[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 23، شماره 1 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1399 ) ::
جلد 23 شماره 1 صفحات 14-26 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی سمیت نانوذره نیکل و کلرید نیکل بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و سطح پراکسیداسیون لیپیدی کبد و سرم موش صحرایی
فرنوش انوشا1 ، باقر سیدعلیپور 2، سیدمحمد حسینی3
1- گروه زیست سلولی و مولکولی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
2- گروه زیست سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران ، b.alipour81@gmail.com
3- گروه پاتوبیولوژی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران
چکیده:   (907 مشاهده)
زمینه: با توسعه سریع در صنعت نانوفناوری، فهم سمیت نانوذرات و فاکتورهای مرتبط با خطرات آن‌ها بر موجودات زنده ضروری است. هدف از این پژوهش بررسی سمیت نانوذره نیکل و کلرید نیکل بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان در سرم وکبد موش صحرایی می‌باشد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی، 48 سر موش صحرایی نر به طور تصادفی به 8 گروه تقسیم شدند. گروه کنترل هیج تیماری دریافت نکرد، گروه شم سرم فیزیولوژیک و گروه‌های تیمار، نانوذرات نیکل و کلرید نیکل با غلظت 5، 15 و 25 میلی‌گرم بر کیلوگرم به‌صورت تزریق درون صفاقی دریافت کردند. بعد از خونگیری، بافت کبد جدا، هموژنیزه و سپس فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان، سطح مالون‌دی‌آلدئید و گلوتاتیون اندازه‌گیری شدند.
یافته‌ها: میانگین ظرفیت آنتی‌اکسیدان تام در گروه‌های نانوذره نیکل با غلظت 5، 15 و 25 میلی‌گرم بر کیلوگرم در سرم به ترتیب (003/0=P)، (034/0=P) و (006/0=P) و در کبد به ترتیب (012/0=P)، (029/0=P) و (005/0=P) نسبت به کنترل کاهش معنی‌داری نشان داد. میانگین سطح MDA سرم و کبد در گروه‌ نانوذره نیکل و کلرید نیکل فقط با غلظت 25 میلی‌گرم بر کیلوگرم نسبت به کنترل (03/0=P) و (014/0=P) افزایش معنی‌داری نشان داد. میانگین فعالیت GST سرم در گروه‌های نانوذره نیکل با غلظت 15 و 25 به ترتیب کاهش معنی‌داری (014/0=P) و (04/0=P) نسبت به گروه کنترل نشان داد.
نتیجه‌گیری: نانوذره نیکل احتمالاً باعث القاء تولید رادیکال‌های آزاد و استرس اکسیداتیو می‌شود. کاهش ظرفیت آنتی اکسیدان تام و افزایش MDA نشان دهنده آسیب اکسیداتیو بافت کبد است.
واژه‌های کلیدی: استرس اکسیداتیو، نانوذره نیکل، کلرید نیکل، پراکسیداسیون لیپیدی، موش صحرایی
متن کامل [PDF 860 kb]   (189 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بیوشیمی
دریافت: 1397/10/19 | پذیرش: 1397/12/22 | انتشار: 1399/1/9
فهرست منابع
1. Bobo D, Robinson KJ, Islam J, et al. Nanoparticle-Based Medicines: A Review of FDA-Approved Materials and Clinical Trials to Date. Pharm Res 2016; 33(10): 2373-87. [DOI:10.1007/s11095-016-1958-5]
2. Ma L, Zhao J, Wang J, et al. The Acute Liver Injury in Mice Caused by Nano-Anatase TiO2. Nanoscale Res Lett 2009; 4(11): 1275-85. [DOI:10.1007/s11671-009-9393-8]
3. Skocaj M, Filipic M, Petkovic J, et al. Titanium Dioxide in Our Everyday Life; Is It Safe?. Radiol Oncol 2011; 45(4): 227-47. [DOI:10.2478/v10019-011-0037-0]
4. Doreswamy K, Shrilatha B, Rajeshkumar T, et al. Nickel-induced Oxidative Stress in Testis of Mice: Evidence of DNA Damage and Genotoxic Effects. J Androl 2004; 25(6): 996-1003. [DOI:10.1002/j.1939-4640.2004.tb03173.x]
5. Cempel M, Nikel G. Nickel: A Review of Its Sources and Environmental Toxicology. Polish J Environ Stud 2006; 15(3): 375-82.
6. Saini S, Nair N, Saini MR. Embryotoxic and Teratogenic Effects of Nickel in Swiss Albino Mice during Organogenetic Period. Biomed Res Int 2013: 701439. [DOI:10.1155/2013/701439]
