنها شده است. این محصول با پاتوژن‌های باکتریایی زیادی از جمله باسیلوس سرئوس آلوده می‌شود که وجود این باکتری در شیر خشک به علت گروه سنی مصرف کننده و بیماری‌زایی این باکتری در شیر خشک حائز اهمیت می‌باشد. هدف از این پژوهش یررسی فراوانی آلودگی شیر خشک‌های مصرفی نوزادان در بخش NICU به باسیلوس سرئوس بود.

مواد و روش‌ها: در یک مطالعه توصیفی مقطعی، طی هشت ماه در سال 93-1392، تعداد 125 نمونه شیر خشک که جهت تغذیه نوزادان در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU) بیمارستان‌ها استفاده می‌شد، از نظر آلودگی به باسیلوس سرئوس مورد ارزیابی قرار گرفت. جداسازی و شناسایی باسیلوس سرئوس بر اساس پروتکل استاندارد FDA (FDA Method) بر روی محیط اختصاصی باسیلوس سرئوس (MYP Agar) انجام شد.

یافته‌ها: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد از 125 نمونه پودر شیر خشک مورد بررسی،84 نمونه (2/67 درصد) از نظر آلودگی به باسیلوس سرئوس مثبت بودند. همچنین 18 نمونه (4/14 درصد) دارای آلودگی با بیش از یک گونه باسیلوس بودند.

نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه فرایند پاستوریزه کردن روی اسپورهای باسیلوس سرئوس مؤثر نمی‌باشد، اسپور این باکتری می‌تواند در شیر خشک باقی مانده و برای نوزادان مصرف کننده ایجاد مسمومیت غذایی کند. بدین منظور پیشنهاد می‌گردد توجه بیشتری به کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و وارداتی شیر خشک انجام شود.