7. Das KK, Buchner V. Effect of Nickel Exposure on Peripheral Tissues: Role of Oxidative Stress in Toxicity and Possible Protection by Ascorbic Acid. Rev Environ Health 2007; 22(2): 157-73. [DOI:10.1515/REVEH.2007.22.2.157]
8. Ha HL, Shin HJ, Feitelson MA, et al. Oxidative Stress and Antioxidants in Hepatic Pathogenesis. World J Gastroenterol 2010; 16(48): 6035-43. [DOI:10.3748/wjg.v16.i48.6035]
9. Iavicoli I, Leso V, Fontana L, et al. Toxicological Effects of Titanium Dioxide Nanoparticles: A Review of in Vitro Mammalian Studies. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2011; 15(5): 481-508.
10. Sycheva L, Zhurkov S, Iurchenko V, et al. Investigation of Genotoxic and Cytotoxic Effects of Micro-and Nanosized Titanium Dioxide in Six Organs of Mice in Vivo. Mutat Res 2011; 726(1): 8-14. [DOI:10.1016/j.mrgentox.2011.07.010]
11. Afifi M, Almaghrabi OA, Kadasa NM. Ameliorative Effect of Zinc Oxide Nanoparticles on Antioxidants and Sperm Characteristics in Streptozotocin-Induced Diabetic Rat Testes. Biomed Res Int 2015; 2015: 153573. [DOI:10.1155/2015/153573]
12. Hadrup N, Lam HR. Oral Toxicity of Silver Ions, Silver Nanoparticles and Colloidal Silvers Review. Regul Toxicol Pharmacol 2014; 68(1): 1-7. [DOI:10.1016/j.yrtph.2013.11.002]
13. Fu PP, Xia Q, Hwang HM, et al. Mechanisms of Nanotoxicity: Generation of Reactive Oxygen Species. J Food Drug Anal 2014; 22(1): 64-75. [DOI:10.1016/j.jfda.2014.01.005]
14. Deknudt G, Leonard A. Mutagenicity Tests with Nickel Salts in the Male Mouse. Toxicology 1982: 25(4): 289-92. [DOI:10.1016/0300-483X(82)90106-8]
15. Afifi M, Saddick S, Abu Zinada O. Toxicity of Silver Nanoparticles on the Brain of Oreochromis Niloticus and Tilapia Zillii. Saudi J Biol Sci 2016; 23: 754-60. [DOI:10.1016/j.sjbs.2016.06.008]
16. Eom HJ, Choi J. p38 MAPK Activation, DNA Damage, Cell Cycle Arrest and Apoptosis as Mechanisms of Toxicity of Silver Nanoparticles in Jurkat T Cells. Environ Sci Technol 2010; 44(21): 8337-42. [DOI:10.1021/es1020668]
17. Honarvar F, Vaezi G, Nourani M, et al. Oxidant/Antioxidant Index Evaluation in the Rat Embryo Induced by Nano-Silver Particle. New Cell Mol Biotechnol J 2016; 6(23): 53-60. (Persian)
18. Layali E, Tahmasbpour E, Jorsaraei SGA. Effects of Silver Nanoparticles on Lipid Peroxidation and Quality of Sperm Parameters in Male Rats. J Babol Univ Med Sci 2016; 18(2): 48-55.
19. Valipour-Chahardah-Charic S, Kesmati M, Vahdati A, et al. Oxidative Stress Indices in Rat Hippocampus Using the Memory Deficit Model Induced by Zinc Oxide Nanoparticles. Feyz 2015; 19 (1): 38-46.
20. Soofi Zamiri F, Hajinezhad M, Samzadeh Kermani A, et al. Comparison the effects of ZnO nanoparticles and ZnO nanocomposites on Lipid Peroxidation in Rats. J North Khorasan Univ Med Sci 2017; 9(2): 263-70. (Persian) [DOI:10.18869/acadpub.jnkums.9.2.263]
21. Chen CH, Huang Y, Lin TF. Lipid Peroxidation in Liver of Mice Administrated with Nickel Chloride. Biol Trace Elem Res 1998; 61(2): 193-205. [DOI:10.1007/BF02784030]
22. Stark G. Functional Consequences of Oxidative Membrane Damage. J Membr Biol 2005; 205(1): 1-16. [DOI:10.1007/s00232-005-0753-8]
23. Mirzazadeh E, Khezri S, Abtahi Froushani SM. Effects of Quercetin on Improving the Damage Caused by Free Radicals in the Rat Models of Multiple Sclerosis. Iran South Med J 2019; 22(1): 1-15. [DOI:10.29252/ismj.22.1.1]