واژه‌های کلیدی: شیر خشک، باسیلوس سرئوس، نوزادان، محیط MYP
متن کامل [PDF 362 kb]   (1408 دریافت)    
موضوع مقاله: میکروب‌شناسی و ایمنولوژی
دریافت: 1394/4/30 | پذیرش: 1394/9/16 | انتشار: 1395/10/7
فهرست منابع
1. Askarizade N, Pourzakariya Z, Najafpoor A. Fluoride Content of Packaged Milk and Infant Formulas in Tehran. Res Dent Sci 2014; 11(2): 108-11. (Persian) [Google Scholar]
2. Fomon SJ, Ekstrand J, Ziegler EE. Fluoride intake and prevalence of dental fluorosis: trends in fluoride intake with special attention to infants. J Public Health Dent 2000; 60(3): 131-9. [PubMed] [Google Scholar]
3. Logan NA, Turnbull PC. In Manual of Clinical Microbiology. Murray PR, editor. United States: Washington DC, 1999, 357-69.
4. Drobniewski FA. Bacillus cereus and related species. Clin Microbiol Rev 1993; 6(4): 324-38. [PubMed] [Google Scholar]
5. Callegan MC, Booth MC, Jett BD, et al. Pathogenesis of gram-positive bacterial endophthalmitis. Infect Immun 1999; 67(7): 3348-56. [PubMed] [Google Scholar]
6. Park YB, Kim JB, Shin SW, et al. Prevalence, genetic diversity, and antibiotic susceptibility of Bacillus cereus strains isolated from rice and cereals collected in Korea. J Food Prot 2009; 72(3): 612-7. [PubMed] [Google Scholar]
7. Duc Le H, Dong TC, Logan NA, et al. Cases of emesis associated with bacterial contamination of an infant breakfast cereal product. Int J Food Microbiol 2005; 102(2): 245-51. [PubMed] [Google Scholar]
8. Rahimifard N, Fatholahzadeh B, Noory Z, et al. Bacillus cereus contamination in infant formula: a study in food and drug control laboratory. Tehran Univ Med J 2007; 65(8): 64-8. (Persian) [Google Scholar]
9. Rosenquist H, Smidt L, Andersen SR, et al. Occurrence and significance of Bacillus cereus and Bacillus thuringiensis in ready-to-eat food. FEMS Microbiol Lett 2005; 250(1): 129-36. [PubMed] [Google Scholar]
10. Taiwan Department of Health. Statistical data of food poisoning in Taiwan. (Accessed January 20, 2005, at http://food.doh.gov.tw/life/foodpoisoning/ foodpoisoningp70.htm.)
11. Reyes JE, Bastías JM, Gutiérrez MR, et al. Prevalence of Bacillus cereus in dried milk products used by Chilean School Feeding Program. Food Microbiol 2007; 24(1): 1-6. [PubMed] [Google Scholar]
12. Rahimi E, Abdos F, Momtaz H, et al. Bacillus cereus in Infant Foods: Prevalence Study and Distribution of Enterotoxigenic Virulence Factors in Isfahan Province, Iran. Scientific World Journal 2013; 2013: 292571. [PubMed] [Google Scholar]
13. Deeb A, Al-Hawary I, Shahine D. Bacteriological investigation on milk powder in the Egyptian market with emphasis on its safety. Global Veterinaria 2010; 4(5): 424-33. [Google Scholar]
14. Di Pinto A, Bonerba E, Bozzo G, et al. Occurence of potentially enterotoxigenic Bacillus cereus in infant milk powder. Eur Food Res Technol 2013; 237(2): 275-9. [Google Scholar]
15. Logan NA. Bacillus and relatives in foodborne illness. J Appl Microbiol 2012; 112(3): 417-29. [PubMed] [Google Scholar]
16. Sandra A, Afsah-Hejri L, Tunung R, et al. Bacillus cereus and Bacillus thuringiensis in ready-to-eat cooked rice in Malaysia. Intern Food Res J 2012; 19(3): 829-36. [PubMed] [Google Scholar]
17. Moradi-Khatoonabadi Z, Maghsoudlou Y, Ezzatpanah H, et al. Occurrence of Bacillus cereus in raw milk receiving from UF-Feta Cheese Plants. Iran J Environ Health Sci Eng (IJHE) 2013; 6(4): 545-57. (Persian) [Google Scholar]
18. Deilami Khiabani Z, Noori E, Rahnama M, et al. Detection of NHE Complex Genes in Bacillus cereus Isolated from Rice Samples from Zanjan, Iran by Multiplex PCR. Modares J Med Sci Pathol 2012; 14(4): 89-97. (Persian) [Google Scholar]
19. Mardaneh J, Soltan Dallal MM. Isolation and Identification Enterobacter asburiae from Consumed Powdered Infant Formula Milk (PIF) in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU). Acta Med Iran 2016; 54(1):39-43. [Google Scholar]
20. Abbasi P, Kargar M, Doosti A, et al. Characterization of Shiga-toxin producing E.coli (STEC) and enteropathogenic E.coli (EPEC) using multiplex Real-Time PCR assays for stx1, stx2, eaeA. Iran J Microbiol 2014; 6(3): 169-74. [PubMed] [Google Scholar]
21. Mardaneh J, Soltan-Dallal MM. Isolation and Identification of E. cowanii from Powdered Infant Formula in NICU and Determination of Antimicrobial Susceptibility of Isolates. Iran J Pediatr 2014; 24(3): 261-6. [PubMed] [Google Scholar]
22. Anvarinejad M, Pouladfar GR, Pourabbas B, et al. Detection of Salmonella spp. with the BACTEC 9240 Automated Blood Culture System in 2008-2014 in Southern Iran (Shiraz): Biogrouping, MIC, and Antimicrobial Susceptibility Profiles of Isolates. Jundishapur J Microbiol 2016; 9(4): e26505. [PubMed] [Google Scholar]
23. Mardaneh J, Soltan Dallal MM, Taheripoor M, et al. Isolation, Identification and Antimicrobial Susceptibility Pattern of Tatumella ptyseos Strains Isolated From Powdered Infant Formula Milk Consumed in Neonatal Intensive Care Unit: First Report From Iran. Jundishapur J Microbiol 2014; 7(6): e10608. [PubMed] [Google Scholar]
24. Anvarinejad M, Amin Shahidi M, Pouladfar GR, et al. Campylobacter jejuni Bacteremia in a Patient With Acute Lymphocytic Leukemia. Iran Red Crescent Med J 2016; 18(6): e23992. [PubMed] [Google Scholar]
25. Mardaneh J, Dallal MM. Isolation, identification and antimicrobial susceptibility of Pantoea (Enterobacter) agglomerans isolated from consumed powdered infant formula milk (PIF) in NICU ward: First report from Iran. Iran J Microbiol 2013; 5(3): 263-7. [PubMed] [Google Scholar]
26. Mardaneh J, Soltan Dallal MS, TaheriPoor M, et al. Isolation and determination antimicrobial susceptibility pattern of Enterobacter cloacae strains isolated from consumed powdered infant formula milk in NICU ward. Iran South Med J 2014; 17(5): 907-15. (Persian) [Google Scholar]
27. Mardaneh J, Soltan Dallal M, Taheri Poor M. Isolation and determination antimicrobial susceptibility pattern of Enterobacter amnigenus biogroup 1 strains isolated from consumed powdered infant formula milk in NICU ward. Iran South Med J 2015; 18(1): 46-53. (Persian) [Google Scholar]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Soltan Dallal M M, Nezamabadi S, Sharifi Yazdi M, Mardaneh J, Taheripoor M. To Determine the Frequency of Bacillus cereus in Powdered Milk Infant Formula Consuming in Neonatal Intensive Care Unit (NICU) in Tehran Hospitals in 2013-14. Iran South Med J. 2017; 19 (6) :982-988
URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-846-fa.html

سلطان دلال محمد مهدی، نظام آبادی شیرین، شریفی‌یزدی محمد کاظم، مردانه جلال، طاهری‌پور مهرناز. تعیین فراوانی آلودگی شیرهای خشک مصرفی نوزادان بستری درNICU بیمارستان‌های تهران با باسیلوس سرئوس از مهر 1392 الی اردیبهشت 1393. طب جنوب. 1395; 19 (6) :982-988

URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-846-fa.htmlدوره 19، شماره 6 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1395 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب ISMJ

Iranian South Medical Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which allows users to read,
copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly

Copyright © 2017, Iranian South Medical Journal| All Rights Reserved

Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4313