24. Parveen R, Baboota S, Ali J, et al. Effects of Silymarin Nanoemulsion Against Carbon Tetrachloride-induced Hepatic Damage. Arch Pharm Res 2011; 34(5): 767-74. [DOI:10.1007/s12272-011-0510-8]
25. Koyu A, Gokcimen A, Ozguner F, et al. Evaluation of the Effects of Cadmium on Rat Liver. Mol Cell Biochem 2006; 284(1-2): 81-5. [DOI:10.1007/s11010-005-9017-2]
26. Donskoy E, Donskoy M, Forouhar F, et al. Hepatic Toxicity of Nickel Chloride in Rats. Ann Clin Lab Sci 1986; 16(2): 108-17.
27. Kasprzak KS, Bare RM. In Vitro Polymerization of Histones by Carcinogenic Nickel Compounds. Carcinogenesis 1989; 10(3): 621-4. [DOI:10.1093/carcin/10.3.621]
28. Kanti Das T, Rina Wati M, Fatima-Shad K. Oxidative Stress Gated by Fenton and Haber Weiss Reactions and Its Association with Alzheimer 's Disease. Arch Neurosci 2014; 2(3): e20078. [DOI:10.5812/archneurosci.20078]
29. Ruas CBG, Carvalho CDS, Araujo HSS, et al. Oxidative stress biomarkers of exposure in the blood of cichlid species from a metalcontaminated river. Ecotoxicol Environ Saf 2008; 71(1):86-93. [DOI:10.1016/j.ecoenv.2007.08.018]
30. Kong L, Gao X, Zhu J, et al. Mechanisms involved in reproductive toxicity caused by nickel nanoparticle in female rats. Environ Toxicol 2016; 31(11): 1674-1683. [DOI:10.1002/tox.22288]
31. Masella R, Di Benedetto R, Varì R, et al. Novel mechanisms of natural antioxidant compounds in biological systems: involvement of glutathione and glutathione-related enzymes. J Nutr Biochem 2005; 16(10): 577-586. [DOI:10.1016/j.jnutbio.2005.05.013]
32. Messarah M, Klibet F, Boumendjel A, et al. Hepatoprotective role and antioxidant capacity of selenium on arsenic-induced liver injury in rats. Exp Toxicol Pathol 2012; 64(3): 167-174. [DOI:10.1016/j.etp.2010.08.002]
33. Razavipour ST, Behnammorshedi M, Razavipour R, et al. The toxic effect of nickel nanoparticles on oxidative stress and inflammatory markers. Biomedical Research 2015; 26 (2): 370-374.
34. Misra M, Rodriguez RE, Kasprzak KS. Nickel induced lipid peroxidation in the rat: correlation with nickel effect on antioxidant defense systems. Toxicology 1990; 64(1): 1-17. [DOI:10.1016/0300-483X(90)90095-X]
35. Krezel A, Szczepanik W, Sokołowska M, et al. Correlations between complexation modes and redox activities of Ni (II)-GSH complexes. Chem Res Toxicol 2003; 16(7): 855-864. [DOI:10.1021/tx034012k]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Anoosha F, Seyedalipour B, Hoseini S. Toxicity of Nickel Nanoparticles and Nickel Chloride on Activity of Antioxidant Enzymes and Level of Lipid Peroxidation in Liver and Serum of Rats. Iran South Med J. 2020; 23 (1) :14-26
URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1239-fa.html

انوشا فرنوش، سیدعلیپور باقر، حسینی سیدمحمد. بررسی سمیت نانوذره نیکل و کلرید نیکل بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدانی و سطح پراکسیداسیون لیپیدی کبد و سرم موش صحرایی. طب جنوب. 1399; 23 (1) :14-26

URL: http://ismj.bpums.ac.ir/article-1-1239-fa.htmlدوره 23، شماره 1 - ( دو ماهنامه طب جنوب 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، طب جنوب ISMJ

Iranian South Medical Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which allows users to read,
copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly

Copyright © 2017, Iranian South Medical Journal| All Rights Reserved

Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 30 queries by YEKTAWEB 4280